Οριακά εντός στόχου το πρωτογενές πλεόνασμα

Οριακά εντός στόχου το πρωτογενές πλεόνασμα

Πώς κινούνται έσοδα και δαπάνες τους πρώτους 5 μήνες του έτους. Στο 1,84 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,84 δις ευρώ καταγράφουν τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου με τα έσοδα να έχουν επιτύχει οριακά το στόχο του πεντάμηνου και τις δαπάνες να συνεχίζουν υστερούν κατά 793 εκ ευρώ.

Ειδικότερα το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού έφτασε στα 18,7 δις ευρώ , παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17,92 δις . ευρώ, μειωμένα κατά 3 εκατ. Ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,57 δις . ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 107 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,47 δις. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 767 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Μάιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,384δις ευρώ μειωμένο κατά 5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,359 δις. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 8 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 25 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Μαΐου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 311 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 107 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (204 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2017 ανήλθαν στα 19,924 δις . ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (20,716 δις ευρώ ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19.169 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 140 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 39 εκατ. ευρώ, οι αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 28 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 30 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 291 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 584 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 129 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 86 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 755 εκατ. ευρώ χωρίς απόκλιση έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Μάιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,48 δις ευρω και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.262 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 220 εκατ. ευρώ χωρίς απόκλιση έναντι του μηνιαίου στόχου.

SHARE:

24Media Network