Π. Μυλωνάς: Δάνεια και μερίσματα οι στόχοι της ΕΤΕ για την επόμενη 3ετία

Διαβάζεται σε 4'
Ο Παύλος Μυλωνάς
Ο Παύλος Μυλωνάς INTIME

Τα επιπλέον κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας θα κατευθυνθούν στην ανταμοιβή των μετόχων με μερίσματα και στην αύξηση των δανείων κατά 7%, ενώ η Τράπεζα θα δει και την αγορά κοινοπρακτικών δανείων στο εξωτερικό.

Την ανταμοιβή των μετόχων με μερίσματα και την ισχυρή πιστωτική επέκταση έθεσε ως στόχους για την επόμενη τριετία ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2023 ο κ. Μυλωνάς, αφού ανέλυσε πως η Εθνική Τράπεζα θα θωρακιστεί κεφαλαιακά τα επόμενα χρόνια, ανέλυσε την αξιοποίησή τους. Συγκεκριμένα θα κατευθυνθούν σε ανταμοιβή των μετόχων με μερίσματα που θα συγκλίνουν στα ευρωπαϊκά επίπεδα, καθώς και με επαναγορές μετοχών, τις οποίες βλέπει θετικά η Διοίκηση της Τράπεζας.

Ο κ. Μυλωνάς πρόσθεσε ότι τα πλεονάζοντα κεφάλαια θα στηρίξουν επίσης την πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα όπου η ΕΤΕ θέτει στόχο αύξησης των εξυπηρετούμενων δανείων 7% την περίοδο 2023 – 2026, ενώ η Τράπεζα θα δει και την αγορά κοινοπρακτικών δανείων στο εξωτερικό.

Ερωτηθείς από τους αναλυτές για πιθανές εξαγορές και συγχωνεύσεις από την ΕΤΕ, ο Διευθύνων Σύμβουλος τόνισε ότι δεν είναι της παρούσης και ειδικότερα, αυτές θα υπάρξουν μόνο αν η Τράπεζα διαγνώσει ελκυστικές ευκαιρίες για συνέργειες, ιδίως στο χώρο των fintechs.

Στα 7 δισ. τα νέα δάνεια

Σε ό,τι αφορά την πιστωτική επέκταση, οι ισχυρές εκταμιεύσεις σε επίπεδο τράπεζας το δ’ τρίμηνο 2023 οδήγησαν τις συνολικές εκταμιεύσεις σε επίπεδο έτους στα 7 δισ. ευρώ έναντι 6,7 δισ. το 2022 (επιπλέον 700 εκατ. ευρώ εκταμιεύθηκαν το 2023 από θυγατρικές) και συνετέλεσαν στην αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1,3 δισ. ετησίως, στα 30,5 δισ. σε επίπεδο Ομίλου. Η αύξηση δανείων αποδίδεται κυρίως στις μεσαίες επιχειρήσεις, τη χρηματοδότηση έργων (project finance) και τη ναυτιλία.

Το 2023, οι εκταμιεύσεις Λιανικής Τραπεζικής ενισχύθηκαν στα 1,2 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών αποπληρωμών δανείων το 2023.

Για την περίοδο 2024 – 2026, η Διοίκηση της ΕΤΕ έκανε λόγο για μέση αύξηση 9% στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, ενώ ο τομέας της λιανικής θα συμβάλει στην πιστωτική επέκταση από το 2025 και μετά.

Αναθεώρηση στόχων

Όπως τόνισε ο κ. Μυλωνάς, η Εθνική Τράπεζα υπερέβη στο σύνολο της προηγούμενης χρήσης τους στόχους που είχε θέσει και θέτει νέους, υψηλότερους στόχους για την τριετία μέχρι το 2026. Οι νέοι στόχοι προβλέπουν οργανική κερδοφορία άνω του 1,2 δισ. ευρώ το 2026, ενώ από τους λοιπούς στόχους της ΕΤΕ για την τριετία μέχρι το 2026 προβλέπονται:

  • απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (Core RoTE) άνω του 15% το 2024 και άνω του 13% το 2026 από 18,3% το 2023 που μεταφράζεται σε κέρδη ανά μετοχή περίπου 1,2 ευρώ το 2024 (από 1,2 ευρώ το 2023) και άνω των 1,3 ευρώ το 2026
  • καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μεγαλύτερο των 290 μ.β. το 2024 και άνω των 270 μ.β. το 2026, από 303 μ.β. το 2023
  • δείκτης κόστους προς έσοδα περίπου 35% το 2026 από άνω του 35% το 2024 και 32% το 2023
  • κόστος κινδύνου (προβλέψεις για επισφάλειες) κάτω των 50 bps το 2026 από κάτω των 65 bps το 2024 και 63 bps το 2023
  • αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων 7% την περίοδο 2023 – 2026, από 5% το 2023
  • δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κάτω του 3% το 2026 από περίπου 3,5% το 2024 και 3,7% το 2023. Σημειώνεται ότι τα ΜΕΑ διαμορφώθηκαν σε 1,3 δισ. το δ’ τρίμηνο 2023, ή 0,2 δισ. μετά από προβλέψεις, ενώ οι καθαρές ροές ΜΕΑ ανήλθαν σε μόλις περίπου 50 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2023, με τη συνολική μείωση ΜΕΑ να διαμορφώνεται στα 0,5 δισ. για το 2023. Επίσης, ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ανέρχεται σε 87,5%, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου. Ο δείκτης κάλυψης των δανείων του Stage 3 στην Ελλάδα ανήλθε σε 52% το 2023 και στόχος για το 2024 και 2026 είναι να διατηρηθεί άνω του 50%
  • οργανική παραγωγή κεφαλαίων CET1 άνω των 500 bps στην τριετία 2024 – 2026 από 200 bps το 2023.

Όπως σημείωσε η Διοίκηση, οι υποθέσεις του business plan προβλέπουν, μεταξύ άλλων, μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ στο 3% στο τέλος του 2024 και 2,25% στο τέλος του 2026.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα