Π.Θωμόπουλος: Ξεκινούν οι διαδικασίες διαδοχής μου

Π.Θωμόπουλος: Ξεκινούν οι διαδικασίες διαδοχής μου

Οι νέοι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης θα διαμορφώσουν το πρόγραμμα διαδοχής της διοίκησης

Ξεκινάει διαδικαστικά το πρόγραμμα διαδοχής στη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας όπως θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τους νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας, κ Π. Θωμόπουλος θα παραμείνει στη θέση του ως το τέλος του χρόνου προκείμενου να ολοκληρωθεί το succession plan.

Όπως ο ίδιος ενημέρωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας:

ADVERTISING

«Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, σας ενημερώνω ότι έχω την πρόθεση να ζητήσω από την αρμόδια Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου να εφαρμόσει το κατάλληλο πρόγραμμα διαδοχής (succession plan) σύμφωνα και με το από 8.12.2016 κοινό ανακοινωθέν του ΤΧΣ και της Τράπεζας, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαδοχής μου την 31.12.2017.

Μέχρι την ημερομηνία αυτή θα συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποστηρίζοντας την ομαλή διαδοχή μου, με το κατάλληλο πρόσωπο που θα επιλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με όσα υπαγορεύονται από τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Εν κατακλείδι θα ήθελα να εξάρω το έργο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και την προσφορά τους στην στήριξη της ελληνικής οικονομίας  και τη διασφάλιση των καταθετών και των μετόχων της Τράπεζας  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.»

SHARE:

24Media Network