Παπαδημούλης: Έρευνα της Κομισιόν για σκανδαλώδη τρόπο ανάθεσης έργων στην Ελλάδα

Διαβάζεται σε 5'
Παπαδημούλης: Έρευνα της Κομισιόν για σκανδαλώδη τρόπο ανάθεσης έργων στην Ελλάδα
Ο Δημήτρης Παπαδημούλης EP

Πρόκειται για έργα που ανατέθηκαν στις τρεις εταιρίες τηλεπικοινωνιών της χώρας, πέντε εταιρίες πληροφορικής και δύο εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μετά από διαδικασίες που κατά κανόνα είχαν μόνο μία προσφορά ανά έργο.

Απαντώντας, ταχύτερα απ’ ότι συνηθίζεται, σε επείγουσα ερώτηση που είχε καταθέσει ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Αριστεράς, Δημήτρης Παπαδημούλης, η Κομισιόν, διά του αρμόδιου Επιτρόπου Πάολο Τζεντιλόνι, επιβεβαιώνει το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Politico ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για την ανάθεση από την κυβέρνηση της ΝΔ, κατά κανόνα με την υποβολή μίας μόνο προσφοράς ανά έργο, εκατοντάδων έργων τεχνολογίας – ψηφιακής μετάβασης στην Ελλάδα, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Politico στις αρχές Απριλίου, το οποίο απέφυγε να σχολιάσει η ελληνική κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την ανάθεση σε μόλις 10 εταιρίες στην Ελλάδα, περισσότερων από 600 έργων στον τομέα της τεχνολογίας, συνολικού ύψους άνω των 2,5 δισ. ευρώ, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για έργα που ανατέθηκαν στις τρεις εταιρίες τηλεπικοινωνιών της χώρας, πέντε εταιρίες πληροφορικής και δύο εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, την περίοδο 2020-2023, μετά από διαδικασίες που, κατά κανόνα, είχαν μόνο μία προσφορά ανά έργο.

Απαντώντας στο ερώτημα αν είναι σε γνώση των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Επίτροπος Τζεντιλόνι υπενθυμίζει τη θεσμική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Στο ερώτημα, δε, αν σκοπεύει να ζητήσει εξηγήσεις για τον σκανδαλώδη τρόπο ανάθεσης με την υποβολή, κατά κανόνα, μίας μόνο προσφορά ανά έργο, η Κομισιόν επιβεβαιώνει, εμμέσως πλην σαφώς, ότι ερευνά και η ίδια την σχετική υπόθεση, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η Επιτροπή επαληθεύει ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον κανονισμό ΜΑΑ και τη συμφωνία χρηματοδότησης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους μέλους».

Τέλος, σε συνέχεια των παραπάνω, ο Επίτροπος Τζεντιλόνι υπενθυμίζει τους αυστηρούς κανόνες για τη διαχείριση των σχετικών κονδυλίων, υπογραμμίζοντας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών.

Ακολουθούν πλήρεις η απάντηση και η ερώτηση:

P-001084/2024

Απάντηση του κ. Gentiloni

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) διεξάγει τις έρευνές της με πλήρη ανεξαρτησία.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) περιλαμβάνει αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών.

Η Επιτροπή επαληθεύει ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον κανονισμό ΜΑΑ και τη συμφωνία χρηματοδότησης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους μέλους.

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-001084/2024

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Δημήτριος Παπαδημούλης (TheLeft)

Θέμα: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον τρόπο ανάθεσης εκατοντάδων έργων αξίας άνω των 2,5 δισ. ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα

Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την ανάθεση σε μόλις 10 εταιρίες στην Ελλάδα περισσότερων από 600 έργων στον τομέα της τεχνολογίας, συνολικής αξίας άνω των 2,5 δισ. ευρώ, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για έργα που ανατέθηκαν στις τρεις εταιρίες τηλεπικοινωνιών της χώρας, πέντε εταιρίες πληροφορικής και δύο εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, την περίοδο 2020-2023, μετά από διαδικασίες που κατά κύριο λόγο είχαν μόνο μία προσφορά.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 20222, το ποσοστό των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα που ανατέθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών με μόλις έναν υποψήφιο αυξήθηκε στο 48 % (έναντι 37% του ευρωπαϊκού μέσου όρου), ενώ η ελληνική κυβέρνηση έχει διαθέσει το 41,60 % των κονδυλίων του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στους 100 μεγαλύτερους αποδέκτες (τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό, έναντι 28,22 % του ευρωπαϊκού μέσου όρου). Η υπόθεση γεννά σοβαρά ερωτήματα και προβληματισμό, σε συνέχεια και πρόσφατων δηλώσεων του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκφράζει έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο απάτης στην αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Δεδομένων των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Είναι σε γνώση των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας;

Σκοπεύει να ζητήσει εξηγήσεις για τον τρόπο ανάθεσης των εν λόγω έργων;

Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για να διασφαλίσει τη χρηστή διαχείριση και διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων;

Αυτό συνάδει με το άρθρο 6 του κανονισμού 2017/1939, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Η υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ενημερώνει τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή τους οργανισμούς της Ένωσης τα οποία αφορά μια έρευνα προκειμένου να λάβουν κατάλληλα διοικητικά μέτρα υπόκειται στην προστασία της ορθής διεξαγωγής και του εμπιστευτικού χαρακτήρα των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (άρθρο 103 παράγραφος 2 του κανονισμού 2017/1939).

Αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού ΜΑΑ), μεταξύ άλλων να εξασφαλίζουν διορθώσεις και, κατά περίπτωση, να κινούν νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση κονδυλίων που έχουν υπεξαιρεθεί (άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού ΜΑΑ, με συνοδευτικές διατάξεις στη συμφωνία χρηματοδότησης του ΜΑΑ).

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα