Εφορία – Ταμεία: “Κόκκινα χρέη” 151,6 δισεκ. ευρώ

Διαβάζεται σε 8'
Εφορία – Ταμεία: “Κόκκινα χρέη” 151,6 δισεκ. ευρώ
iStock

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στην Εφορία, στο τέλος του Ιουλίου του 2023, διαμορφώθηκε στα 105,1 δις ευρώ, ενώ στα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχεται στα 46,5 δισεκ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου.

Λιγότεροι είναι οι οφειλέτες με μικρά χρέη στην εφορία στο τέλος Ιουλίου, με βάση τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής από την Έκθεση για το Β΄Τρίμηνο του έτους, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη. Παράλληλα, όμως καταγράφεται αύξηση των μεσαίων και μεγάλων οφειλετών στην Εφορία.

Παράλληλα, καταγράφεται ανάλογη εικόνα και  στο σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος του Ιουνίου 2023. Συγκεκριμένα, η “δεξαμενή” έφτασε στα 46,5 δις ευρώ, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 618 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κύρια λόγω της αύξησης των οφειλών από 10.000 και πάνω.

Η Εφορία

Με βάση την Έκθεση,  τα μεγαλύτερα χρέη στην Εφορία έχουν 9.095 φορολογούμενοι οι οποίοι κατά μέσον όρο ο καθένας χρωστούν 9 εκατ. ευρώ και συνολικά 81 δισ. ευρώ. Στον αντίποδα, οφειλή έως 50 ευρώ έχουν 848.584 φορολογούμενοι με τον αριθμό τους να είναι μειωμένος κατά 28.589 άτομα.  

Παράλληλα, η μείωση του αριθμού των οφειλετών στο εύρος οφειλής μέχρι 10.000 ευρώ συνοδεύεται από μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση κατά 100,4 εκατ.  ευρώ.

Ωστόσο, στις υψηλότερες κατηγορίες οφειλής (μέχρι τα 100 εκατ. ευρώ) παρατηρείται αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Ιδιαίτερη ανάλυση απαιτεί η κατηγορία οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ, καθώς, όπως αναφέρει το Γραφείο, στο εύρος μεταξύ 1 και 100 εκατ. ευρώ καταγράφεται αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 799,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι οφειλές άνω των 100 εκατ. ευρώ παρουσιάζουν σημαντική μείωση κατά 9,3 δις ευρώ, η οποία πηγάζει από τη διαγραφή οφειλών της ΟΣΕ ΑΕ ύψους 10,4 δις.

Σημειώνεται ότι στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 77,7% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών. Επίσης σημαντικός εξακολουθεί να είναι ο ρόλος των νομικών προσώπων στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής, καθώς συμμετέχουν στις οφειλές κατά 68,8%, με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Ιουλίου του 2023 τα 56,1 δις ευρώ.

Αντίστοιχα, το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.552, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 145 νομικά πρόσωπα. Αντιθέτως, οι οφειλές κάτω του 1 εκατ. ευρώ προέρχονται σε μεγάλο βαθμό (κατά 64,3%) από φυσικά πρόσωπα, ενώ η συμμετοχή των φυσικών προσώπων στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο είναι ακόμα υψηλότερη σε χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής (ενδεικτικά αγγίζει το 88,5% για οφειλές μικρότερες των 10.000 ευρώ). 

Αντίστοιχα, το πλήθος των φυσικών προσώπων που οφείλουν λιγότερα από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο τέλος του Ιουλίου του 2023 στα 3.509.966 άτομα, αποτελώντας το 88% του συνόλου των οφειλετών αυτής της κατηγορίας οφειλής.

Πόθεν προέρχονται οι οφειλές;

Εξετάζοντας την ποιοτική διάρθρωση του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου στην Εφορία, διαπιστώνεται ότι μόνο το 59% αυτού, που αντιστοιχεί σε 46,5 δις ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κτλ.). Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε αυτές περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) τα οποία αποτελούν το 30,8% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, καθώς αγγίζουν τα 24,2 δις ευρώ και οι μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 10,3% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 8,1 δις ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,8 δις ευρώ από τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους οφειλέτες και 10,9 δις ευρώ αφορούν σε οφειλές με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας, απομένουν 26,7 δις ευρώ οφειλών από τις οποίες, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, πηγάζει άνω του 90% των εισπράξεων.

Με άλλα λόγια το σύνολο σχεδόν των εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 34% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που ισοδυναμεί με το 25% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. 

Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος του Ιουλίου του 2023 παρατηρείται μείωση κατά 245.996 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 3.984.904 οφειλέτες.

Η εν λόγω μείωση προέρχεται από τις χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής μέχρι 10.000 ευρώ, στις οποίες συγκεντρώνεται το 91,4% των οφειλετών, με τον αριθμό των οφειλετών να μειώνεται συνολικά κατά 261.853 πρόσωπα . Αντιθέτως, στις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλής παρατηρείται αύξηση του αριθμού των οφειλετών με τη μεγαλύτερη, κατά 13.632 πρόσωπα, να καταγράφεται στο εύρος οφειλής από 10 έως 100.000 ευρώ. 

Οφειλέτες και χρέη

Έτσι, από την ανάλυση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μέχρι και τον Ιούλιο  του 2023 επιγραμματικά καταγράφονται τα ακόλουθα:

 • Χρέη στην Εφορία έως 50 ευρώ έχουν   848.584 φορολογούμενοι με τον αριθμό τους να εμφανίζεται μειωμένος κατά 28.589  άτομα σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2022.
 • Με οφειλές από 50 έως 500 ευρώ εμφανίζονται 1.381.230 φορολογούμενοι οι οποίοι είναι λιγότεροι κατά 169.232 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2022.
 •  Απλήρωτες φορολογικές οφειλές 500 έως 10.000 ευρώ έχουν 1.412.643,λιγότεροι κατά 63.872 σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2022
 • Χρέη από 10.000-100.000 ευρώ έχουν  291.043 φυσικά και νομικά πρόσωπα ,αριθμός αυξημένος κατά  13.632  σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2022.
 • Με οφειλές από 100.000-1.000.000 εμφανίζονται  42.039 φορολογούμενοι  αριθμός που είναι αυξημένος κατά 1.992 σε σχέση με τον Ιούλιο  του 2022.
 • Πάνω από 1.000.000 ευρώ χρωστούν στην Εφορία  9.095 φυσικά και νομικά πρόσωπα  ,κατά 233 περισσότερα  σε σύγκριση με τον Ιουλιο του 2022.
 • Στη κλίμακα των οφειλών μεταξύ 1 και 100 εκατ. ευρώ  καταγράφεται αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 799,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι οφειλές άνω των 100 εκατ. ευρώ παρουσιάζουν σημαντική μείωση κατά 9,3 δις ευρώ, η οποία πηγάζει από τη διαγραφή οφειλών της ΟΣΕ ΑΕ ύψους 10,4 δις.
 • Στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 77,7% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών .Σημαντικός εξακολουθεί να είναι ο ρόλος των νομικών προσώπων στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής, καθώς συμμετέχουν στις οφειλές κατά 68,8%, με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Ιουλίου του 2023 τα 56,1 δις ευρώ.
 • Το  πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.552, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 145 νομικά πρόσωπα.
 • Οι οφειλές κάτω του 1 εκατ. ευρώ προέρχονται σε μεγάλο βαθμό (κατά 64,3%) από φυσικά πρόσωπα, ενώ η συμμετοχή των φυσικών προσώπων στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο είναι ακόμα υψηλότερη σε χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής (ενδεικτικά αγγίζει το 88,5% για οφειλές μικρότερες των 10.000 ευρώ.
 •  Τα φυσικά προσωπα  που οφείλουν λιγότερα από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο τέλος του Ιουλίου του 2023 στα 3.509.966 άτομα, αποτελώντας το 88% του συνόλου των οφειλετών αυτής της κατηγορίας οφειλής.
 •  -Το  59% των ληξιπρόθεσμων οφειλών  που αντιστοιχεί σε 46,5 δις ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κτλ.). Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης.

Η “δεξαμενή” των ληξιπρόθεσμων χρεών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Ιουλίου του 2023, διαμορφώθηκε στα 105,1 δις ευρώ, μειωμένο κατά 7,6 δις ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022.

Η μείωση αυτή υπολογίζεται από:

 (α) τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 7,1 δις ευρώ συν

(β) τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 1/8/2022 που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα ύψους 2,5 δις ευρώ, μείον

(γ) τις εισπράξεις και διαγραφές, οι οποίες αγγίζουν συνολικά τα 17,2 δισεκ., ευρώ.

Ανεπίδεκτα είσπραξης

Παράλληλα σημειώνεται ότι ποσοστό 25% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που αντιστοιχεί σε 26,3 δις ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης. Οι οφειλές αυτές σημείωσαν μικρή αύξηση σε ετήσια βάση, κατά 174 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια η μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από τη μεταβολή του «πραγματικού» ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, δηλαδή του συνολικού μετά την αφαίρεση του ανεπίδεκτου είσπραξης υπολοίπου, το οποίο σημείωσε μείωση κατά 7,8 δις ευρώ σε ετήσια βάση αγγίζοντας την 1/8/2023 τα 78,8 δις ευρώ.

Ασφαλιστικά Ταμεία

Σύμφωνα, επίσημς με την 2 η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου Έτους 2023 του ΚΕΑΟ, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος του Ιουνίου 2023 διαμορφώθηκε στα 46,5 δις ευρώ , δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 618 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η μεταβολή αυτή προέρχεται τόσο από την αύξηση των κύριων οφειλών (κατά 214 εκατ. ευρώ), όσο και από την αύξηση των πρόσθετων τελών (κατά 404 εκατ. ευρώ). Σε ετήσια βάση, μείωση παρουσίασε ο αριθμός των μητρώων των οφειλετών κατά 93.794, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των μητρώων με οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία να διαμορφώνεται στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2023 σε 2.298.764 μητρώα. Η μείωση προέρχεται από τις κατηγορίες οφειλής μεταξύ 50 και 10.000 ευρώ (κατά 198.064 μητρώα συνολικά). Επιπλέον, αύξηση παρατηρείται στις συνολικές οφειλές κατά περίπου 3,1 δις ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η οποία οφείλεται τόσο σε αύξηση των κύριων οφειλών (κατά 862,5 εκατ. ευρώ), όσο και των πρόσθετων τελών (αύξηση κατά 2,3 δις ευρώ). Αναλυτικότερα, η αύξηση στις ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές πηγάζει κυρίως από το εύρος οφειλής άνω των 10.000 ευρώ (κατά 1,6 δις ευρώ συνολικά), στο οποίο συσσωρεύεται το 89,4% των οφειλών και μόλις το 33,6% των οφειλετών.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα