Παράταση στις μεταβιβάσεις και στην ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

Παράταση στις μεταβιβάσεις και στην ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

Ολοκληρώθηκε η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης - Οι δικαιούχοι και οι μη δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2017

Μέχρι τη Δευτέρα 2 Ιουλίου θα μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις μεταβίβασης της βασικής ενίσχυσης για το έτος 2018, μετά την παράταση που έδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η παράταση, σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, δίνεται λόγω του αυξημένου αριθμού των αιτήσεων μεταβίβασης «και έχοντας επίγνωση του ελάχιστου διαστήματος, το οποίο είχαν στη διάθεσή τους για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και των αιτήσεων μεταβίβασης, τόσο οι γεωργοί, όσο και τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων έτους 2018».

ADVERTISING

Αξίζει να σημειωθεί, πως η παράταση δεν αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018, η οποία ορίζεται στις 15/06/2018, ενώ δεν επηρεάζει την ημερομηνία κατά την οποία ο γεωργός θα πρέπει να αποδείξει πως έχει στην κατοχή του τα δηλωθέντα αγροτεμάχια για το έτος 2018, ήτοι 31/05/2018. Συνεπώς με βάση την έκταση που κατέχει ο δικαιούχος στις 31/05/2018, θα γίνει η ενεργοποίηση και η πληρωμή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του έτους 2018.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση «η καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή και ακύρωσης εμπρόθεσμα (ως 30/06/2018) οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης, παρατείνεται ως την Τρίτη 10/07/2018».

Παράταση και στην ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018

Παράλληλα, ο οργανισμός γνωστοποίησε πως η ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018 έλαβε παράταση μέχρι την Παρασκευή, 15 Ιουνίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «η υποβολή της αίτησης ενίσχυσης (ή τροποποίησης αυτής) μετά τις 15 Ιουνίου, συνεπάγεται μείωση των ποσών ενίσχυσης κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα» και συνεχίζει λέγοντας πως «σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη».

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η αίτηση υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το γεωργό, ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, είτε online, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε μέσω ενός Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, το οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του - ή αν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για πρώτη φορά, σε οποιαδήποτε Κ.Υ.Δ της επιλογής του.

Ολοκληρώθηκε η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Τέλος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα του έτους 2017, ανήλθε σε 35,6 εκατ. ευρώ και μοιράστηκε σε 44.958 γεωργούς συνολικά.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη», όπου αναρτήθηκε η ατομική τους πράξη προσδιορισμού δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εθνικού αποθέματος 2017.

Όπως τονίζει η ανακοίνωση, δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2017 σύμφωνα με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις, είναι ενεργοί γεωργοί:

(α) Νεαρής ηλικίας, που είναι έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης 2017 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2017 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλαδή μεταξύ των ετών 2012-2016. \u000B

(β) Νεοεισερχόμενοι, που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα από το έτος 2015 και μετά, και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομα τους και υπ' ευθύνη τους, ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα.

Επιπλέον, οι επιλέξιμες εκτάσεις τους για χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα 2017, θα πρέπει να είναι από 0,4 εκτάρια στο σύνολο της εκμετάλλευσης.

Επίσης, όταν η μοναδιαία αξία όλων των υφιστάμενων δικαιωμάτων των ανωτέρω γεωργών είναι μικρότερη από την αξία του Περιφερειακού Μέσου Όρου του Εθνικού Αποθέματος έτους 2017, τότε αυξάνεται στον Περιφερειακό Μέσο Όρο Εθνικού Αποθέματος έτους 2017.\u000B

(γ) Οι γεωργοί με ειδικά μειονεκτήματα, δηλαδή οι δικαιούχοι με «χαμένη αξία» δικαιωμάτων του 2014 (Φόρμα 6), οι οποίοι υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) το 2015, αλλά δεν έλαβαν την αξία των μισθωμένων δικαιωμάτων 2014, επειδή ήταν μισθωτές γης και δικαιωμάτων 2014 και ταυτόχρονα οι ιδιοκτήτες τους δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων το έτος 2015. \u000B\u000BΣτους εν λόγω γεωργούς-μισθωτές, στους οποίους χορηγήθηκαν οριστικά δικαιώματα το έτος 2015 και η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων τους το 2017 υπολείπεται του περιφερειακού μέσου όρου του τρέχοντος έτους, θα γίνει προσαύξηση της αξίας των δικαιωμάτων έως τον περιφερειακό μέσο όρο εθνικού αποθέματος του 2017.\u000B

Αντίθετα, μη δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2017 είναι:

οι γεωργοί οι οποίοι δεν αιτήθηκαν τη χορήγηση εθνικού αποθέματος έτους 2017 με εμπρόθεσμη ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2017

οι μη ενεργοί γεωργοί

οι γεωργοί με επιλέξιμες εκτάσεις για χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος μικρότερες των 0,4 εκταρίων

οι νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι γεωργοί, οι οποίοι έχουν λάβει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους στον περιφερειακό μέσο όρο του εθνικού αποθέματος ως φυσικά ή ως νομικά πρόσωπα, ή για λογαριασμό κάποιου νομικού προσώπου (ως διαχειριστές), από το εθνικό απόθεμα το έτος 2015

οι γεωργοί με «χαμένη αξία» δικαιωμάτων του 2014 (Φόρμα 6), που δεν κατέχουν στο έτος 2017 τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκαν το 2015\u000Bοι γεωργοί με «χαμένη αξία» δικαιωμάτων του 2014 (Φόρμα 6), όπου η μοναδιαία αξία των χορηγηθέντων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του 2015, είναι ίση ή μεγαλύτερη του περιφερειακού μέσου όρου του εθνικού αποθέματος του 2017.

SHARE:

24Media Network