Παράταση στον ειδικό 'κουμπαρά' για να πληρώνονται οι συντάξεις

Παράταση στον ειδικό 'κουμπαρά' για να πληρώνονται οι συντάξεις

Τι προβλέπεται στην ειδική διάταξη του υπουργείου Εργασίας, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός ημερών

Οι ειδικοί λογαριασμοί που έχουν θεσπιστεί εντός του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr, αποφασίστηκε έως το τέλος του 2018, να διατηρηθούν για να καλύπτουν είτε τυχόν ελλείμματα των Φορέων και των Κλάδων της κύριας σύνταξης, είτε της επικουρικής σύνταξης και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Σύμφωνα με ειδική διάταξη που έχει ετοιμάσει το υπουργείο Εργασίας και προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες γίνεται λόγος για παράταση αυτής της δυνατότητας στους λογαριασμούς Εισφοράς Αλληλεγγύης Συντάξεων (ΕΑΣ) του ΑΚΑΓΕ, αλλά και της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΕΣΑ) ΑΚΑΓΕ.

Τονίζεται μάλιστα ότι η παράταση αυτή προτείνεται για να καλυφθεί μέρος της συνταξιοδοτικής δαπάνης και να διασφαλιστεί η έγκαιρη και τακτική καταβολή των συντάξεων. Υπενθυμίζεται ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε κάνει χρήση των παραπάνω λογαριασμών στα τέλη του 2014 για να πετύχει να καλύψει ελλείμματα που είχαν προκληθεί στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΕΑ.

Με άλλη διάταξη, το υπουργείο Εργασίας ρυθμίζει την οφειλή, ύψους 50.453.534 ευρώ, που έχει δημιουργήσει από το 2004 το ΕΤΕΑ προς το ΤΑΠΙΤ. Η συγκεκριμένη οφειλή, συμφωνήθηκε να εξοφληθεί ως εξής:

*Το 2015 θα καταβληθεί στο ΤΑΠΙΤ ποσό 15 εκατ. ευρώ. Η καταβολή θα γίνει σε μηνιαίες δόσεις ύψους 1 εκάτ. Ευρώ για το πρώτο εξάμηνο και σε μηνιαίες δόσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο.

*Το υπόλοιπο της οφειλής από 1.1.2016 και μετά θα καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις των 2 εκατ. ευρώ, μέχρι την τελική εξόφληση.

Με άλλες διατάξεις ρυθμίζεται ο τρόπος εξόφλησης των ταμείων επικουρικής - επαγγελματικής ασφάλισης, σε περίπτωση που έχουν αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές.

Διαβάστε ακόμη στα dikaiologitika.gr:

Τρία προγράμματα προσλήψεων για 42.000 ανέργους του ΟΑΕΔ

Τα νέα φορολογικά μέτρα που κλείδωσαν στην διαπραγμάτευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Δικαιολογητικά
SHARE: