Παρατείνεται έως 30/11 η προθεσμία υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του 2014

Παρατείνεται έως 30/11 η προθεσμία υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του 2014

Τι ισχύει για τις τροποποιητικές δηλώσεις - Τι προβλέπει νέα απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων – Όλες οι προθεσμίες

Παρατείνεται έως την 30η Νοεμβρίου 2015 η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2014, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, θα υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 31/12/2015.

Τέλος, για το ημερολογιακό έτος 2015, οι ως άνω καταστάσεις θα υποβληθούν μέχρι και 30/09/2016, ενώ οι τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 30/11/2016.

SHARE: