ΠΓΔΜ: Μέτρα για το ενδεχόμενο εκροής κεφαλαίων προς την Ελλάδα

CYKGWN Young women walking through outdoor bars and restaurants at Carsija district-Old Bazaar in Skopje, Macedonia
CYKGWN Young women walking through outdoor bars and restaurants at Carsija district-Old Bazaar in Skopje, Macedonia ALAMY

Προστατευτικά μέτρα για το ενδεχόμενο σημαντικής εκροής κεφαλαίων από τη χώρα προς την Ελλάδα, αποφάσισε η Κεντρική Τράπεζα της ΠΓΔΜ

Προστατευτικά μέτρα προσωρινού χαρακτήρα, τα οποία, όπως αναφέρεται, επιβάλλονται προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος μιας σημαντικής εκροής κεφαλαίων από την ΠΓΔΜ προς την Ελλάδα, αποφάσισε η Κεντρική Τράπεζα της ΠΓΔΜ.

Τα προληπτικά μέτρα που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της ΠΓΔΜ αφορούν τον περιορισμό των εκροών κεφαλαίων από φυσικά και νομικά πρόσωπα της χώρας προς φορείς στην Ελλάδα σχετικά με μελλοντικές συμφωνίες, όχι όμως και για συμφωνίες και συναλλαγές που έχουν ήδη συναφθεί.

Σκοπός των προληπτικών μέτρων, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της ΠΓΔΜ, είναι να περιοριστούν οι εκροές κεφαλαίων από την ΠΓΔΜ προς την Ελλάδα και σε φορείς στην Ελλάδα (όπως εκροές κεφαλαίων για την ίδρυση εταιρείας, επενδύσεις σε χρεόγραφα, τοποθετήσεις για συμμετοχές σε επενδυτικά ταμεία, χρηματοδοτικά δάνεια, μακροπρόθεσμα δάνεια, κ.λπ.), όχι όμως και να παρεμποδιστούν ή με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεαστούν οι τρέχουσες και οι μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές με φορείς και εταιρείες από την Ελλάδα.

Προκειμένου να διασφαλιστούν τα κεφάλαια που εγχώριες τράπεζες έχουν σε τράπεζες στην Ελλάδα, οι τράπεζες της ΠΓΔΜ υποχρεούνται να αποσύρουν όλα τα δάνεια και τις καταθέσεις από τις τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από τη συμφωνημένη διάρκεια.

Η Κεντρική Τράπεζα της ΠΓΔΜ ανέφερε ότι λαμβάνει αυτά τα μέτρα μετά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της μη παράτασης του προγράμματος της Ε.Ε. με την Ελλάδα, το οποίο λήγει στις 30 Ιουνίου, από τη στιγμή που η Ελλάδα αποφάσισε να διεξάγει δημοψήφισμα για την πρόταση των δανειστών.

SHARE:

24Media Network