Πιο κοντά στη συμφωνία πώλησης μεταξύ των τραπεζών Eurobank - Transilvania

Πιο κοντά στη συμφωνία πώλησης μεταξύ των τραπεζών Eurobank - Transilvania
COPYRIGHT: GEORGIA PANAGOPOULOU

Η Eurobank (“ERB”) και η Banca Transilvania (“BT”) βρίσκονται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την ενδεχόμενη πώληση των Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. και ERB Leasing IFN S.A. στη Ρουμανία

Στο τελικό στάδιο της συμφωνίας για την πώληση των θυγατρικών της Eurobank στη Ρουμανία, βρίσκεται ο ελληνικός όμιλος με την Banca Transilvania.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας, οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Eurobank και της Banca Transilvania συνεχίζονται περαιτέρω και τα μέρη προετοιμάζονται για την υπογραφή της τελικής συμφωνίας

Η Eurobank (“ERB”) και η Banca Transilvania (“BT”) βρίσκονται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την ενδεχόμενη πώληση των Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. και ERB Leasing IFN S.A. στη Ρουμανία.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς ένα θετικό αποτέλεσμα, οι διαπραγματεύσεις έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και τα δυο μέρη ολοκληρώνουν τις τυπικές διαδικασίες ενόψει της υπογραφής της συμφωνίας πώλησης. Οι Διοικήσεις των δυο τραπεζών επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να ολοκληρώσουν μια συναλλαγή αμοιβαία επωφελή για τους συμμετέχοντες και επιβεβαιώνουν ότι η υπογραφή της πώλησης αναμένεται μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, όπου θα γίνει και η σχετική ανακοίνωση μόλις ολοκληρωθούν όλες οι τυπικές διαδικασίες.

Περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν προς το επενδυτικό κοινό μετά την ολοκλήρωση όλων των επόμενων ενεργειών για την υπογραφή της πώλησης και τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων.

SHARE: