Πώς θα γίνονται μέσω διαδικτύου οι ενδικοφανείς προσφυγές

Πώς θα γίνονται μέσω διαδικτύου οι ενδικοφανείς προσφυγές

Βήμα-βήμα η υποβολή αίτησης των φορολογούμενων - Αρμόδιο όργανο εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης

Αύριο 9 του Μαΐου ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής (δηλαδή αμφισβήτησης) από φορολογούμενους σε πράξης της φορολογικής διοίκησης.

Η αρχή γίνεται για πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις ΔΟΥ: α) Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (Φ.Α.Ε.) Αθηνών, β) Χολαργού, γ) Ψυχικού, δ) Αμπελοκήπων και ε) Ιωνίας Θεσσαλονίκης.

ADVERTISING

Μετά το άνοιγμα της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής η ΑΑΔΕ έδωσε στην δημοσιότητα έναν οδηγό που περιγράφει βήμα βήμα την υποβολή της αίτησης των φορολογούμενων είτε σε αποτελέσματα ελέγχου είτε στο προσδιορισμό φόρου και την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων.

Page: /

Ο φορολογούμενος με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση ή την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης μέσω της συνολικής επανεξέτασης της υπόθεσής του. Για το σκοπό αυτό μπορεί να προβάλλει και πραγματικούς και νομικούς ισχυρισμούς προσκομίζοντας για την απόδειξή τους κάθε σχετικό έγγραφο που έχει στη διάθεσή του σε ηλεκτρονική μορφή.

Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης στο φορολογούμενο ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η προθεσμία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, το οποίο δεν προσμετράται στον υπολογισμό της. Ειδικά, για τους κατοίκους εξωτερικού η σχετική προθεσμία ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.

Αρμόδιο όργανο εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης, δηλαδή η νυν Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στην ηλεκτρονική της μορφή η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε τέσσερα συγκεκριμένα βήματα όπως περιγράφεται στο οδηγό της ΑΑΔΕ.

SHARE:

24Media Network