Πώς το Brexit θα μπορούσε να επηρεάσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Πώς το Brexit θα μπορούσε να επηρεάσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Συνολικά 87.162 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα συνδέονται με τις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με στοιχεία βρετανικής "δεξαμενής σκέψης"

Στην Ελλάδα 87.162 θέσεις εργασίας συνδέονται με τις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ για το Ηνωμένο Βασίλειο ο αντίστοιχος αριθμός είναι 36.338 (0,12% του συνόλου).

Αυτό αναφέρεται σε ανάλυση της συντηρητικής, ευρω-σκεπτικιστικής "δεξαμενής σκέψης" Civitas, σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις Brexit σε θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, και την Ε.Ε. την οποία γνωστοποιεί ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στο Λονδίνο.

22 από τα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν περισσότερες θέσεις εργασίας που συνδέονται με τις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον επίλογο του σημειώματος αναφέρονται τα εξής: «σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Civitas, στην περίπτωση της Ελλάδας, οι θέσεις εργασίας που συνδέονται άμεσα με τις ελληνικές εξαγωγές προς το ΗΒ είναι 87.162, αριθμός που αντιστοιχεί στο 2,4% του συνόλου των απασχολούμενων στην Ελλάδα.

Η εν λόγω ανάλυση, πέραν της αμφιλεγόμενης μεθοδολογίας της, παραλείπει να τονίσει ότι ως ποσοστό επί του συνόλου των απασχολούμενων, το 11,5% των συνολικών θέσεων εργασίας στο ΗΒ εξαρτώνται από τις εξαγωγές προς την Ε.Ε., ενώ στην περίπτωση της Ε.Ε. το ποσοστό ανέρχεται μόλις σε 3% του συνόλου των απασχολούμενων».

Η ανάλυση

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι θέσεις εργασίας σε κράτη μέλη της Ε.Ε. που εξαρτώνται από τις βρετανικές εισαγωγές είναι περισσότερες από τις θέσεις εργασίας στο ΗΒ που εξαρτώνται από τις βρετανικές εξαγωγές.

Στη Γερμανία 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας συνδέονται με τις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία 0,6 εκατ. θέσεις και την Ιταλία 0,4 εκ. θέσεις

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ανάλυση, στην πορεία για την αποχώρηση από την ΕΕ το ΗΒ τουλάχιστον στον τομέα του εμπορίου διαθέτει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, καθώς διακυβεύονται περισσότερες ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας παρά βρετανικές.

Όπως αναφέρει το Think tank, η μεθοδολογία που έχει ακολουθήσει είναι η ίδια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε σε μελέτη που επικαλούνταν οι θιασώτες της παραμονής, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας προ του δημοψηφίσματος για την παραμονή στην ΕΕ, σύμφωνα με την οποία, 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στο ΗΒ συνδέονται με το εμπόριο με την ΕΕ.

Ως βάση ανάλυσης έχει υπολογιστεί, για κάθε χώρα της ΕΕ, η αξία των εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο, ως ποσοστό του ΑΕΠ κάθε χώρας και, στη συνέχεια, εκτιμάται ότι ένα ισοδύναμο ποσοστό του σήμερα απασχολούμενου πληθυσμού κάθε χώρας έχει θέσεις εργασίας που συνδέονται με τις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και αυτό, όπως παραδέχονται οι ίδιοι οι συντάκτες της έκθεσης, είναι μια πρόχειρη εκτίμηση που δεν περιλαμβάνει τις διακυμάνσεις της παραγωγικότητας και της απασχόλησης μεταξύ και εντός των τομέων, παρέχει κάποια αίσθηση της κλίμακας, ως προς το ποσοστό των θέσεων εργασίας στις χώρες της ΕΕ που συνδέονται με τις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην Ελλάδα 87.162 θέσεις εργασίας συνδέονται με τις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ για το ΗΒ ο αντίστοιχος αριθμός είναι 36.338

Στην ανάλυση, επίσης, εξετάζονται οι πιθανές επιπτώσεις των νέων εμπορικών σχέσεων και της συναλλαγματικής ισοτιμίας, συμβάλλοντας στην άποψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι δυνητικά σε καλύτερη θέση να προσαρμοστεί στις αλλαγές όσον αφορά το εμπόριο με την ΕΕ. σε σχέση με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε..

Ποιες οι σχέσεις Ελλάδος Βρετανίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (7μηνο 2016), όπως αναφέρει διαφορετικό ενημερωτικό έγγραφο της πρεσβείας μας στο Λονδίνο (γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων) το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαμβάνει την 5η θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Ελλάδος. Σύμφωνα με τα βρετανικά στοιχεία (8μηνο 2016) η χώρα μας καταλαμβάνει την 43η θέση μεταξύ των πελατών και την 52η μεταξύ των προμηθευτών του Η.Β.

Ο όγκος του διμερούς εμπορίου Ελλάδος - Ηνωμένου Βασιλείου ανήλθε, για το 8μηνο 2016, στο ύψος των 1,09 δισ. λιρών, έναντι 1,05 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, αυξημένος κατά 3,52%. Το διμερές

εμπορικό ισοζύγιο κατέλειπε έλλειμμα ύψους 68,8 εκ. λιρών, μειωμένο κατά 41% περίπου έναντι του 2014 (116,75 εκ λίρες).

Αναλυτικότερα, η αξία των ελληνικών εξαγωγών στο Η.Β. (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) ανήλθε στα 509,9 εκ. λίρες έναντι 467,44 εκ. του αντίστοιχου διαστήματος του προηγουμένου έτους, σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 9,09%.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 492,69 εκ. λίρες, καταγράφοντας αύξηση κατά 6,5%

Η αξία των ελληνικών εισαγωγών από το Η.Β. (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) ανήλθε σε 578,74 εκ. λίρες έναντι 584,19 εκ. του αντίστοιχου διαστήματος 2015, σημειώνοντας οριακή μείωση κατά 0,93%. Όμως, χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 541,16 εκ. λίρες, καταγράφοντας σημαντική μείωση της τάξης του 4,91%.

Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων προκύπτει ότι, μεταξύ των εξαγομένων από τη χώρα μας προϊόντων, τη μεγαλύτερη αύξηση, έναντι του αντιστοίχου διαστήματος του 2015, καταγράφουν τα λάδια από πετρέλαιο ( 272,38%), το ελαιόλαδο (209,39%), τα παρασκευάσματα διατροφής (56,72%), τα γυναικεία ενδύματα (42,9%), τα τυριά (32,22%)και οι παρασκευασμένες τομάτες (21,18%).

Σε ό,τι αφορά τα εισαγόμενα, τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφουν τα μικρόφωνα (1.023,87%), τα λάδια από πετρέλαιο (108,89%), οι ανόργανες χρωστικές ουσίες (78,16%), οι δίσκοι και ταινίες (44,85%), τα ανταλλακτικά ελκυστήρων (40,20%) και τα μηχανήματα επεξεργασίας δεδομένων (35,25%).

Οι 10 κυριότερες κατηγορίες εξαγομένων στο Η.Β. προϊόντων είναι: φαρμακευτικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός, Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας, παρασκευάσματα λαχανικών καρπών και φρούτων, χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό, ενδύματα και συμπληρώματα ενδύματος, αργίλιο και προϊόντα αυτού, καρποί και φρούτα, είδη από σίδηρο ή χάλυβα, πλαστικά και πλαστικά προϊόντα, καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών και διάφορα παρασκευάσματα διατροφής.

Οι 10 κυριότερες κατηγορίες εισαγόμενων από το Η.Β. προϊόντων είναι: Φαρμακευτικά, αυτοκίνητα οχήματα και ελκυστήρες, ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός, πυρηνικοί αντιδραστήρες, ποτά αλκοολούχα ποτά και ξύδι, διάφορα προϊόντα χημικών βιομηχανιών, ενδύματα άλλα από πλεκτά, ενδύματα πλεκτά, μηχανήματα οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας ή χειρουργικά εργαλεία, βιβλία και προϊόντα εκδοτικών οίκων, υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη, χρώματα και βερνίκια.

Τα συμπεράσματα της CIVITAS

• Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο 3,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας συνδέονται με τις εξαγωγές προς την ΕΕ, στην ΕΕ (με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο) 5,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας συνδέονται με εξαγωγές της Ένωσης προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

• 22 από τα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν περισσότερες θέσεις εργασίας που συνδέονται με τις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο από τις αντίστοιχες βρετανικές πού είναι συνδεδεμένες με τις εξαγωγές του ΗΒ προς τα εν λόγω κράτη μέλη.

Στην Ελλάδα 87.162 θέσεις εργασίας συνδέονται με τις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ για το ΗΒ ο αντίστοιχος αριθμός είναι 36.338 (0,12% του συνόλου).

• Στη Γερμανία 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας συνδέονται με τις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία 0,6 εκατ. θέσεις και την Ιταλία 0,4 εκ. θέσεις. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εξαγωγές προς τη Γερμανία αντιπροσωπεύουν μόλις 0,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, τη Γαλλία 0,5 εκ. και την Ιταλία 0,3 εκατ.

• Κάθε μια από τις υπόλοιπες 27 χώρες της ΕΕ έχει ένα υψηλότερο ποσοστό θέσεων εργασίας που συνδέονται με το εμπόριο με το Ηνωμένου Βασιλείου από τις αντίστοιχες βρετανικές που συνδέονται με το εμπόριο του ΗΒ με την εν λόγω χώρα της ΕΕ. Για τους 27, το εμπόριο με το Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεύει μεταξύ 1,5% και 9,5% των θέσεων εργασίας, ενώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το εμπόριο με κάθε χώρα της ΕΕ αντιπροσωπεύει μεταξύ 0% και 2,4% των θέσεων εργασίας.

Τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε Ιρλανδία, Μάλτα, Κύπρο και Βέλγιο.

• Το εμπόριο με τη Γερμανία αντιπροσωπεύει το 2,4% των θέσεων εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και η αντίστροφη ροή αντιπροσωπεύει το 3,2% των γερμανικών θέσεων εργασίας.

• Οι εξαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ αντιπροσώπευαν, το 2005, σχεδόν το 50% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας, ενώ το 2015 κάλυπταν περίπου 42%. Οι προβολές στη συνέχεια δείχνουν ότι μέχρι το 2020 οι εξαγωγές προς την ΕΕ θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν το 38%, ανερχόμενες σε μόλις 29% το 2035.

• Όσον αφορά το ποσοστό των εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου ανά εμπορικό εταίρο, αυτά των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων κρατών - μελών της ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ιρλανδία) μειώνονται σταδιακά. Ο αντίκτυπος αυτής της μείωσης κατά πάσα πιθανότητα θα αντικατοπτρίζεται και στο μερίδιο της αγοράς εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου που συνδέεται με το εμπόριο με την ΕΕ.

• Το μερίδιο των εξαγωγών που κατευθύνεται προς την ΕΕ θα μπορούσε να μειωθεί με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι σήμερα, εάν η ΕΕ συνεχίζει να αποτυγχάνει να εξασφαλίσει σημαντικές νέες εμπορικές συμφωνίες και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι επιτυχές στην σύναψη νέων εμπορικών σχέσεων με την έξοδο από την ΕΕ.

• Επιπλέον, η προσαρμογή της αξίας της στερλίνας μετά το δημοψήφισμα, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση την εγχώρια και ξένη ζήτηση για τα προϊόντα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο πιθανός κίνδυνος για τις θέσεις εργασίας από λιγότερο ευνοϊκούς όρους εμπορίου μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ είναι πιο μεγαλύτερος για την ΕΕ από ό, τι για το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι βρετανοί εξαγωγείς είναι πιθανότερο να επωφεληθούν από την αύξηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας σε αντίθεση με την ΕΕ.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Brexit
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Μπορεί η Theresa May να βάλει μπροστά το Brexit;

SHARE: