Πότε ολοκληρώνεται μεγάλο αντιπλημμυρικό στην περιοχή των Αχαρνών

Διαβάζεται σε 2'
Πότε ολοκληρώνεται μεγάλο αντιπλημμυρικό στην περιοχή των Αχαρνών
INTIME

Το αρχικό κόστος του έργου έχει υπολογιστεί σε 23,5εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 18,95εκατ.ευρώ). Τα έργα πραγματοποιούνται στους Δήμους Αχαρνών και Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Την πρώτη του παράταση πήρε το έργο για τη διευθέτηση του ρέματος Καναπίτσα στις Αχαρνές. Με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το έργο μετατίθεται κατά 18 μήνες, με νέα καταληκτική ημερομηνία στις 23 Οκτωβρίου 2025. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ η οποία ανέλαβε το έργο με ποσοστό έκπτωσης 52,64%.

Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 23 Απριλίου 2021 εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού έχοντας ως αρχικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 36 μήνες, δηλαδή μέχρι την 23η Απριλίου 2024.

Οι λόγοι της παράτασης συνοψίζονται σε λόγους όπως: η καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας και η ενεργειακή κρίση, η μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικά ευρήματα, οι μελέτες εφαρμογής κ.α.

Πρόκειται για το αντιπλημμυρικό έργο διευθέτησης του ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) Αττικής, από Χ.Θ. 0+000 (εκβολή στον Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+000. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Γ.Γ.Υ. – Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ. – Δ.Α.Ε.Ε. Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19).

Το αρχικό κόστος του έργου έχει υπολογιστεί σε 23,5εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 18,95εκατ.ευρώ). Τα έργα πραγματοποιούνται στους Δήμους Αχαρνών και Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Η δημοπράτηση του έργου είχε πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2019 και η αποσφράγιση των προσφορών είχε γίνει στις 3 Δεκεμβρίου 2019. Η διάρκεια των έργων έχει οριστεί σε 36 μήνες.  Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από την ΕΤΕπ. Αφορά το σχετικό δάνειο που έχει συναφθεί με τα Υπουργεία Υποδομών-Μεταφορών και υπ.Οικονομίας για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων.

Ταυτότητα του έργου

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελούν τα έργα διευθέτησης τού ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα). Από τα 12.586 χλμ. του συνολικού μήκους ρ. Αχαρνών, επεμβάσεις προβλέπονται σε μήκος 7,5 χλμ.. Σε μήκος 1,6 χλμ. προτείνεται κλειστή διατομή, χωρίς να συνυπολογίζονται τα τεχνικά γεφύρωσης των διασταυρούμενων οδών, ενώ για τα υπόλοιπα 5,9 χλμ. προτείνεται ανοιχτή διατομή, με συρματοκιβώτια. Σε 3,7 χλμ. διατηρείται η φυσική διατομή.

Στα έργα εντάσσονται 2 υφιστάμενα τεχνικά έργα, το τεχνικό διέλευσης τής Αττικής Οδού και ο οχετός στην οδό Σκρα, συνολικού μήκους 1,5 χλμ.. Περιλαμβάνεται επίσης και και το χωμάτινο φράγμα ανάσχεσης, που προτείνεται να κατασκευαστεί περί τη Χ.Θ. 10+600, περίπου 2,0 χλμ. κατάντη από το όριο τού Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, για την απομείωση των πλημμυρικών απορροών της ορεινής λεκάνης.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα