Πού θα λειτουργήσουν τα νέα Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών

Χαρτονομίσματα των πενήντα ευρώ
Χαρτονομίσματα των πενήντα ευρώ EUROKINISSI

Από την 1η Μαρτίου 2017 που συστάθηκε το δίκτυο μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί συνολικά 12.554 οφειλέτες.

Συνολικά 26 νέα Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους τις επόμενες ημέρες.

Μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει συστήσει από την 1η Μαρτίου του 2017 ένα πανελλαδικό δίκτυο Κέντρων - Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ. - Γ.Ε.Υ.Δ) και μέχρι σήμερα λειτουργούν 25 αντίστοιχα σημεία εξυπηρέτησης, στην Αττική (Αθήνα και Πειραιά), Θεσσαλονίκη και 14 επαρχιακές πόλεις.

ADVERTISING

Πού θα λειτουργήσουν τα νέα γραφεία

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τις επόμενες μέρες θα λειτουργήσουν 26 Γ.Ε.Υ.Δ. στις Περιφερειακές Ενότητες:

α) Δράμας, με έδρα τον δήμο Δράμας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

β) Πέλλας, με έδρα τον δήμο Έδεσσας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

γ) Θεσπρωτίας, με έδρα τον δήμο Ηγουμενίτσας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Ιωαννιτών.

δ) Ευρυτανίας, με έδρα τον δήμο Καρπενησίου, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Αγρινίου.

ε) Καστοριάς με έδρα τον δήμο Καστοριάς, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Κοζάνης.

στ) Πιερίας με έδρα τον δήμο Κατερίνης, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Λαρισαίων.

ζ) Κέρκυρας με έδρα τον δήμο Κέρκυρας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Ιωαννιτών.

η) Ροδόπης , με έδρα τον δήμο Κομοτηνής, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

θ) Φθιώτιδας, με έδρα τον δήμο Λαμιέων, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Βόλου. 

ι) Λευκάδας, με έδρα τον δήμο Λευκάδας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Αγρινίου.

ια) Βοιωτίας, με έδρα τον δήμο Λεβαδέων, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Χαλκιδέων.

ιβ) Ξάνθης, με έδρα τον δήμο Ξάνθης, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

ιγ) Χαλκιδικής , με έδρα τον δήμο Πολυγύρου, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

ιδ) Πρέβεζας, με έδρα τον δήμο Πρέβεζας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Ιωαννιτών.

ιε) Ηλείας, με έδρα τον δήμο Πύργου, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Πατρέων.

ιστ) Ρεθύμνης, με έδρα τον δήμο Ρεθύμνης, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

ιζ) Λακωνίας , με έδρα τον δήμο Σπάρτης, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Καλαμάτας.

ιη) Σύρου - Ερμούπολης, με έδρα τον δήμο Σύρου - Ερμούπολης, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Πειραιά.

ιθ) Τρικάλων, με έδρα τον δήμο Τρικκαίων, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Λάρισας.

κ) Αρκαδίας , με έδρα τον Δήμο Τρίπολης, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Κορίνθου.

κα) Φλώρινας, με έδρα τον δήμο Φλώρινας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Κοζάνης.

κβ) Χίου, με έδρα τον δήμο Χίου, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Πειραιά.

κγ) Κιλκίς, με έδρα τον δήμο Κιλκίς, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

κδ) Γρεβενών, με έδρα τον δήμο Γρεβενών, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Κοζάνης.

κε) Αργολίδας, με έδρα τον δήμο Ναυπλιέων, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Κορινθίων.

κστ) Σάμου, με έδρα τον δήμο Σάμου, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Πειραιά.

Πόσοι εξυπηρετήθηκαν από το υφιστάμενο δίκτυο

Μέσω του υφιστάμενου δικτύου έχουν εξυπηρετηθεί συνολικά μέχρι σήμερα 12.554 οφειλέτες.

Από το σύνολο των οφειλετών που προσήλθαν στα Κ.Ε.Υ.Δ. - Γ.Ε.Υ.Δ.:

  • το 75% ήταν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά και ελεύθεροι επαγγελματίες) • το 20% εκπρόσωποι πολύ μικρών επιχειρήσεων
  • το 5% εκπρόσωποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Περί το 60% των περιπτώσεων ζήτησε μια γενικότερη ενημέρωση περί του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τα ζητήματα ρύθμισης οφειλών και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν, ενώ το 40% των πολιτών ζήτησε μια εξειδικευμένη νομική ή/και οικονομική συμβουλή επί προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, οι οποίες και καλύφθηκαν, κατόπιν επαφής των εργαζομένων των ΚΕΥΔ - ΓΕΥΔ με την Κεντρική Υπηρεσία (νομικό και οικονομικό τμήμα) της ΕΓΔΙΧ.

Ως προς την κατανομή των χρεών διαπιστώνεται ότι:

  • το 35% των οφειλετών που προσήλθαν στα Κ.Ε.Υ.Δ. - Γ.Ε.Υ.Δ. έχουν οφειλές ταυτόχρονα προς τα πιστωτικά ιδρύματα και προς το Δημόσιο (Α.Α.Δ.Ε. / Δ.Ο.Υ. και Ε.Φ.Κ.Α. / Κ.Ε.Α.Ο.)
  • το 50% των εξυπηρετούμενων δανειοληπτών έχει οφειλές μόνο προς τα πιστωτικά ιδρύματα
  • το 15% έχει οφειλές μόνο προς το Δημόσιο.

Ως προς το δηλωθέν εισόδημα των πολιτών που επισκέφθηκαν το δίκτυο των Κ.Ε.Υ.Δ. - Γ.Ε.Υ.Δ., σύμφωνα με τις πληροφορίες που οι ίδιοι παρουσίασαν, παρατηρήθηκε ότι:

  • Το 40% των πολιτών δηλώνει εισόδημα μικρότερο από 8.000 ευρώ
  • Το 35% των πολιτών δηλώνει εισόδημα μεταξύ 8 - 15.000 ευρώ
  • Το 15% των πολιτών δηλώνει εισόδημα μεταξύ 15 - 25.000 ευρώ
  • Το 10% των πολιτών δηλώνει εισόδημα μεγαλύτερο από 25.000 ευρώ.
Πηγή: 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

SHARE:

24Media Network