Προσυμπληρωμένες Φορολογικές Δηλώσεις: Τέλος χρόνου για την αρχική δήλωση – Τα περιθώρια διορθώσεων

Διαβάζεται σε 4'
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου iStock

Μέχρι σήμερα οι φορολογουμενοι και φορολογούμενες, που υπάγονται στην αυτοματοποιημένη διαδικασία υποβολής της δήλωσης, μπορούν, σε πρώτη φάση, να ελέγξουν τους προσυμπληρωμένους κωδικούς και να προχωρήσουν σε διορθώσεις.

Εντός σχεδιασμού κινείται η διαδικασία της αυτοματοποιημένης υποβολής δηλώσεων, με βάση ενημέρωση της ΑΑΔΕ, που παράλληλα ενημερώνει ότι την Τρίτη 2/7/2024 οριστικοποιείται  η προσυμπληρωμένη δήλωσή τους. Ωστόσο, από την ίδια ημερομηνία μπορούν και μέχρι την 26η Ιουλίου να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση. Μέχρι σήμερα, δε, Δευτέρα, έχουν χρόνοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να υποβάλουν την αρχική τους δήλωση.

Πιο συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τους προσυμπληρωμένους κωδικούς για μισθούς, συντάξεις, ακίνητα, αυτοκίνητα, επιδόματα, προστατευόμενα μέλη και εάν διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις για να αποφύγουν περιπέτειες με την Εφορία. Αυτή η διαδικασία από τους φορολογουμένους θα πρέπει να γίνει μέχρι τη σημερινή μέρα, την 1η Ιουλίου, διαφορετικά η φορολογική διοίκηση θα θεωρεί την δήλωση οριστικοποιημένη.

Οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα μέχρι τις 26 Ιουλίου να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο διορθώνοντας τα στοιχεία. Εφόσον η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί μετά την 26η Ιουλίου και προκύπτει αυξημένος φόρος για καταβολή, τότε θα ακολουθούν και πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση την ΑΑΔΕ, σχετικά με την αυτοματοποιημένη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για πάνω από 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, υπενθυμίζονται τα εξής:

Φέτος, για πρώτη φορά, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στη διευκόλυνση αυτών των πολιτών:

θέτοντας στη διάθεσή τους ειδικό αρχείο (προεκκαθάριση) με το φορολογικό αποτέλεσμα (χρεωστικό ή πιστωτικό) που προκύπτει από τη δήλωσή τους, που είναι προσυμπληρωμένη από την ΑΑΔΕ με το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει, και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μην υποβάλουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους, εφόσον θεωρούν ότι τα στοιχεία που έχουν προσυμπληρωθεί είναι ορθά και πλήρη.

Ειδικότερα, όπως έχει επισημανθεί, οι φορολογούμενοι αυτοί:

Εφόσον θεωρούν ότι τα στοιχεία είναι ακριβή και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής τους.  Αυτή οριστικοποιείται από την ΑΑΔΕ την Τρίτη 2/7/2024.

Εάν το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν νωρίτερα την προσυμπληρωμένη δήλωσή τους.

Εάν τα στοιχεία είναι ελλιπή ή δεν είναι ακριβή, οι φορολογούμενοι αυτοί υποχρεούνται να τροποποιήσουν ή/και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία και να υποβάλουν τη δήλωσή τους, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της, στις 26/7/2024.

Ειδικότερα, μέχρι την Δευτέρα 1/7/2024 μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση, ενώ από την Τρίτη 2/7 μέχρι την Παρασκευή 26/7/2024 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης).

Για την περαιτέρω διευκόλυνση των πολιτών αυτών, να ελέγξουν την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν προσυμπληρωθεί στη δήλωσή τους, από τις 21/6/2024 το αρχείο προεκκαθάρισης της δήλωσης είναι άμεσα διαθέσιμο και στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ myAADEapp.

Μέχρι την περασμένη Παρασκευή, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα συστήματα της ΑΑΔΕ:

Σε σύνολο 1.232.538 δηλώσεων (1.429.670 φορολογουμένων), για τους οποίους έγινε προεκκαθάριση της δήλωσής τους, έχουν υποβάλει δηλώσεις 852.500 φορολογούμενοι, που αντιστοιχούν σε 724.000 δηλώσεις, μια και πολλές συνυποβάλλονται από συζύγους.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, όπως είχε επισημανθεί οι φορολογούμενοι που έχουν επιλεγεί για τη διαδικασία της αυτόματης υποβολής της δήλωσης από την ΑΑΔΕ, καθώς και όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής, θα ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση μέσω e-mail και στη θυρίδα τους στο myAADE και το myAADEapp για μεταβολές των στοιχείων που η ΑΑΔΕ έχει λάβει γι αυτούς από τρίτους φορείς (πχ εργοδότες, πιστωτικά ιδρύματα), ώστε να μπορούν να ελέγξουν εάν μεταβάλλεται η φορολογική τους υποχρέωση και να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.

Μέχρι στιγμής, έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση:

22.730 φορολογούμενοι των οποίων τα στοιχεία μεταβλήθηκαν μετά την αρχική προεκκάθαριση, δεν έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής δήλωση οι ίδιοι και χρειάζεται να ελέγξουν το αποτέλεσμα της νέας προεκκαθάρισης.

Επίσης με βάση την ΑΑΔΕ, 8.036 φορολογούμενοι που, λόγω νεότερων στοιχείων που προέκυψαν γι’ αυτούς (πχ μεταβολή φορολογικής κατοικίας ή οικογενειακής κατάστασης, υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για το 2022, που επηρεάζει την προεκκαθάριση για το 2023, κ.ά), χρειάζεται πλέον να υποβάλουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους.

Ταυτόχρονα, δρομολογείται η ειδοποίηση των φορολογουμένων, για τους οποίους εστάλησαν νεότερα στοιχεία στην ΑΑΔΕ, μετά την υποβολή της δήλωσής τους, για να ελέγξουν την ορθότητα των νέων στοιχείων και να προβούν σε τροποποιητική δήλωση ή κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια.

“Συνεπώς, η διαδικασία προχωρά κανονικά, στο πλαίσιο, που είχε εξαρχής ανακοινωθεί” υπογραμμίζει η ΑΑΔΕ.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα