Πρόστιμο 1.000 ευρώ για μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού

Τερματικό POS για συναλλαγές με κάρτα ηλεκτρονικών αγορών
Τερματικό POS για συναλλαγές με κάρτα ηλεκτρονικών αγορών EUROKINISSI

Πρόστιμο 1.000 ευρώ θα επιβάλλεται εφεξής σε εμπόρους και επιχειρήσεις που δέχονται πληρωμές από πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες ή ηλεκτρονικές πληρωμές αλλά δεν έχουν δηλώσει επαγγελματικό λογαριασμό στον οποίο καταλήγουν τα ποσά των πληρωμών.

Το καθεστώς της προαιρετικής δήλωσης επαγγελματικών λογαριασμών που ίσχυε ατύπως μέχρι σήμερα προκαλούσε προβλήματα και στις ηλεκτρονικές δαπάνες πάνω στις οποίες χτίζεται το αφορολόγητο μισθωτών συνταξιούχων και κατ΄ επάγγελμα αγροτών

Τούτο διότι αν συναλλάσσονταν ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής με επιχείρηση που δεν είχε επαγγελματικό λογαριασμό αφού δεν μπορούσε να αποδειχθεί ότι οι δαπάνες που έκαναν αφορούσαν αγορές προϊόντων και υπηρεσιών ή αποτελούσε ιδιωτική συναλλαγή. Επίσης δυσκόλευε και τον φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων όπως αποδείχθηκε πρόσφατα όταν σε νησιά του Αιγαίου εντοπίστηκαν καταστήματα με POS τα οποία ήταν συνδεδεμένα με λογαριασμούς του εξωτερικού.

ADVERTISING

Μέχρι σήμερα υπήρχε η υποχρέωση σε κάθε επιχείρηση η οποία εγκαθιστούσε μηχάνημα ηλεκτρονικών πληρωμών ( POS ) να δηλώνεται επαγγελματικός λογαριασμός που συνδέεται με το μηχάνημα - ή τα μηχανήματα - ένα μήνα μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος χωρίς όπως κάποια ποινή αν δεν γινόταν μια τέτοια δήλωση

Με νέα απόφαση της η ΑΑΔΕ έρχεται να επιβάλλει 1.000 ευρώ πρόστιμο για την μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού και 100 ευρώ αν η δήλωση γίνει μετά το πέρας της προθεσμίας του ενός μήνα.

Σύμφωνα με την απόφαση:

«1. Οι δικαιούχοι ηλεκτρονικών πληρωμών υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας. Για την πρώτη εφαρμογή (δηλαδή για τα τις νέες επιχειρήσεις ) οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας». Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους Υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 1 διοικητικό πρόστιμο ύψους χίλια (1000) ευρώ. Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από τους Υπόχρεους, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5α, νοείται ως μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου.

2. Για την υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. πέραν των προθεσμιών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 7 του άρθρου 5α επιβάλλεται στους Υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ. 3. Τα πρόστιμα της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την παραλαβή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του Υπόχρεου, κοινοποιούνται στον Υπόχρεο και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

SHARE:

24Media Network