Πρόταση για εξαγορά μετοχών της “Εθνική Ασφαλιστική”

default image

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε προαιρετική Δημόσια Πρόταση 5,50 ευρώ ανά μετοχή για το 23,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών “Εθνική Ασφαλιστική”, προκειμένου να αποκτήσει όλες της μετοχές της εταιρίας. Με βάση το Προσφερόμενο Τίμημα, η συνολική αξία της Εθνικής Ασφαλιστικής αποτιμάται σε 710 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το τίμημα είναι ανώτερο κατά 18% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εθνικής Ασφαλιστικής την 21 Σεπτεμβρίου 2007 και κατά 21%, 11% και 5% σε σχέση με τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, του τελευταίου τριμήνου και του τελευταίου εξαμήνου αντίστοιχα. Η Πρόταση θα χρηματοδοτηθεί από υπάρχοντα διαθέσιμα της Εθνικής Τράπεζας σε μετρητά. Η Πρόταση δεν υπόκειται σε αίρεση ελάχιστης αποδοχής ούτε σε οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση

Σε δηλώσεις του ο Τάκης Αράπογλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας αναφέρει ότι “στη σημερινή συγκυρία των διεθνών αγορών και με δεδομένη την εμπορευσιμότητα της μετοχής της Εθνικής Ασφαλιστικής, η σημερινή μας πρόταση δίνει την ευκαιρία στους μετόχους μειοψηφίας της Εθνικής Ασφαλιστικής να επανεξετάσουν την επενδυτική τους θέση και να ρευστοποιήσουν, εφ’ όσον το επιθυμούν, την επένδυσή τους σε ελκυστικό επίπεδο σε σχέση με την τρέχουσα τιμή της μετοχής”.

Με την ενίσχυση της θέσης της στην Εθνική Ασφαλιστική, η Εθνική Τράπεζα προσβλέπει στην επέκταση της συνεργασίας με την εταιρία με στόχο τη δυναμική ανάπτυξη του κλάδου bancassurance και την πραγματοποίηση οικονομιών κλίμακος με τελικό σκοπό την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η Πρόταση αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της πολυετούς προσπάθειας της Εθνικής Τράπεζας να απλουστεύσει και να εξορθολογήσει τη δομή του Ομίλου της, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

(Πηγή: ΑΠΕ)

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα