Πρωτογενές ρεκόρ 5,4 δις ευρώ το εννεάμηνο

Πρωτογενές ρεκόρ 5,4 δις ευρώ το εννεάμηνο

Υπέρβαση εσόδων 1 δις ευρώ τον Σεπτέμβριο παρά τον διπλό φόρο των 1,5 δις από την αρχή του χρόνου. Αναλυτικά όλα τα στοιχεία

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,45 δις ευρώ σχεδόν τριπλάσιο του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,9 δις ευρώ καταγράφουν τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το εννεάμηνο Ιανουαρίου Αυγούστου λόγω της πολύ καλής πορείας των εσόδων που παρουσιάζουν υπέρβασης κατά 1,49 δις ευρώ αλλά και την μεταχρονολόγησης δαπανών συνολικού ύψους 3,1 δις ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε πριν λίγη ώρα στην δημοσιότητα το ΓΛΚ το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμό έφτασε τα 37,83 δις . ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 517 εκατ. ευρώ ή 1,4% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 35,25 δις . ευρώ, αυξημένα κατά 1,49 δις . ευρώ ή 4,4% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016 υψηλότερη από 1,3 δις ευρώ . Το πλεόνασμα αυτό είναι υψηλότερο από τα `,3 δις ευρώ που είχε ανακοινωθεί στην αρχή του μήνα .

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,15 δις ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2,167 δις . ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2,57 δις . ευρώ, μειωμένα κατά 970 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,882δις . ευρώ αυξημένο κατά 1,1δις ευρώ . ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5,37 δις . ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 1,03 δις . ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων του Σεπτεμβρίου 2016 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 242 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 115 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (358 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2016 ανήλθαν στα 37,22 δις ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,11 δις . ευρώ έναντι του στόχου (40,33 δις . ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34.539 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2,48 δις ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,9 δις . ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 514 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 315 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 119 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 66 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 49 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων, 28 εκατ. ευρώ για τις μεταναστευτικές ροές και 46 εκατ. ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 2,68 ε δις . ευρώ μειωμένες κατά 629 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Σεπτέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,24 δις . ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 317 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,73 δις . ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 63 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 509 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 254 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Στα 1,85 δις ευρώ η εξόφληση ληξιπροθέσμων

Στα 1,85 δις ευρώ έφτασε το ποσό που διατέθηκε για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ιδιώτες μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου έναντι της πρώτη δόση των 1,8 δις ευρώ που δόθηκε στην Ελλάδα για τον σκοπό αυτό τον Ιούνιο από το δάνειο του ΕΜΣ .

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του ΓΛΚ μέχρι και το τέλος Αυγούστου από το συνολικό ποσό της δόσης των 1,8 δόσης είχαν διατεθεί σε προμηθευτές έφτανε τα 1,67 δις ευρώ ενώ άλλα 176,5 εκ ευρώ διατέθηκαν μέσα στον Σεπτέμβριιο φτάνοντας το συνολικό ποσό στα 1,85 δις ευρώ .

Εναντι του υπολοίπου των καθυστερούμενων φόρων διατέθηκαν συνολικά 152 εκ ευρώ εκ των οποίων από τον Ιούνιο μέχρι και το τέλος Αυγούστου 46 εκ ευρώ και άλλα 106 εκ ευρώ δόθηκαν τον Σεπτέμβριο.

Με την πιστοποίηση και αυτών των στοιχείων από το Euro Working Group στις 24 του μήνα θα αποδεσμευτεί και η δόση των 1,7 δις ευρώ που βρίσκεται σε εκκρεμότητα με βάση την απόφαση του τελευταίου Eurogroup.

SHARE:

24Media Network