"Προβληματική" η αναδρομική μείωση επιδομάτων σε χαμηλοσυνταξιούχους

"Προβληματική" η αναδρομική μείωση επιδομάτων σε χαμηλοσυνταξιούχους

Διαβάστε τι αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη για την πρακτική χορήγησης μειωμένων, σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τον νόμο, επιδομάτων εορτών και αδείας σε χαμηλοσυνταξιούχους

Τις επιφυλάξεις του για τη διοικητική πρακτική χορήγησης, από το καλοκαίρι του 2010 έως και τα Χριστούγεννα του 2011, μειωμένων επιδομάτων σε συνταξιούχους με μηνιαία σύνταξη μικρότερη των 400 ευρώ, εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Την απόσυρση ή τροποποίηση της σχετικής εγκυκλίου, που ερχόταν σε αντίθεση με τον ισχύοντα νόμο, και τη χορήγηση των προβλεπόμενων ποσών από την ημερομηνία ισχύος του, ζήτησε ο Συνήγορος του Πολίτη, ενώ χαρακτηρίζει προβληματική τη νέα ρύθμιση με την οποία επιχειρείται να νομιμοποιηθεί εκ των υστέρων η πρακτική της Διοίκησης.

Ο νόμος (Ν. 3845/2010) όριζε ότι κάθε συνταξιούχος (συνεπώς και οι δικαιούχοι σύνταξης μικρότερης των 400 ευρώ), δικαιούνταν επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, ύψους 400, 200 & 200 ευρώ, αντίστοιχα.

Επιπλέον, μεταγενέστερη Κοινή Υπουργική Απόφαση όριζε ότι "στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή σύνταξη λόγω θανάτου, το ποσό της οποίας είναι μικρότερο των 400 ευρώ, τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας δεν μπορεί να είναι μικρότερα των ποσών που ελάμβαναν με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις".

Όπως επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, κατά παράβαση των ανωτέρω, στην εγκύκλιο 53/2010 του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., επαναλαμβάνεται μεν σχεδόν κατά λέξη η παράγραφος της απόφασης, πλην όμως η λέξη "μικρότερα" έχει αντικατασταθεί με τη λέξη "μεγαλύτερο" ("το ποσό του επιδόματος Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του ποσού που ελάμβαναν ως δώρο [...] με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις"), αναστρέφοντας έτσι πλήρως το νόημα τής πρόβλεψης του νόμου. Αντίστοιχη πρακτική ακολούθησαν και άλλα ταμεία. Παρά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη η Διοίκηση παρέμεινε αμετακίνητη στη θέση της, επιχειρώντας μάλιστα, με έγγραφό της να αιτιολογήσει την δι΄ εγκυκλίου παραβίαση του νόμου.

Η διάταξη του άρθρου 24 του Νόμου 4038/2012 ("Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015") επιχειρεί με τρόπο συνταγματικά προβληματικό να τροποποιήσει αναδρομικά τον νόμο, ώστε να "νομιμοποιηθεί" εκ των υστέρων η έως τώρα ακολουθούμενη παράνομη πρακτική.

Ως εκ τούτου, η διάταξη αυτή δεν μπορεί να ισχύσει παρά μόνο από της δημοσιεύσεώς της.

SHARE:

24Media Network