Προχωρά διαγωνισμός για μεγάλο αρδευτικό στη Θεσσαλία – Ποια σχήματα διεκδικούν τη σύμβαση

Διαβάζεται σε 4'
Αρδευτικό (Φωτογραφία αρχείου)
Αρδευτικό (Φωτογραφία αρχείου) EUROKINISSI

Μετά την υποβολή των προσφορών και την εξέταση των φακέλων από την επιτροπή του διαγωνισμού θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου. Να θυμίσουμε πως ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 9 Δεκεμβρίου 2022 και πέρασε στη Β’ φάση την Άνοιξη του 2023.

Ώρα για να υποβληθούν προσφορές είναι πλέον στον διαγωνισμό για το έργο-ΣΔΙΤ που αφορά στα δίκτυα άρδευσης του Ταυρωπού. Η Β` φάση του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε και πλέον τα τρία σχήματα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό καλούνται μέχρι τις 8 Ιουλίου να καταθέσουν τις δεσμευτικές τους προσφορές.

Πρόκειται για τα ακόλουθα σχήματα: ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΑΒΑΞ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ.

Μετά την υποβολή των προσφορών και την εξέταση των φακέλων από την επιτροπή του διαγωνισμού θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου. Να θυμίσουμε πως ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 9 Δεκεμβρίου 2022 και πέρασε στη Β` φάση την Άνοιξη του 2023.

Ως γνωστό, το έργο δικτύων άρδευσης του Ταυρωπού είναι το πρώτο από τα οκτώ έργα-ΣΔΙΤ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0. Το έργο είναι κόστους με ΦΠΑ 159,65 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 128,75 εκατ. ευρώ). Στο έργο περιλαμβάνεται η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου άρδευσης Ταυρωπού στο οποίο ο ανάδοχος θα υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες, την κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία καθώς και την συντήρηση του.

Ποιο είναι το έργο

Ο διαγωνισμός-ΣΔΙΤ για τα δίκτυα άρδευσης Ταυρωπού, που εξυπηρετεί συνολικά έκταση 115.000 στρεμμάτων, αποτελείται από τα έργα μεταφοράς και διανομής του νερού (κεντρικός προσαγωγός, πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο) και τα δίκτυα εφαρμογής (τριτεύον δίκτυο).

Η διάρκεια της σύμβασης είναι τελικά 25 χρόνια τα οποία θα αποτελέσουν πεδίο και του εν εξελίξει διαγωνισμού. Στη διάρκεια συμπεριλαμβάνεται και ο κατασκευαστικός χρόνος που είναι περίπου 3 έτη. Αυτό καθώς η σύμβαση συγχρηματοδοτείται με ποσοστό 30% επί του κατασκευαστικού κόστους (πλέον ΦΠΑ) από την Ε.Ε. μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Χρηματοδοτική Συμβολή Αναθέτουσας Αρχής, καλύπτει το σύνολο (100%) του κατασκευαστικού κόστους του Υποέργου. μέχρι του ποσού των τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€34.200.000) κατ’ ανώτατο όριο, και δύναται να προέλθει από το Εθνικό ή/και ενωσιακό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο τρέχει μέσα από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών όπου Γενικός Γραμματέας είναι ο Δημήτρης Παπαγιαννίδης, ενώ καθοριστικό ρόλο στην ωρίμανση του έργου έπαιξε η EBRD η οποία έτρεξε και όλο το συμβουλευτικό κομμάτι για τα έργα του εντάσσονται στο ΥΔΩΡ 2.0. Η εξόφληση του έργου θα γίνεται με πληρωμές διαθεσιμότητας.

Το αντικείμενο του έργου

Η σύμβαση περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες στις οποίες θα προβεί ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης :

α) Θα εκπονήσει όλες τις μελέτες που είναι απαραίτητες για τον πλήρη κατασκευαστικό σχεδιασμό του έργου (υποστηρικτικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής κλπ), λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους περιβαλλοντικούς όρους και θα μεριμνήσει για την ταχύτερη δυνατή λήψη όλων των απαραίτητων αδειών για την υλοποίηση του έργου.

β) Θα κατασκευάσει το σύνολο του αντικειμένου όπως αυτό θα προσδιορισθεί στην Σύμβαση Σύμπραξης,

γ) θα αναλάβει την λειτουργία και συντήρηση του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης Σύμπραξης, τις προδιαγραφές απόδοσης και το εγκεκριμένο από την Αναθέτουσα Αρχή σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο θα καταρτιστεί από τον ΙΦΣ,

δ) θα επιστρέψει το έργο στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση στο τέλος της Συμβατικής Περιόδου των 25 ετών, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην κατασκευή των εξής υποδομών:

(α) του κεντρικού προσαγωγού μήκους 18 km,

(β) του πρωτεύοντος αρδευτικού δικτύου μήκους 17 km

(γ) του δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου μήκους 69 km

(δ) του τριτέυοντος δικτύου μήκους 685 km

(ε) των απαραίτητων Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για την σωστή λειτουργία του δικτύου και τέλος,

(στ) των επεμβάσεων που θα κριθούν απαραίτητες για την ανακαίνιση των έργων υδροληψίας.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα