Προϋπολογισμός στην σκιά του κόφτη

Προϋπολογισμός στην σκιά του κόφτη

Με στόχο την αποφυγή της ενεργοποίησης του μηχανισμού αυτόματης διόρθωσης, η εγκύκλιος σύνταξης του προϋπολογισμού, που εστάλη σήμερα από το ΓΛΚ, θέτει για πρώτη φορά σαφείς στόχους δαπανών για τον επόμενο χρόνων και ζητά ενδεικτικούς προϋπολογισμούς από τα υπουργεία μέχρι τις 29 Ιουλίου

Η αποφυγή σε κάθε περίπτωση της ενεργοποίησης του δημοσιονομικού κόφτη και κατά συνέπεια η επίτευξη δημοσιονομικού πλεονάσματος 1,75% του ΑΕΠ για το 2017, υποδεικνύεται από την εγκύκλιο σύνταξης του προϋπολογισμού του 2017 που έστειλε σήμερα το ΓΛΚ ,στα υπουργεία και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Για πρώτη φορά ,τίθενται σαφείς στόχοι δαπανών για τον επόμενο χρόνο και ζητούνται ενδεικτικοί έστω προϋπολογισμοί από τα υπουργεία μέχρι και τις 29 Ιουλίου, με την επιφύλαξη μόνο εσωτερικής κινητικότητας υπαλλήλων που θα επηρεάσει το μισθολογικό κονδύλι, σε κάθε ένα από αυτά.

ADVERTISING

Τονίζεται παρόλα αυτά ότι και οι στόχοι που τίθενται, τελούν υπό την αίρεση νέων εκτιμήσεων ή νέων πολιτικών, που θα υιοθετηθούν στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο 2017 -2020 , που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.

Τονίζεται επίσης ότι στους στόχους που τίθενται για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν έχουν συμπεριληφθεί οι μεταβολές που θα φέρει η σύσταση και η λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κύριας Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που ψηφίστηκε πριν από δύο εβδομάδες.

Σε επίπεδο τακτικού προϋπολογισμού ο στόχος για το κονδύλι μισθών και συντάξεων φτάνει τα 17,84 δις ευρώ και είναι οριακά μειωμένο κατά 170 εκ ευρώ έναντι των 1,81 δις ευρώ που προβλέπεται από το προϋπολογισμό του 2016 κυρίως λόγω των μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις από το νέο ασφαλιστικό Τούτο βέβαια χωρίς να υπολογίζει κανείς τους νέους συνταξιούχους.

Σε ότι αφορά τις αποδόσεις σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης και κυρίως τις δαπάνες για ασφάλιση και περίθαλψη ο στόχος που τίθεται είναι στα 14,8 δις ευρώ για το 2017 από 14,5 δις ευρώ που είναι για το 2016.

Ο στόχος για τις δαπάνες εξοπλιστικών προγραμμάτων τίθεται στα 457 εκ ευρώ και είναι μειωμένος κατά περίπου 150 εκ ευρώ σε σχέση με τα 598 εκ ευρώ που έχει τεθεί για το 2016.

Ο στόχος για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων παραμένει στα 6,75 δις ευρώ από τα οποία το 1 δις ευρώ από εθνικούς πόρους και 5,75 δις ευρώ από κοινοτικά κονδύλια.

Κόφτης για την Γενική Κυβέρνηση

Εξαιρετικά αυστηρά είναι τα όρια που τίθενται για τους φορείς της γενικής Κυβέρνησης αφού όλοι πλην των ασφαλιστικών ταμείων θα πρέπει να παρουσιάσουν το 2017 θετικό ισοζύγιο.

Ειδικότερα:

- Στις 13 ΔΕΚΟ ( μεταξύ των οποίων η ΤΡΑΙΝΟΣΕ το Αττικό Μετρό ο ΟΣΥ κτλ) που περιλαμβάνονται στους φορείς της γενικής Κυβέρνησης και εποπτεύονται από διάφορα υπουργεία θα πρέπει να έχουν στόχο πλεονάσματα 778 εκ ευρώ.

- Το σύνολο των ανεξάρτητων αρχών ( Ανταγωνισμού ΡΑΕ ΕΕΤΤ Εθνική Αναλογιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ ΕΕΕΠ ΕΑΔΔΣ) θα πρέπει να είναι συνολικά πλεονασματικές στον ισολογισμό τους κατά 3,3 δις ευρώ.

- Ο κοινωνικός προϋπολογισμός που αφορά τις δαπάνες της υγείας θα πρέπει να έχει οριακό ταμειακό άνοιγμα 132 εκ ευρώ ενώ σε το αποτέλεσμα σε δεδουλευμένη βάση θα πρέπει να έχει πλεόνασμα 621 εκ ευρώ.

- Στο κομμάτι που αφορά την διαχείριση των ασφαλιστικών ταμείων μαζί με τον ΟΑΕΔ ΟΕΕ και ΟΕΚ θα πρέπει να κλείσει το 2017 με πλεόνασμα 808 εκ ευρώ.

- Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να κλείσουν την χρήση του 2017 με πλεόνασμα 97 εκ ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο οικονομικών προσπαθεί να δώσει το κλίμα όχι το 2017 δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για αποκλίσεις στους προϋπολογισμούς των δημοσίων φορέων για το κρίσιμο 2017.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: κόφτης
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Μείον 1,8 δις ευρώ οι δαπάνες, συν 1,8 δις το πρωτογενές έλλειμμα

24Media Network