Πτώση 11,4% των νέων παραγγελιών στη βιομηχανία

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Πτώση 11,4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο του 2012, έναντι αύξησης 3,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκάμηνου Οκτωβρίου 2011 - Σεπτεμβρίου 2012, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Οκτωβρίου 2010 - Σεπτεμβρίου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 9,5%, έναντι αύξησης 6,0% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Από τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή προκύπτει πως η μείωση του Γενικού Δείκτη Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία κατά 11,4% οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

α. Στη μείωση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εγχώριας Αγοράς κατά 17,1%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 6,4%.

Αύξηση τζίρου κατά 5,3%

Εν τω μεταξύ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Σεπτεμβρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 5,3%, έναντι αύξησης 19,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2011 - Σεπτεμβρίου 2012, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2010 - Σεπτεμβρίου 2011, αυξήθηκε κατά 1,3%, έναντι αύξησης 10,8% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 5,3% οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων κατά 25,1%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 5,0%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η αύξηση του δείκτη του 2ψήφιου κλάδου παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα.

Επίσης, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 6,4%.

Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 26,8%.

SHARE:

24Media Network