Ρύθμιση για 6μηνη παράταση των συντάξεων αναπηρίας

Ρύθμιση για 6μηνη παράταση των συντάξεων αναπηρίας

Τη ρύθμιση προωθεί στη βουλή ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορά σε όσους που είναι στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ

Ένα χρόνιο πρόβλημα των ατόμων που λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας και είναι στις λίστες αναμονής των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας μέχρι να εκδοθεί η σχετική ιατρική γνωμάτευση –αλλά έχει ήδη διακοπή η σύνταξη τους-  έρχεται να αντιμετωπίσει σχέδιο διάταξης που προβλέπει την παράταση του δικαιώματος να λαμβάνουν τη σύνταξη τους οι ανάπηροι για χρονικό διάστημα έξι μηνών ακόμη κι αν δεν έχει εκδοθεί από τα αρμόδια Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας η σχετική ιατρική κρίση – γνωμάτευση.

Τη ρύθμιση προωθεί στη βουλή ο αρμόδιος υφυπουργός Κοινωνικής ασφάλισης Αναστάσιος Πετρόπουλος και προβλέπει «ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για έξι μήνες».

Το ποσό που καταβάλλεται ως σύνταξη αναπηρίας για το εξάμηνο αυτό είναι το ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Μάλιστα στην σχετική ενημερωτική εγκύκλιο υπάρχει η επισήμανση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και των ΚΕΠΑ, ενόψει της κατάθεσης και ψήφισης της ανωτέρω διάταξης νόμου  και προκειμένου να μην διακοπούν οι ως ανωτέρω συντάξεις αναπηρίας, να προβούν έγκαιρα οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συνεχιστεί η καταβολή των αναπηρικών συντάξεων για τις οποίες εκκρεμεί η ιατρική γνωμάτευση.

Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση

Στην συγκεκριμένη ρύθμιση ο οποία θα έρθει προς ψήφιση στην βουλή τις επόμενες ημέρες και αφορά χιλιάδες ασφαλισμένους, υπάγονται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, εφόσον αθροιστικά πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(α) το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας έχει λήξει ή λήγει μέχρι την 30-6-2017 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους,

(β) είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη λόγω αναπηρίας κατόπιν κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον.

Η ρύθμιση που προωθείται εκτός από την παράταση χορήγησης των αναπηρικών συντάξεων για ένα εξάμηνο προβλέπει τα εξής:

1.  Η παράταση καταβολής που αναφέρεται στην υπό κατάθεση διάταξη νόμου εφαρμόζεται, πέρα από τις συντάξεις λόγω αναπηρίας, για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (ενδεικτικά : προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα απόλυτης αναπηρίας κ.λ.π.), καθώς και για τις συντάξεις που χορηγούνται με αιτία την αναπηρία (ενδεικτικά: συντάξεις σε παιδιά που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία).

2.  τα οικονομικά αποτελέσματα από τη ρύθμιση αυτή αρχίζουν αναδρομικά από την 1-72017.

3.  τα οικονομικά αποτελέσματα από την ρύθμιση λήγουν:

α) είτε με την συμπλήρωση 6 μηνών παράτασης χορήγησης της σύνταξης αναπηρίας βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης,

β) είτε πριν τη συμπλήρωση των 6 μηνών, εφόσον στο μεταξύ εκδοθεί νέα οριστική κρίση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ και απόφαση συνταξιοδότησης,

4.  κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της χορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας βάσει της υπό κατάθεσης διάταξης, εξακολουθούν να γίνονται οι κρατήσεις υπέρ ασθένειας και παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

5.  εάν μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ, κριθεί ότι οι ανωτέρω συνταξιούχοι, που η χορήγηση σύνταξής τους παρατάθηκε βάσει της υπό κατάθεση διάταξης, δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (συντάξιμο βάσει της νομοθεσίας που διέπει τον ΕΦΚΑ) ή φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από το προγενέστερο (67%) , οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών. Στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Συντάξεις
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

'Στενό παπούτσι' από Κομισιόν για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Πύλη εξόδου με εκκρεμότητες

Το μακρύ καλοκαίρι των 100 προαπαιτούμενων

SHARE:

24Media Network