Σε πλήρη σύνθεση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Το κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών
Το κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών EUROKINISSI

Η Επιτροπή απαρτίζεται πλέον από τρία μέλη, όπως ορίζει ο καταστατικός νόμος του Ταμείου

Οριστικοποιήθηκε πλέον η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Μετά την δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί διορισμού του κ. Ηλία Ξηρουχάκη ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, και μετά την ανάληψη καθηκόντων από τον κο Ξηρουχάκη, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου απαρτίζεται πλέον από τρία μέλη, ως ορίζει ο καταστατικός νόμος του Ταμείου, ήτοι τους κ.κ. Martin Czurda, Δ/νοντα Σύμβουλο, Eric Tourret, Αναπληρωτή Δ/νοντα Σύμβουλο, και Ηλία Ξηρουχάκη, Μέλος.

ADVERTISING
SHARE:

24Media Network