Σε ξένα χέρια ελληνικά επιχειρηματικά δάνεια

Snapshot, a day priop to the greek referendum, in Athens, July 4, 2015 / ,     ,  ,  4 , 2015
Snapshot, a day priop to the greek referendum, in Athens, July 4, 2015 / , , , 4 , 2015 ALEXANDROS MICHAILIDIS / SOOC

Τι στόχο έχουν οι πωλήσεις 'κόκκινων' δανείων; Γιατί οι ξένοι αγοράζουν 'κακά' δάνεια; Ποιες είναι οι επιπτώσεις στους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους; Κέρδος για όλους

Την πώληση στοιχείων του ενεργητικού των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, όπως για παράδειγμα «πακέτο» επιχειρηματικών δανείων, προωθεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Τράπεζα της Ελλάδος και η τρόικα, με στόχο την εξυγίανση των δανειακών χαρτοφυλακίων των ελληνικών τραπεζών και τη βελτίωση της ρευστότητας. Οι Έλληνες τραπεζίτες είναι απολύτως σύμφωνοι με αυτήν την προοπτική, λένε πληροφορίες, εφόσον έχουν διαθέσιμα κεφάλαια για να εγγράψουν τις ζημίες. Απώτερος στόχος, αποτελεί η χορήγηση δανείων σε υγιείς επιχειρήσεις και επομένως, η στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Γιατί όμως ένα ξένο Fund θα αγόραζε το «κόκκινο» δάνειο μίας ελληνικής επιχείρησης;

Το πρώτο πράγμα που εξετάζουν τα ξένα Funds πριν προβούν σε αγορά δανείων μίας τράπεζας είναι να εξετάσουν την προοπτική της χώρας, ύστερα του κλάδου που δραστηριοποιείται η εταιρεία και στη συνέχεια την ίδια την εταιρεία.

Το fund εξετάζει ένα-ένα τα «κόκκινα» δάνεια από το σύνολο του «πακέτου» που του προτείνεται για αγορά. Στόχος είναι να αναγνωρίσει ο ξένος (ή Έλληνας) επενδυτής αν θα μπορέσει από την αγορά αυτή να βγάλει κέρδη.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων θα εξετάσει:

1. Για ένα «κόκκινο» δάνειο που θα το αγοράσει πχ 100.000 ευρώ, αν θα μπορέσει να το μεταπουλήσει με κέρδος, πχ 110.000 ευρώ.

2. Με στήριξη και χρηματοδότηση της εν λόγω επιχείρησης από το ίδιο το fund, αν θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την αξία της εταιρείας και στη συνέχεια να την πουλήσει.

3. Αν η αποτίμησή της στο χαρτοφυλάκιο της ελληνικής τράπεζας είναι λάθος

4. Τις εξασφαλίσεις που έχει το δάνειο αυτό, πχ ακίνητα, κλπ.

Γιατί η τράπεζα επιθυμεί να το πουλήσει αφού τα Funds θεωρούν ότι θα κερδίσουν;

Η παρατεταμένη κρίση έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στις επιχειρήσεις και (επομένως) στις τράπεζες. Η εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους αποτελεί πρώτη προτεραιότητα προκειμένου να μπορέσουν εν τέλει οι τράπεζες να στηρίξουν την ελληνική οικονομία.

Οι ελληνικές τράπεζες μέσω των εν λόγω πωλήσεων αποσκοπούν στα εξής:

1. Στο κέρδος: Ένα δάνειο που έχει εγγραφεί στα βιβλία της τράπεζας 90.000 ευρώ, να το πουλήσει σε ξένο fund για 100.000 ευρώ και να εγγράψει κέρδος.

2. Στην ρευστότητα: Να πάρει τη ρευστότητα που της δίνει ο αγοραστής του πακέτου των κόκκινων δανείων και να την επενδύσω σε κάτι ποιο υγιές που θα αποφέρει κέρδη.

3. Απομόχλευση: Να μειώσει το σύνολο των δανείων και να βελτιώσει την ρευστότητά της

4. Απεμπλοκή από το δάνειο: Αν πιστεύει ότι με το σύστημα διαχείρισης «κόκκινων» δανείων που έχει δε θα μπορέσει να εισπράξει τα κεφάλαια που δάνεισε ή μέρος αυτών, τότε αποφασίζει να το πουλήσει.

Πρέπει να φοβούνται οι επιχειρήσεις;

Καταρχήν η μεταβίβαση ενός δανείου από την τράπεζα που χορηγήθηκε, σε κάποιο άλλο fund ή τράπεζα, γίνεται με την συναίνεση των μετόχων της επιχείρησης. Επιπλέον, στην πρώτη σύμβαση που χορηγείται το δάνειο υπάρχει η αναφορά σε αυτήν την περίπτωση και ο επιχειρηματίας είτε το δέχεται είτε όχι.

Σε περίπτωση ωστόσο μεταβίβασης, ο επιχειρηματίας και η εταιρεία του θα αντιμετωπίζεται με χρηματοοικονομικούς όρους και όχι με φιλικούς διακανονισμούς μέσω μίας φιλικής επαφής.

Ωστόσο, εφόσον η επιχείρηση χρηματοδοτηθεί από το fund  ή ξένη τράπεζα, τότε θα μπορούσε να διασωθεί η εταιρεία και οι εργαζόμενοι να διαφυλάξουν τις θέσεις εργασίας τους.

Φωτογραφία: sooc.gr

SHARE:

24Media Network