ΣΕΒΤ: Κώδικας δεοντολογίας

default image

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) ανακοίνωσε ότι, αναγνωρίζοντας την σημασία της αυτοδέσμευσης μεταξύ των επιχειρήσεων στη λειτουργία της αγοράς, προχώρησε με θεσμική παρέμβαση, στη θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας για την επισήμανση των τροφίμων, με στόχο τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ των μελών του, για την ερμηνεία και εφαρμογή της Κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας ως προς την επισήμανση των προϊόντων τους. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας, που προέκυψε με την σύμφωνη γνώμη των εταιριών-μελών του Συνδέσμου, μέσα από τις εργασίες εκλεγμένης Επιτροπής αλλά και τις προσθήκες-επισημάνσεις των μελών του ΣΕΒΤ, αποτελεί έναν οδηγό για την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, καθώς θεσπίζει την υποχρέωση των μελών στην αυτοδέσμευση και την αυτορύθμιση και συμβάλλει στην σωστή ενημέρωση του καταναλωτή.

Για την τήρηση και εφαρμογή του Κώδικα, το Δ.Σ. του ΣΕΒΤ συγκρότησε ειδική Επιτροπή, που αποτελείται από εκπροσώπους των επιχειρήσεων αλλά και από ανεξάρτητες προσωπικότητες του επιστημονικού χώρου των τροφίμων.


(Πηγή: ΑΠΕ)

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα