Στα "σκαριά" η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ε.Ε και ΗΠΑ

Στα "σκαριά" η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ε.Ε και ΗΠΑ

Αποσκοπεί στην άρση των εμπορικών φραγμών σε ένα ευρύ πεδίο οικονομικών τομέων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ

Η Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική Σχέση (TTIP) είναι μία εμπορική συμφωνία την οποία διαπραγματεύονται επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Αποσκοπεί στην άρση των εμπορικών φραγμών σε ένα ευρύ πεδίο οικονομικών τομέων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Επιπλέον της περικοπής δασμών σε όλους τους τομείς, η ΕΕ και οι ΗΠΑ επιθυμούν να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια πίσω από τα τελωνειακά σύνορα  - όπως είναι οι διαφορές στις τεχνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, στα πρότυπα και στις διαδικασίες έγκρισης. Τα παραπάνω κοστίζουν συνήθως άσκοπο χρόνο και χρήμα στις εταιρείες που επιθυμούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους και στις δύο αγορές. Παραδείγματος χάρη, όταν ένα αυτοκίνητο εγκρίνεται ως ασφαλές στην ΕΕ, πρέπει να περάσει από νέα διαδικασία έγκρισης στις ΗΠΑ, παρόλο που τα πρότυπα ασφαλείας είναι όμοια.

Οι διαπραγματεύσεις της Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής Εταιρικής Σχέσης θα εξετάσουν επίσης το άνοιγμα και των δύο αγορών στον τομέα των υπηρεσιών, των επενδύσεων και των δημοσίων συμβάσεων έργων. Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν παγκόσμιους εμπορικούς κανόνες.

Πώς μπορεί να επωφεληθεί η Ευρώπη από την Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική Σχέση

Δεδομένου ότι η εμπορική σχέση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ είναι ήδη η μεγαλύτερη στον κόσμο – κάθε μέρα εμπορευόμαστε αγαθά και υπηρεσίες αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, κάθε άρση εμπορικού εμποδίου δύναται να οδηγήσει σε  σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Ανεξάρτητη έρευνα αναφέρει ότι μία φιλόδοξη συμφωνία δύναται να οδηγήσει τις εταιρείες στην εξοικονόμηση εκατομμυρίων ευρώ και να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Αναμένεται ότι κάθε χρόνο ένα μεσαίο ευρωπαϊκό νοικοκυριό θα εξοικονομεί 545 ευρώ, καθώς η οικονομία μας θα τονωθεί κατά 0.5% του ΑΕΠ, ή κατά 120 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως μόλις η συμφωνία εφαρμοστεί πλήρως.

Η επιπλέον οικονομική ανάπτυξη θα ωφελήσει τους πάντες. Η τόνωση του εμπορίου είναι ένας καλός τρόπος τόνωσης των οικονομιών μας, καθώς δημιουργεί αυξημένη προσφορά και ζήτηση, χωρίς να είναι απαραίτητη η αύξηση των δημόσιων δαπανών και δανεισμού.

Ο πρόσφατος γύρος διαπραγματεύσεων

Κατά τον πρώτο γύρο συζητήσεων σχετικά με το εμπόριο και τις επενδύσεις, που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον D.C. τον Ιούλιο του 2013, οι ομάδες διαπραγματεύσεων παρουσίασαν τις προσεγγίσεις και φιλοδοξίες τους σε περίπου είκοσι τομείς που καλύπτει η Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική Σχέση. Οι διαπραγματευτές συναντήθηκαν επίσης με 350 ενδιαφερόμενα μέλη για να ακούσουν επίσημες παρουσιάσεις και να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων της Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής Εταιρικής Σχέσης πραγματοποιήθηκε στις 11-15 Νοεμβρίου 2013. Ένας τρίτος γύρος θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον D.C. την εβδομάδα της 16ης Δεκεμβρίου 2013.

SHARE:

24Media Network