Σταθερά σε χαμηλότερα επίπεδα οι επιστροφές ασφαλίστρων

Στιγμιότυπο από τον σταθμό του ΚΤΕΛ στον Κηφισό. Με πρόσθετα δρομολόγια λεωφορείων προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την αυξημενη κίνηση από εκδρομείς για τις ημέρες του Πάσχα.
(EUROKINISSI/ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ)
Στιγμιότυπο από τον σταθμό του ΚΤΕΛ στον Κηφισό. Με πρόσθετα δρομολόγια λεωφορείων προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την αυξημενη κίνηση από εκδρομείς για τις ημέρες του Πάσχα. (EUROKINISSI/ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ) EUROKINISSI

Πώς διαμορφώνεται ο κλάδος των ασφαλίστρων στην Ελλάδα συγκριτικά με το 2013

Μειωμένη κατά 2,2% εμφανίζεται η παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο εξάμηνο του 2014 έναντι του 2013, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΕΑΕΕ).

Ειδικότερα, στις ασφαλίσεις Ζωής παρουσιάστηκε αύξηση κατά 7,6%, ενώ στις ασφαλίσεις κατά Zημιών η μείωση είναι 9%.

Η έρευνα αφορά στην παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα για το πρώτο εξάμηνο του 2014 και ανταποκρίθηκαν 58 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2012. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 21 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής (αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 98,7%) και 48 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 91,3%).

Συνολικά, η καταγεγραμμένη από την έρευνα παραγωγή ασφαλίστρων για το πρώτο εξάμηνο του 2014 έφτασε περίπου το 1,9 δισ. ευρώ και αναλύεται σε 45,1% στις ασφαλίσεις Ζωής και 54,9% στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Οι επιστροφές ασφαλίστρων του 2014 κινούνται συνεχώς και σταθερά σε χαμηλότερα επίπεδα από τους αντίστοιχους μήνες του 2013. Ειδικότερα, στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (κλάδοι ασφάλισης χερσαίων οχημάτων και αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων), οι επιστροφές ασφαλίστρων συνέχισαν να κινούνται σε χαμηλότερο επίπεδο από το 2013, χωρίς να σημειώνονται εξάρσεις. Στον κλάδο περιουσίας, οι επιστροφές ασφαλίστρων κινούνται σε παρόμοιο επίπεδο με αυτό του 2014. Στον κλάδο Ζωής, οι επιστροφές ασφαλίστρων κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2013. Εξαίρεση αποτέλεσε ο μήνας Μάρτιος όπου οι επιστροφές έφτασαν στο επίπεδο του 2013. Στον κλάδο Ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις καταγράφεται μείωση των επιστροφών ασφαλίστρων και σταθεροποίησή τους σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα του 2013 με εξαίρεση τον Μάιο.

Παραγωγή ασφαλίστρων ανά κλάδο

Ο κλάδος της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων είναι ο μεγαλύτερος κλάδος ασφαλίσεων κατά Ζημιών με παραγωγή πάνω από 502 εκατ. ευρώ και 47,5% επί του συνόλου. Δεύτερος σε παραγωγή ασφαλίστρων είναι ο κλάδος της πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως με 187 εκατ. ευρώ και 17,7% επί του συνόλου των κλάδων κατά Ζημιών. 'Αλλοι σπουδαίοι κλάδοι ως προς το ύψος της παραγωγής είναι αυτός των χερσαίων οχημάτων με 107 εκατ. ευρώ (10,1% του συνόλου), οι λοιπές ζημιές αγαθών με 65 εκατ. ευρώ (6,2% του συνόλου) και οι ασφαλίσεις γενικής αστικής ευθύνης με 46 εκατ. ευρώ (4,3% του συνόλου).

Όταν αθροίζεται η παραγωγή των κλάδων σχετικά με τα αυτοκίνητα (αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων και χερσαίων οχημάτων), παρατηρείται ότι συγκεντρώνουν 609 εκατ. ευρώ και ποσοστό 57,6% των ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Η μείωσή τους σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2013 είναι 11,9%.

Αντιστοίχως, οι καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων περιουσίας (κλάδοι πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών απωλειών) συγκεντρώνουν παραγωγή περίπου 270 εκατ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο 25,5% του συνόλου. Η μείωσή τους σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2013 είναι 8,4%. Σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα του 2013, για τις ίδιες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε κατά 9,0%, οδηγούμενη κυρίως από τις μειώσεις των κλάδων χερσαίων οχημάτων (-12,9%), αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (-11,7%) και λοιπών ζημιών αγαθών (-10,1%). Αντιθέτως, αύξηση της παραγωγής σημείωσαν οι κλάδοι ασθενειών (+41,7%), πιστώσεων (+8,9%) και βοηθείας (+6,0%).

Ασφαλίσεις Ζωής

Η παραγωγή του κλάδου έφτασε περίπου τα 870 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος του οποίου, 592 εκατ. ευρώ ή 68,1% του συνόλου, να συγκεντρώνεται στον κλάδο Ζωής. Οι ασφαλίσεις ζωής οι οποίες είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις έφτασαν περίπου τα 163 εκατ. ευρώ και μερίδιο επί του συνόλου 18,7% ενώ η διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων συγκέντρωσε 68 εκατ. ευρώ ή 7,8% της παραγωγής.

Συνολικά, διαπιστώνεται ότι αυξήθηκε η παραγωγή των πρωτασφαλίσεων Ζωής κατά 7,6%. Ανοδικά κινήθηκαν οι κλάδοι Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις (+54,1%) και Υγείας (+27,0%) ενώ μείωση παραγωγής είχαν οι κλάδοι Ζωής (-0,9%) και Διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, ο οποίος μειώθηκε κατά 25,1%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

SHARE:

24Media Network