Στέλνουν δικαστικούς επιμελητές στους φορολογούμενους

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΡΕΝΤΗ.ΣΤΗ ΦΩΤΟ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΙΤΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΡΕΝΤΗ.ΣΤΗ ΦΩΤΟ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΙΤΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. EUROKINISSI

Από δικαστικό επιμελητή θα ενημερώνονται οι φορολογούμενοι για καταλογιστικές πράξεις που εκδίδονται από τις φορολογικές ή τελωνειακές αρχές στις οποίες το ανά πράξη ποσό υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ

Σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Π. Οικονόμου, οι πράξεις αυτές αφορούν φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, φόρο ακίνητης περιουσίας, τέλη χαρτοσήμου, παρακρατούμενους η επιρριπτόμενους φόρους, φόρο υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων, φόρο μεταβίβασης ακινήτων, φόρο κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών καθώς και οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή εισφοράς, συμπληρωματικές πράξεις χρέωσης δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, καταλογιστικές πράξεις επιβολής προστίμων και πολλαπλών τελών για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

Ο δικαστικός επιμελητής που θα κάνει την επίδοση ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής η τελωνειακής αρχής (ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ − Δ.Ο.Υ.− ΤΕΛΩΝΕΙΑ).

Σε περίπτωση που η επίδοση πρόκειται να γίνει σε τόπο εκτός της χωρικής αρμοδιότητας της φορολογικής η τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την πράξη, η προς επίδοση πράξη μαζί με τη σχετική παραγγελία διαβιβάζεται στη φορολογική ή τελωνειακή αρχή του τόπου, όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση, για τον ορισμό από αυτήν δικαστικού επιμελητή.

Η ενημέρωση των φορολογουμένων για την πληρωμή των ανωτέρω ποσών θα γίνεται με ενιαίο ειδικό εκκαθαριστικό σημείωμα για πληρωμή, που θα αποσταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ., με το ολικό ποσό με την ένδειξη "Ο" και του ποσού της δόσης με την ένδειξη "Δ".

Η είσπραξη του ποσού θα γίνεται από τις Τράπεζες μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).

Σε Τράπεζες και ΕΛΤΑ έκτακτη εισφορά, εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος

Με άλλη απόφαση το υπουργείο Οικονομικών αναθέτει την είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος, σε τράπεζες που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και στα πιστωτικά ιδρύματα:

- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

- ALPHA BANK

- GENIKI Bank

- ATTICA BANK

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

- EUROBANK − EFG

- FBB−ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

- PROTONBANK

- MILLENNIUM BANK

- ATE BANK

- T BANK

- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

- HSBC

- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ

- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

- ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

- ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ

- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ

- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ

- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ

- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

SHARE:

24Media Network