Στις 2 Δεκεμβρίου η επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών Alpha Bank, Eurobank

Στις 2 Δεκεμβρίου η επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών Alpha Bank, Eurobank

Την Δευτέρα ξεκινά η Δημόσια Προσφορά της ΕΤΕ σε Έλληνες επενδυτές. Εγκρίσεις έλαβαν για τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους οι τράπεζες Alpha Bank και Eurobank.

Σήμερα οι μετοχές των τραπεζών Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank σταματούν να διαπραγματεύονται και επανέρχονται στο «ταμπλό» στις 2 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά το διάστημα παύσης διαπραγμάτευσης των μετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων ΕΤΕ, Πειραιώς και Alpha Bank, θα ανασταλεί και η διαπραγμάτευση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) λόγω μη διαπραγμάτευσης της υποκείμενης αξίας τους.

Η Εθνική Τράπεζα ξεκινά τη δημόσια προσφορά για τους Έλληνες μετόχους την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου οπότε και σταματάει η διαπραγμάτευση της μετοχής. Οι εγγραφές δεν προβλέπουν ελάχιστον όριο.

Στο μεταξύ οι δύο τράπεζες που ανακεφαλαιοποιούνται χωρίς κρατικά κεφάλαια, εξασφάλισαν χθες τις εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές εποπτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει ότι οι αναθεωρήσεις των σχεδίων, οι οποίες περιλαμβάνουν και τροποποίηση ορισμένων προθεσμιών ήταν σύμφωνες με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Ειδικότερα, οι δύο τράπεζες προχώρησαν σε περιστολή των δραστηριοτήτων τους, ενίσχυσαν τους ισολογισμούς τους το περασμένο έτος σε αντάλλαγμα της κανονιστικής έγκρισης που έλαβαν από τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ με στόχο της διάσωσή τους. «Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές πρότειναν μικρές αναθεωρήσεις ως προς τα εγκεκριμένα σχέδια αναδιάρθρωσης των δύο τραπεζών μετά την ανακακεφαλαιοποίησή τους εξ’ ολοκλήρου από τις αγορές», τόνισε το Reuters εξηγώντας ότι η τρίτη και η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, κάλυψαν τις κεφαλαιακές ανάγκες τους χωρίς κρατικά κεφάλαια.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 740/26.11.2015 συνεδρίασή του:

- Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της «ALPHA BANK Α.Ε.» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών που εκδόθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με i) καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και ii) κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, με την έκδοση συνολικώς 1.281.500.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της τράπεζας, ονομαστικής αξίας € 0,30, με τιμή διάθεσης € 2,00 ανά μετοχή μετά τη συνένωση των παλιών μετοχών (reverse split), σύμφωνα με την από 14.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

- Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της «EUROBANK ERGASIAS A.E.» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών που εκδόθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας µε καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και του προνομιούχου μετόχου της, με την έκδοση συνολικώς 2.038.920.000 νέων, κοινών, ονομαστικών της τράπεζας, ονομαστικής αξίας €0,30, με τιμή διάθεσης € 1,00 ανά μετοχή μετά τη συνένωση των παλιών μετοχών (reverse split), σύμφωνα με την από 16 Νοεμβρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
SHARE:

24Media Network