Στις 880.824 έφτασαν το 2018 οι κατασχέσεις στις εφορίες

Στιγμιότυπο από την ΔΟΥ Τρικάλων
Στιγμιότυπο από την ΔΟΥ Τρικάλων EUROKINISSI

Σε 7469 περιπτώσεις ασκήθηκε ποινική δίωξη, σε 8.350 περιπτώσεις ζητήθηκε υποθήκη για την πληρωμή χρεών, σε 8.798 περιπτώσεις έγινε ο φάκελος κατάσχεσης και σε 1.034 έχει συνταχθεί φάκελος κατάσχεσης.

Σε κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς ενοίκια και πλειστηριασμούς σε 880.824 περιπτώσεις προχώρησε μέσα στο 2018 οι ΑΑΔΕ εισπράττοντας περισσότερα από 5,5 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σύμφωνα με την απολογιστική μελέτη της ΑΑΔΕ για το 2018 ο συνολικός αριθμός των νέων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που λήφθηκαν το έτος 2018 από τα τμήματα δικαστικού και νομικής υποστήριξης των ΔΟΥ και των Ελεγκτικών Κέντρων έφτασε τις 880.824 έναντι 1.786.121 νέων μέτρων τα οποία λήφθηκαν το 2017, με τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων κ.λπ.) να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα (92,7%).

Από τις συνολικά 880.824 οι 816.721 αφορούσαν κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς 15.884 σε πλειστηριασμούς 22.298 ήταν σε στάδιο παραγγελίας κατάσχεσης, σε 7.469 περιπτώσεις ασκήθηκε ποινική δίωξη (επρόκειτο για χρέη πάνω από 100.000 σε φόρο εισοδήματος ή 50.000 σε ΦΠΑ) σε 8.350 περιπτώσεις ζητήθηκε υποθήκη για την πληρωμή χρεών, σε 8.798 περιπτώσεις έγινε ο φάκελος κατάσχεσης και σε 1.034 έχει συνταχθεί φάκελος κατάσχεσης. 

Ένας στους εννέα χρωστά μέχρι 5.000 ευρώ

Όσον αφορά στις κατανομές, ανά κατηγορία ποσού οφειλής, του πλήθους των οφειλετών και του ποσού των αντίστοιχων οφειλών τους, του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019 παρατηρείται ότι:

  • ποσοστό 87,4% των οφειλετών (3.554.463 οφειλέτες), με βασική οφειλή μικρότερη των 5.000 ευρώ, διακρατούν το 2,4% (2.465,8 εκατ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019

  • ποσοστό 1,1% των οφειλετών (42.877 οφειλέτες), με βασική οφειλή μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ, διακρατούν το 89,5% (93.378,0 εκατ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019

  • στις ενδιάμεσες κατηγορίες βασικής οφειλής από 5.000 έως 100.000 ευρώ, ποσοστό 11,5% των οφειλετών (467.410 οφειλέτες) διακρατούν το 8,2% (8.521,2 εκατ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019.

Το 83,3% των οφειλών από το 2016

Σχετικά με την παλαιότητα του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου των 104.365 εκατ. ευρώ της 01/01/2019 παρατηρούνται τα ακόλουθα:

  • ποσοστό 83,3% προέρχεται/αφορά τη χρονική περίοδο έως 30/11/2016

  • ποσοστό 16,7% προέρχεται/αφορά τη χρονική περίοδο 01/12/2016 έως 01/01/2019.

Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/01/2019 ποσοστό:

  • 47,7% αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια κ.λπ.)

  • 27,5% αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.)

  • 22,0% αφορά άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, φόροι περιουσίας κ.λπ.)

  • 2,8% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

SHARE:

24Media Network