Στο μικροσκόπιο οι προϊστάμενοι υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ: Θα παίρνουν πόδι αν δεν επιτυγχάνουν τους στόχους

Επίσκψη των εκπροσώπων της Τρόικα στο υπουργείο Οικονομνικών την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014.
(EUROKINISSI/ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ)
Επίσκψη των εκπροσώπων της Τρόικα στο υπουργείο Οικονομνικών την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014. (EUROKINISSI/ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ) EUROKINISSI

Αυστηρή εποπτεία προϊσταμένων υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών. Ποια η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου επίτευξης στόχων

Με αυστηρό σύστημα εποπτείας και αξιολόγησης των προϊσταμένων των βασικών μονάδων του υπουργείου Οικονομικών επιχειρεί η πολιτική ηγεσία να επιτύχει τους δύσκολους στόχους του προϋπολογισμού τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των δαπανών.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα καθορίζεται η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου επίτευξης στόχων των προϊσταμένων υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ, προκειμένου να αναγκάζονται να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα την κυβερνητική πολιτική και εάν δεν επιτυγχάνουν ένα μίνιμουμ επίπεδο στόχων, εντός τριμήνου, τότε θα απομακρύνονται.

Πάντως, μεταξύ των κριτηρίων υπάρχουν και εκείνα της υποκειμενικής κρίσης, όταν μάλιστα αξιολογητές θα είναι και μέσα από την ίδια την υπηρεσία.

Η πίεση που θα δέχονται οι προϊστάμενοι όλων των τμημάτων είναι προφανές ότι θα μεταφέρεται στους πολίτες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προϊσταμένους φορολογικών υπηρεσιών ή των υπηρεσιών είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών.

Ειδικότερα, με την απόφαση καθορίζονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις, υπό τον συντονισμό της 4ης Διεύθυνσης Προσωπικού του Γ.Λ. Κράτους, οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο της θητείας τους, η πραγματοποίηση των οποίων ελέγχεται στο τέλος του κάθε τριμήνου.

Τα κριτήρια

Τα κριτήρια αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων είναι ποσοτικά και ποιοτικά. Τα ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων είναι τα ακόλουθα:

Το πλήθος των διεκπεραιωμένων υποθέσεων επί των εισερχομένων.

Η αποτελεσματικότητα των δοθεισών οδηγιών, η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό των επακόλουθων ερωτημάτων.

Το πλήθος των διενεργηθέντων ελέγχων σε σχέση με τους προγραμματισθέντες.

Ο χρόνος συγκέντρωσης και δημοσίευσης δημοσιονομικών στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση.

Ο χρόνος εντοπισμού αποκλίσεων των πραγματοποιήσεων σε σχέση με τον προϋπολογισμό και εισήγηση σχετικών παρεμβάσεων.

Ο χρόνος και η ακρίβεια παροχής δημοσιονομικών στοιχείων στην πολιτική ηγεσία. Τα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:

Η συνεισφορά του αξιολογούμενου στο χώρο εργασίας, όπως η ενεργή συμμετοχή σε ομαδική εργασία, η τήρηση εργασιακής δεοντολογίας.

Οι γνώσεις θεμάτων δημοσιονομικής πολιτικής, οικονομικών, λογιστικής και νομικής, πληροφοριακών συστημάτων, η διαρκής ενημέρωση/εκπαίδευση επί δημοσιονομικών, διοικητικών, νομικών κ.λπ. θεμάτων.

Η διοικητική ικανότητα, που θα διαπιστώνεται μέσα από την ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης, ηγεσίας και διαχείρισης ομάδας, επικοινωνίας, καθοδήγησης και λήψης αποφάσεων και ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

Αποτελέσματα - Απόδοση, που θα κρίνεται με βάση τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων ανθρώπινων και φυσικών πόρων και την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου.

Προβλέπονται επίσης και κριτήρια εξαιρετικών επιδόσεων τα οποία συντρέχουν σωρευτικά και αφορούν επιδόσεις που επιτυγχάνονται κατά την ανάληψη δράσης πέραν των στόχων που έχουν τεθεί. Ειδικότερα, πρόκειται για τα ακόλουθα:

Σύνταξη και υποβολή καινοτόμων μελετών και προτάσεων για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση των διαδικασιών και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Επιβραβεύσεις, έπαινοι και ηθικές αμοιβές από τη Δημόσια Διοίκηση, Οργανισμούς, Φορείς και Ιδρύματα.

Υπέρβαση των ετήσιων συνολικών ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί.

Ποιους αφορά

Οι οργανικές μονάδες επί των οποίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για την αξιολόγηση των προϊσταμένων είναι:

α) Οι οργανικές μονάδες που συστήνονται, μετονομάζονται ή θα προκύψουν, ύστερα από μεταφορά αρμοδιοτήτων από άλλες οργανικές μονάδες, σε εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου (καλύπτει και όλες τις νέες υπηρεσίες που συστάθηκαν στη Γενική Γραμματεία Εσόδων).

β) Οι οργανικές μονάδες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

γ) Οι οργανικές μονάδες των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων.

δ) Οι οργανικές μονάδες των Τελωνείων Α’ Τάξης.

ε) Οι οργανικές μονάδες των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων, των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων, των ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Α’ Αθηνών, Δ’ Αθηνών, Ι’ Αθηνών, Αγ. Παρασκευής, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Γλυφάδας, Ελευσίνας, Κηφισιάς, Κορωπίου, Μοσχάτου, Ν. Φιλαδελφείας, Παλλήνης, Π. Φαλήρου, Χαλανδρίου, Α’ Πειραιά, Ψυχικού, Α’ Ηρακλείου, Β’ Ηρακλείου, Α’ Θεσσαλονίκης, Β’ Θεσσαλονίκης, Ζ’ Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορίνθου, Ρόδου, Χαλκίδας, Α’ Πατρών, Α’ Ιωαννίνων, Α’ Βόλου, Α’ Καβάλας, Β’ Λάρισας, Α’ Σερρών. στ) Οι οργανικές μονάδες των ΔΟΥ που αποκτούν διευρυμένα Τμήματα Ελέγχου και Δικαστικού, λόγω υποδοχής αρμοδιοτήτων τμημάτων ή γραφείων ελέγχου και δικαστικού άλλων ΔΟΥ, τα οποία καταργούνται ή αναστέλλεται η λειτουργία τους.

ζ) Οι προϊστάμενοι όλοι των βαθμίδων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων του ν. 3943/2011.

Ορισμός των αξιολογητών

Ως αξιολογητές ορίζονται ανάλογα με τον αξιολογούμενο οι ακόλουθοι:

Για τον Προϊστάμενο Οργανικής Μονάδας επιπέδου Τμήματος, πρώτος αξιολογητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και δεύτερος αξιολογητής ο Προϊστάμενος της οικείας Γενικής Διεύθυνσης

Για τον Προϊστάμενο οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, πρώτος αξιολογητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της οικείας Γενικής Διεύθυνσης και δεύτερος αξιολογητής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Για τον Προϊστάμενο Οργανικής Μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, μόνος αξιολογητής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής. Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου, γνωστοποιεί στην 4η Διεύθυνση Προσωπικού του Γ.Λ. Κράτους τα αποτελέσματα της επίτευξης των ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί από τον υπουργό Οικονομικών με τη συμπλήρωση του τριμηνιαίου εντύπου στοχοθεσίας, του ιδίου, των προϊσταμένων Διεύθυνσης και των προϊσταμένων Τμημάτων.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης και ο προϊστάμενος Διεύθυνσης, λαμβάνοντας υπόψη και το ανωτέρω έντυπο, προβαίνει στην αξιολόγηση των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος και αποστέλλει τα έντυπα αυτά στην 4η Διεύθυνση Προσωπικού του ΓΛΚ.

Η 4η Διεύθυνση Προσωπικού του Γ.Λ. Κράτους μεριμνά για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσώπων αυτών και ενημερώνει σχετικά τον υπουργό Οικονομικών.

Ο βαθμός είναι συνάρτηση του ποσοστού επίτευξης των τεθέντων στόχων και καθορίζονται κλίμακες αξιολόγησης από 1 έως 5 και πρόβλημα απομάκρυνσης θα έχουν όσοι συγκεντρώνουν βαθμούς 1 και 2. 

Πηγή: Ναυτεμπορική

SHARE:

24Media Network