Στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η Eurobank

Στιγμιότυπο από υποκατάστημα της Eurobank, την Δευτέρα 8 Απριλίου 2013.
(EUROKINISSI/ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ)
Στιγμιότυπο από υποκατάστημα της Eurobank, την Δευτέρα 8 Απριλίου 2013. (EUROKINISSI/ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ) EUROKINISSI

Ραγδαίες εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα. Τι αποφάσισε η Eurobank, μετά τη ματαίωση της συγχώνευσης με την Εθνική

Την ανακεφαλαιοποίηση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank.

Επίσης, το ΔΣ συζήτησε, τις άμεσες προοπτικές της ανασυγκρότησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Στο πλαίσιο του ρόλου της ως μίας εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, η Eurobank σκοπεύει να συμμετάσχει στη στρατηγική αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενσωματώνοντας άλλες μικρότερες μη συστημικές τράπεζες.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, εφόσον οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν τελικά τη μη πραγματοποίηση της συγχώνευσης, η Τράπεζα θα υποβάλει, ως οφείλει, ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, με στόχο να προσελκύσει ιδιωτικά και θεσμικά κεφάλαια από την Ελλάδα και το εξωτερικό το ταχύτερο δυνατόν, όπως άλλωστε προβλέπει και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της τράπεζας επισημαίνει τα εξής:

"Το ΔΣ της Eurobank συνεδρίασε σήμερα 22 Απριλίου 2013 και εξέτασε τις συνθήκες και τα δεδομένα της προσπάθειας προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων, σε συνεργασία με τους διεθνείς συμβούλους Barclays Bank plc και Deutsche Bank. Το ΔΣ αξιολόγησε τις ιδιαιτερότητες του εγχειρήματος αυτού για την Τράπεζα και, συγκεκριμένα, την αβεβαιότητα της συγχώνευσης ή μη με την Εθνική Τράπεζα και τη συνεπαγόμενη αδυναμία αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης, καθώς και την απουσία της παραδοσιακής βάσης των δεκάδων χιλιάδων μετόχων της Eurobank, η οποία, λόγω της πρόσφατης ανταλλαγής μετοχών, υποκαταστάθηκε από τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας κατά περίπου 85% στο μετοχικό της κεφάλαιο. Ακολούθως, το ΔΣ προέκρινε την κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 5,8 δισ. ευρώ από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και επομένως, την άμεση και πλήρη ανακεφαλαιοποίησή της και θα εισηγηθεί σχετικά στη Γενική Συνέλευση της 30ής Απριλίου. Με τον τρόπο αυτό, η Eurobank θα καταστεί ήδη, από την επόμενη εβδομάδα, η πρώτη πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη συστημική τράπεζα.

Με την απόφαση αυτή, η Eurobank αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα τους μετόχους και τους δυνητικούς επενδυτές, θέτει τις βάσεις, ώστε να αποκαταστήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των πελατών και εργαζομένων της Τράπεζας, καθώς και του συνόλου των πολιτών.

Το ΔΣ συζήτησε, επίσης, τις άμεσες προοπτικές της ανασυγκρότησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Στο πλαίσιο του ρόλου της ως μίας εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, η Eurobank σκοπεύει να συμμετάσχει στη στρατηγική αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενσωματώνοντας άλλες μικρότερες μη συστημικές τράπεζες.

Επίσης, εφόσον οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν τελικά τη μη πραγματοποίηση της συγχώνευσης, η Τράπεζα θα υποβάλει, ως οφείλει, ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, με στόχο να προσελκύσει ιδιωτικά και θεσμικά κεφάλαια από την Ελλάδα και το εξωτερικό το ταχύτερο δυνατόν, όπως άλλωστε προβλέπει και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σκοπός θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Τράπεζας, η προσαρμογή στις ανάγκες και τα νέα δεδομένα της εγχώριας και διεθνούς τραπεζικής αγοράς και η διατήρηση και επαύξηση της εταιρικής αξίας, επ’ ωφελεία της ελληνικής οικονομίας.

Σε όλες τις προσπάθειες αυτές, κυρίαρχο ρόλο θα διαδραματίσει το προσωπικό της Τράπεζας, το οποίο ανέκαθεν υπήρξε ο ισχυρότερος υποστηρικτής των στρατηγικών πρωτοβουλιών της.

Γνώμονας των αποφάσεων, που ελήφθησαν, είναι, μέσα από τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Eurobank, η ενίσχυση της ικανότητας της Τράπεζας να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην κρίσιμη τρέχουσα συγκυρία, να διευρύνει την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές και να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία στην προσπάθεια επιστροφής της σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης".

ΤΧΣ: Κάλυψε τα αναγκαία κεφάλαια

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σημειώνει ότι οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των τεσσάρων (4) συστημικών τραπεζών (Αlpha Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς) για τη λήψη μέχρι την 30η Απριλίου 2013 ανεκκλήτων αποφάσεων για τους σκοπούς της ανακεφαλαιοποίησής τους έχουν ήδη συγκληθεί ή λάβει χώρα.

Σε συνέχεια των από 28 Μαΐου και 24 Δεκεμβρίου 2012 ανακοινώσεών του, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει ήδη καλύψει (με τη μορφή προκαταβολής) και δεσμευθεί (με την μορφή δεσμευτικών επιστολών) για το σύνολο των κεφαλαίων που είναι αναγκαία για την ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων (4) συστημικών τραπεζών όπως αυτά έχουν καθορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι προπληρωμές και δεσμεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν ως εξής:

Σύνολο ανά τράπεζα (ποσά σε δισ. ευρώ)

Alpha Τράπεζα ΑΕ 4.571

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ 9.756

Eurobank ΑΕ 5.839

Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ 7.335

Σύνολο 27.501

(Πηγή: ΑΠΕ)

SHARE: