Στουρνάρας: Μετανάστες λόγω συνθηκών εργασίας 427.000 μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΕΡΕΙΩΝ--ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΕΡΕΙΩΝ--ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI EUROKINISSI

Στοιχεία για τη γενιά των millenials, καθώς και άλλων ηλικιακών ομάδων, που αναζήτησαν εργασία εκτός Ελλάδος, την περίοδο 2008 – 2013 έδωσε ο Γ.Στουρνάρας, αναφέροντας πώς η προοπτική καλύτερης αμοιβής, δημιούργησε νέο μεταναστευτικό κύμα

Σχεδόν 223 χιλιάδες νέοι, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, ηλικίας 25-39 ετών έφυγαν από τη χώρα, την πενταετία 2008 – 2013,  αναζητώντας εργασία με καλύτερη αμοιβή και προοπτικές.  Αυτό προκύπτει σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος και όπως όπως χαρακτηρηστικά ανέφερε ο διοικητής της, κ. Γιάννης Στουρνάρας, «είναι η γενιά που επηρεάστηκε περισσότερο από την κρίση». Σωρευτικά, κατά το διάστημα 2008-2013, 427 χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας έφυγαν από τη χώρα.

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο ομιλίας του με θέμα «Μόρφωση, Εκπαίδευση και Οικονομική Ανάπτυξη» σε εκδήλωση του Ιδρύματος Fulbright στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, στη σημερινή οικονομική συγκυρία παρατηρείται μείωση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων στην Ελλάδα για την επιστήμη και την τεχνολογία, καθώς οι περικοπές στο χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας έχουν οδηγήσει πολλούς ερευνητές σε πρόωρη συνταξιοδότηση, ενώ σημαντικός αριθμός νέων επιστημόνων έχει οδηγηθεί εκτός της χώρας.

Υπό τις σημερινές συνθήκες, η φυγή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (brain drain) – διευκρίνισε ο κ. Γ. Στουρνάρας - είναι δύσκολο να ανακοπεί χωρίς μόνιμη βελτίωση του κλίματος στην οικονομία και χωρίς ειδικές δράσεις. Μια σημαντική πρωτοβουλία για την επιστροφή των νέων επιστημόνων είναι η ανάπτυξη κέντρων αριστείας, που θα προσελκύσουν μια κρίσιμη μάζα επιστημόνων και ερευνητών. Αν αναπτυχθούν αποτελεσματικά, τα κέντρα αυτά μπορούν να αποκτήσουν διεθνή αναγνώριση στην ακαδημαϊκή  επιχειρηματική κοινότητα και να αποτελέσουν πόλο έλξης. Παράλληλα, η δημιουργία των δομών κινητικότητας των ερευνητών (brain circulation) θα βοηθήσει πολλαπλά το ελληνικό οικοσύστημα Έρευνας και Ανάπτυξης.

 Οι απόψεις Στουρνάρα για το εκπαιδευτικό σύστημα

Τοποθετούμενος και σχολιάζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, έδωσε έμφαση στα παρακάτω στοιχεία, υπερτονίζοντας την ανάγκη νέων εξειδικεύσεων και ειδικοτήτων, παράλληλα με την αποτελεσματική μετεκπαίδευση:

Σε κάθε περίπτωση, η  γνώση αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα οικονομικής, κοινωνικής και ατομικής ευημερίας και ανάπτυξης. Η μόρφωση δεν πρέπει να θεωρείται κάτι μη συμβατό με την ανταγωνιστική εκπαίδευση. Οι δύο αυτοί στόχοι μπορούν και πρέπει να συνδυάζονται, με στόχο την ομαλή και ισόρροπη ανάπτυξη των πολιτών και της κοινωνίας στο σύνολό της.

Σήμερα η απόκτηση τυπικών προσόντων από μόνη της δεν αρκεί. Είναι απαραίτητη η απόκτηση λοιπών δεξιοτήτων ανάλυσης και κριτικής επεξεργασίας των πληροφοριών. Και αυτό είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων όσων συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι ενήλικες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδικασίες μάθησης πέρα από την βασική εκπαίδευση. Τέτοιου είδους ευκαιρίες, κυρίως μέσω των προγραμμάτων δια βίου μάθησης, βοηθούν τα άτομα να προσαρμοστούν στις αλλαγές στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους. Και αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για την Ελλάδα στη σημερινή συγκυρία, όπου η αναγκαία αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της χώρας προς μία κατεύθυνση περισσότερο εξωστρεφή και ανταγωνιστική, αφενός δημιουργεί ανάγκες για νέες ειδικότητες και εξειδικεύσεις, αφετέρου, όμως, δημιουργεί προβλήματα σε συμπολίτες μας με δεξιότητες για τις οποίες η ζήτηση θα είναι περιορισμένη.

Η επιτυχής αντιμετώπιση από το εκπαιδευτικό σύστημα, υπό την ευρεία έννοια, αυτών των δύο προκλήσεων, δηλαδή της δημιουργίας νέων εξειδικεύσεων και ειδικοτήτων που επιζητά η αγορά, αλλά και της αποτελεσματικής μετεκπαίδευσης των συμπολιτών μας οι οποίοι κατέχουν ειδικότητες που η εξέλιξη της τεχνολογίας και ο αυτοματισμός τις έχουν υποβαθμίσει, αποτελεί τη λυδία λίθο για την ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.

SHARE:

24Media Network