Συγχώνευση υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης

Ομιλία του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη στη δημόσια συζήτηση με θέμα: «Πέρα από το μικρό ή το μεγάλο κράτος: μεταρρυθμίσεις για μια αδέσμευτη και κοινωνικά αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση», που διοργανώθηκε την Τρίτη 2 Απριλίου 20913, από το Κέντρο Πολιτικού Προβληματισμού Μιχάλης Παπαγιαννάκης, στο αμφιθέατρο του ραδιοφωνικού σταθμού 9,84 στην Τεχνόπολη.
(EUROKINISSI/ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ)
Ομιλία του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη στη δημόσια συζήτηση με θέμα: «Πέρα από το μικρό ή το μεγάλο κράτος: μεταρρυθμίσεις για μια αδέσμευτη και κοινωνικά αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση», που διοργανώθηκε την Τρίτη 2 Απριλίου 20913, από το Κέντρο Πολιτικού Προβληματισμού Μιχάλης Παπαγιαννάκης, στο αμφιθέατρο του ραδιοφωνικού σταθμού 9,84 στην Τεχνόπολη. (EUROKINISSI/ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) EUROKINISSI

Συγχωνεύονται οι υπηρεσίες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Συναντήσεις του Αντ. Μανιτάκη με τους Λ. Ρακιντζή και Π. Νομικό

Συναντήσεις, για τη συγχώνευση των υπηρεσιών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, είχε αντίστοιχα σήμερα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνης Μανιτάκης, με τους επικεφαλής των δύο ελεγκτικών μηχανισμών Λέανδρο Ρακιντζή και Παρασκευά Νομικό, προκειμένου να συζητήσει μαζί τους τις λεπτομέρειες του σχεδίου νόμου.

Η συγχώνευση των δύο ελεγκτικών μηχανισμών θα ενταχθεί στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», το οποίο θα δοθεί στα κόμματα και στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα.

«Η δημόσια διοίκηση έχει ανάγκη από έναν ισχυρό και ανεξάρτητο ελεγκτικό βραχίονα, από μία Αρχή, που θα συμβάλλει στην εδραίωση του αισθήματος εποπτείας και ελέγχου της δημόσιας διοίκησης», δήλωσε ο υπουργός, μετά το πέρας των συναντήσεων, και προσέθεσε: «Δημιουργούμε έναν ενιαίο και ισχυρό ελεγκτικό φορέα, ο οποίος διατηρεί τις αρμοδιότητες και το σύνολο των θεσμικών εγγυήσεων που προβλέπονται υπέρ των δύο υφιστάμενων θεσμών και παράλληλα άρει τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων. Δημιουργούμε μια Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικό όργανο ή διοικητική Αρχή και περιβάλλεται με το κύρος που απαιτείται ώστε να επιτελέσει απερίσπαστη το έργο της και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της διαφθοράς, της κακοδιοίκησης και της ατιμωρησίας στον δημόσιο τομέα».

Ο κ. Μανιτάκης τόνισε, επίσης, ότι «η ανεξαρτητοποίηση αυτή, αποτελεί τη δομική προϋπόθεση, αλλά παράλληλα και την έμπρακτη απόδειξη ύπαρξης της αναγκαίας βούλησης, για ένα αποτελεσματικότερο δημόσιο, μακριά από σκοπιμότητες, αλλά και τη θεσμική μετεξέλιξη δύο ήδη πετυχημένων θεσμών».

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης επισκέφθηκε τους κκ Ρακιντζή και Νομικό στα γραφεία τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με τη δημιουργία της νέας ανεξάρτητης αρχής αίρονται οι υφιστάμενες επικαλύψεις των δύο φορέων και μειώνεται το δημοσιονομικό βάρος που προκαλεί η παράλληλη λειτουργία τους.

Ειδικότερα, η νέα Αρχή θα είναι αρμόδια:

- Nα διενεργεί ή να διατάσσει τη διενέργεια ελέγχων, προκαταρκτικών ερευνών ή ενόρκων διοικητικών εξετάσεων.

- Nα αναθέτει τη διενέργεια ελέγχων σε επιθεωρητές όλων των Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου ή υπαλλήλων ή οργάνων ή λειτουργών.

- Να συγκροτεί μικτά κλιμάκια ελέγχου.

- Να διενεργεί προκαταρκτικές εξετάσεις ή προανακρίσεις κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

- Να ζητά την έναρξη ή την επίσπευση της πειθαρχικής διαδικασίας, να διατάσσει τη λήψη διοικητικών μέτρων και να παρακολουθεί την εξέλιξή τους.

- Να ασκεί πειθαρχική δίωξη κατά οργάνων, λειτουργών και υπαλλήλων, παραπέμποντάς τους ενώπιον των αρμοδίων πειθαρχικών συμβουλίων.

- Να ασκεί ένσταση υπέρ της διοίκησης κατά των πειθαρχικών αποφάσεων όλων των μονομελών ή συλλογικών οργάνων.

- Να ασκεί προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων κατά όλων των τελεσίδικων αποφάσεων των μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων.

- Να διενεργεί έκτακτο έλεγχο οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες) των λειτουργών, οργάνων, και υπαλλήλων των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

- Να διεξάγει τακτικό έλεγχο των δηλώσεων οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, καθώς και όλων των προϊσταμένων διευθύνσεων, υποδιευθύνσεων του ΣΔΟΕ και όλων των προϊσταμένων και υπαλλήλων του ΣΔΟΕ που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα.

- Να ζητά από το Δημόσιο ή από τους φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της με υποχρέωση συμμόρφωσης των τελευταίων: α) να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες και για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από πράξεις υπαλλήλου, λειτουργού ή οργάνου τους που αφορούν σε εγκλήματα περί την υπηρεσία, περί τα υπομνήματα, περί παραβίασης απορρήτων, κατά της ιδιοκτησίας και κατά περιουσιακών δικαιωμάτων που στρέφονται κατά του Δημοσίου και των ως άνω φορέων, β) να ασκούν υπό την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος όλα τα παρεχόμενα σε αυτούς ένδικα μέσα, γ) να ζητούν από τον αρμόδιο εισαγγελέα υπό την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος να ασκήσει τα παρεχόμενα σε αυτόν ένδικα μέσα, καθώς και την επίσπευση της ποινικής διαδικασίας και την κατά προτίμηση εκδίκαση των υποθέσεων.

- Να ζητά από το Δημόσιο ή από τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά της να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες κατά την ακροαματική διαδικασία προς υποστήριξη της κατηγορίας σε περίπτωση παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από υπαλλήλους, όργανα ή λειτουργούς των προαναφερόμενων φορέων ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

- Να παρακολουθεί τη δράση και να αξιολογεί το έργο όλων των Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

- Να συγκαλεί και προεδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ).

- Να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, όπως του ΟΟΣΑ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών και άλλων, με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα καταπολέμησης της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

SHARE:

24Media Network