Συμφωνία της τράπεζας Πειραιώς για την πώληση της θυγατρικής της στην Κύπρο

Συμφωνία της τράπεζας Πειραιώς για την πώληση της θυγατρικής της στην Κύπρο

Η Holding M. Sehnaoui SAL αγόρασε τις μετοχές της τράπεζας Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συμφωνία με την Holding M. Sehnaoui SAL ("HMS" ή ο “Επενδυτής"), για την πώληση μετοχών της θυγατρικής της στην Κύπρο, Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ ("ΤΠΚ"), που σε συνδυασμός με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΠΚ ύψους 40 εκατ., ευρώ την οποία θα καλύψουν πλήρως η HMS και ένας αριθμός επενδυτών τους οποίους θα διασφαλίσει η HMS (η «Συναλλαγή»), θα οδηγήσουν σε μείωση του ποσοστού συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στην ΤΠΚ στο 17,6%.

Η Συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων κανονιστικών και άλλων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κύπρο και την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ως αποτέλεσμα της Συναλλαγής, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET-1 ratio) του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς θα βελτιωθεί κατά 15 περίπου μονάδες βάσης, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης CET-1 της ΤΠΚ αναμένεται να υπερβεί το 15%.

"Η πώληση της ΤΠΚ αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ομίλου Πειραιώς, όπως έχουν συμφωνηθεί με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ακολουθεί την πώληση της θυγατρικής του Ομίλου στην Αίγυπτο το 2015.

H Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ Ιδρύθηκε το 2008 με Κεντρικά Γραφεία στη Λευκωσία και προσφέρει πλήρη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών προς Κύπριους και Διεθνείς πελάτες Λιανικής Τραπεζικής, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Μεγάλων Επιχειρήσεων. Κατά την 31η Μαρτίου 2016, η ΤΠΚ είχε συνολικό ενεργητικό 1,1 δισ. ευρώ , δάνεια μετά από προβλέψεις 0,6 δισ. ευρώ, καταθέσεις πελατών 1,0 δισ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια 70 εκατ. ευρώ Η ΤΠΚ δραστηριοποιείται μέσω δικτύου 19 καταστημάτων και μονάδων και απασχολεί περίπου 310 υπαλλήλους.

Ο επενδυτής Maurice Sehnaoui είναι γνωστός τραπεζίτης στον Λίβανο, την Ιορδανία και την Κύπρο. Ως πρόεδρος, Chief Executive Officer και μέτοχος, έχει ηγηθεί πολλών τραπεζών με επιτυχία τα τελευταία 30 χρόνια, μεταξύ των οποίων, την BLC Bank και την Société Générale de Banque au Liban στο Λίβανο", αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
SHARE:

24Media Network