ΤΑΙΠΕΔ: Εκτός του ακινήτου στην Αφάντου η πλειονότητα των αμυντικών έργων

ΤΑΙΠΕΔ: Εκτός του ακινήτου στην Αφάντου η πλειονότητα των αμυντικών έργων

Η απάντηση του ΤΑΙΠΕΔ στο έγγραφο του ΓΕΣ που παρουσίασε το NEWS 247. Γιατί το Ταμείο δεν βλέπει καμία εμπλοκή στην επένδυση της Αφάντου

Γνωστή σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές είναι η ιδιαιτερότητα σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Στρατού στο ακίνητο της Αφάντου σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ. Σε σχετική ερώτηση του news247 αναφορικά με το έγγραφο του ΓΕΣ που κατατέθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Κεντρικό Συμβούλιο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας και έφερε σήμερα στο φως το news247.

Ακολουθεί η πλήρης απάντηση του ΤΑΙΠΕΔ:

Με αφορμή το σημερινό δημοσίευμά σας για την επένδυση στην Αφάντου Ρόδου, το ΤΑΙΠΕΔ επισημαίνει τα εξής:

Με τις υπ΄αρ. 202 και 231 Αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων περιήλθε στο ΤΑΙΠΕΔ σειρά ΚΜ που συνιστούν στο σύνολό τους το Ακίνητο Αφάντου στη Ρόδο.

Το ΤΑΙΠΕΔ, με την 27 Φεβρουαρίου 2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκήρυξε διεθνή διαγωνιστική διαδικασία με αντικείμενο το Ακίνητο Α’ (Γκολφ Αφάντου) και το Ακίνητο Β’ (Νότιο Αφάντου).

Αντιστοίχως, είχε ήδη εκκινήσει για το ακίνητο η διαδικασία εκπόνησης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ).

Η συνοδεύουσα το ΕΣΧΑΔΑ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ετέθη στο τέλος Φεβρουαρίου του 2013, σύμφωνα με τους όρους του άρθρ. 2 παρ. β του Ν. 3986/2011, στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, η οποία ολοκληρώθηκε με έγκριση από όλους τους φορείς και την Α.Π . 173202/ 12.06.2014 Εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος με αντικείμενο την Έγκριση της επικαιροποιημένης ΣΜΠΕ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το σχέδιο ΕΣΧΑΔΑ της Αφάντου εισήχθη προς συζήτηση/ έγκριση στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, το οποίο κατά την συνεδρίασή του στις 16.6.2014 εισηγήθηκε την προώθηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του ακινήτου της Αφάντου στο Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στο πλαίσιο οριστικοποίησης των όρων της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και κατόπιν επανελέγχου των διεκδικούμενων Κτηματολογικών μερίδων σε τμήματα του ακινήτου, διαπιστώθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ μερική ασυμβατότητα ως προς πέντε (5) Κτηματολογικές Μερίδες, οπότε και το ΤΑΙΠΕΔ με την από 5.12.2014 Επιστολή του στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και το Συμβούλιο της Επικρατείας αιτήθηκε την εισαγωγή τροποποιήσεων στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος, γεγονός που αποτυπώνεται στο Πρακτικό 26/2015 του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το οποίο ζητείται η αναπομπή του σχεδίου προεδρικού διατάγματος στη Διοίκηση, προκειμένου αυτή να προβεί στον ακριβή προσδιορισμό της ταυτότητας του ακινήτου.

Ήδη στην από 11.12.2015 Συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας το ΤΑΙΠΕΔ προέβη σε παρουσίαση των αλλαγών στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος, προκειμένου αυτό να τύχει έγκρισης και να προωθηθεί προς επεξεργασία από το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επισημαίνεται ότι το προς έγκριση σχέδιο προεδρικού διατάγματος περιέχει συνοπτική αναφορά στα σταρτιωτικά οχυρωματικά έργα, χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες, λόγω της ιδιαίτερης και απόρρητης φύσης των ζητημάτων που άπτονται της αρμοδιότητας του ΥπΕθΑ.

Αναφορικά με τα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και το αντίστοιχο έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού στο σχετικό δημοσίευμα, επισημαίνεται ότι:

- Το ΤΑΙΠΕΔ τελούσε σε γνώση της ύπαρξης εγκαταστάσεων του Ελληνικού Στρατού τόσο εντός του ακινήτου, όσο και επί του κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν του ακινήτου, καθώς και ότι οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν χαρακτηρισθεί επιχειρησιακά αναγκαίες για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

- Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας είχε τεθεί υπ’ όψιν των υποψηφίων επενδυτών η ύπαρξη έργων αμυντικής οργάνωσης επί του ακινήτου καθώς και η υποχρέωσή τους να διατηρήσουν τα αμυντικά έργα κατά την υλοποίηση της επένδυσης.

- Ειδικότερα, ως προς τη Θερινή Λέσχη Ρόδου επισημαίνεται ότι αυτή ευρίσκεται επί της Αρχαιολογικής Ζώνης Α’ Ερημοκάστρου, η οποία θα παραμείνει εκτός συναλλαγής και επομένως, εφόσον υπάρχει συμφωνία μεταξύ ΥΠΕθΑ και ΥπΠΟΑ, θα συνεχίσει να λειτουργεί.

- Ως προς τα λοιπά αμυντικά έργα επισημαίνεται ότι η πλειονότητά τους ευρίσκεται εκτός του προς αξιοποίηση ακινήτου- και επομένως εκτός ΕΣΧΑΔΑ, ενώ σε ό,τι αφορά τα αμυντικά έργα που ευρίσκονται εντός του προς αξιοποίηση ακινήτου, οποιαδήποτε εργασία- παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με το ΥπΕθΑ και θα επιτραπεί η συνέχιση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

- Με το από 2006 Έγγραφο του 3 Επιτελικού Γραφείου/ 1, σε απάντηση σχετικού εγγράφου της ΕΤΑ, είχε καταστεί σαφές ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Στρατού αποφαίνονται για τη δόμηση εγκαταστάσεων σε περιοχές όπου ευρίσκονται στρατιωτικά έργα κατά τη φάση έγκρισης της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, φάση που ακολουθεί χρονικά της έγκρισης του σχεδίου προεδρικού διατάγματος και της δημοσίευσης αυτού.

- Στο έγγραφο με ημερομηνία 22/4/2016, το ΓΕΣ επισημαίνει ότι «δεν έχει αντίρρηση για την υλοποίηση των προβλέψεων του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) που πρόκειται να υλοποιηθεί στην περιοχή του θέματος», υπό όρους και προϋποθέσεις.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η τοπική κοινωνία της Ρόδου, εκπροσωπούμενη από το σύνολο των τοπικών φορέων, έχει διαχρονικά ταχθεί υπέρ της αξιοποίησης του ακινήτου της Αφάντου, καθώς έχει καταστεί σαφής η αναπτυξιακή φύση του εν λόγω έργου, σε μια περιοχή που για χρόνια παραμένει ανεκμετάλλευτη, βορά σε σειρά καταπατήσεων και παρανομιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ

Νέα εμπλοκή στην αποκρατικοποίηση της Αφάντου Ρόδου
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Νέα εμπλοκή στην αποκρατικοποίηση της Αφάντου Ρόδου

SHARE:

24Media Network