Τέλος στα λάθη που οδηγούν σε υπερφορολόγηση από προσαύξηση περιουσίας

Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου SOOC

Τέλος στα λάθη που οδηγούν σε διπλή φορολόγηση εισοδημάτων που δεν δηλώθηκαν και χαρακτηρίζονται ως "προσαύξηση περιουσία" βάζει εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιστιλή

Συγκεκριμένα με την εγκύκλιοου που απευθύνεται στο Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και των μεγάλων Δ.Ο.Υ. ξεκαθαρίζονται περιπτώσεις που φορολογήθηκαν μεν αλλά δεν δηλώθηκαν ώστε να μην ξαναφορολογηθούν με ένα επιπλέον συντελεστή 33% όπως προβλέπεται από το νόμο3888/2010 που επέβαλε το όρο της «αδικαιολόγητης προσαύξηση περιουσίας» μαζί με την φορολογική ποινή.

Οι οδηγίες που διοικητή της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται:

ADVERTISING

- Φορολογούμενοι οι οποίοι κατέθεσαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς χρήματα από την πώληση ακινήτων τα οποία δεν αναγράφονται στο συμβόλαιο δεν αποτελεί εισόδημα από αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας. Αυτό ισχύει τόσο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος προχώρησε στη σύνταξη συμπληρωματικού συμβολαίου για το τμήμα του τιμήματος που δεν είχε αναγραφεί στο αρχικό συμβόλαιο ή ακόμη και αν είχε συνταχθεί νέο συμβόλαιο. Με αυτή την διευκρίνιση εφαρμόζεται σχετικός νόμος του 1994 που ουδέποτε άλλαξε ή μεταβλήθηκε .

- Δεν υφίσταται προσαύξηση περιουσίας στην περίπτωση κατά την οποία είναι εμφανής η προέλευση ενός χρηματικού ποσού το οποίο εμφανίζεται ως πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του ελεγχόμενου (εισόδημα από πώληση μετοχών, ομολόγων, περιουσιακών στοιχείων, λήψη δανείου) ακόμη και στην περίπτωση που αυτό δεν είχε δηλωθεί από τον φορολογούμενο στην φορολογική του δήλωση ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση.

- Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος έχει επαναπατρίσει κεφάλαια με τις ρυθμίσεις του 2004 και του 2010 και έχει καταβάλει το σχετικό φόρο τότε εξαντλείται η φορολογική του υποχρέωση για τα ποσά που δηλώθηκαν χωρίς να έχει συνέπειες χαρακτηρισμού τους ως αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας. Στην περίπτωση που τα έχει δηλώσει με τη ρύθμιση του επαναπατρισμού ακόμη και αν δεν έχει φέρει τα χρήματα στην Ελλάδα, μπορεί να τα επαναπατρίσει ανά πάσα στιγμή χωρίς να θεωρηθεί το σχετικό έμβασμα προσαύξηση περιουσίας.

- Εφόσον αποδειχθεί ότι πιστώσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς του ελεγχόμενου αποτελούν εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα τότε φορολογείται ως τέτοια και όχι με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας. Μάλιστα όπου προκύπτει ΦΠΑ θα πρέπει να βεβαιωθεί και αυτός.

SHARE:

24Media Network