Τέλος στην αυθαιρεσία των εισπρακτικών εταιριών

Τέλος στην αυθαιρεσία των εισπρακτικών εταιριών

Διαβάστε το νέο πλαίσιο λειτουργίας που προωθεί η κυβέρνηση για τις εισπρακτικές εταιρίες. Πώς θα προστατεύονται οι πολίτες

Φρένο επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση στις αθέμιτες πρακτικές εταιρειών είσπραξης με μέτρα που προβλέπουν άρση τηλεφωνικού απορρήτου, τήρηση αρχείου τηλεφωνικών επικοινωνιών για έναν χρόνο αλλά και αυστηρότερα πρόστιμα.

Οι νέες διατάξεις για την αντιμετώπιση των καταχρηστικών πρακτικών που ακολουθούν οι εισπρακτικές εταιρείες εισάγουν κανόνες στο πώς θα λειτουργούν οι εταιρείες αυτές αλλά και πώς θα επικοινωνούν με τους οφειλέτες, ενώ δίνεται δίμηνη διορία προσαρμογής των εταιρειών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν "Τα Νέα", το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι:

* Οι εταιρείες θα επιτρέπεται να αρχίσουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες για την ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη απαίτηση μετά την πάροδο δέκα ημερών από την ημέρα που κατέστη ληξιπρόθεσμη.

* Η επικοινωνία με τον οφειλέτη θα γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

* Η επικοινωνία καταγράφεται και τηρείται σε αρχείο για έναν χρόνο προκειμένου να ελέγχεται η παραβίαση του νόμου σε περίπτωση καταγγελίας από τον καταναλωτή, χωρίς να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εις βάρος του καταναλωτή.

* Οι εισπρακτικές εταιρείες οφείλουν να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση στον οφειλέτη ή έπειτα από καταγγελία του οφειλέτη στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κατάσταση με τα δεδομένα κίνησης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων καθώς και τα στοιχεία του κατόχου της τηλεφωνικής παροχής από την οποία πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία, προκειμένου να ελεγχθεί καταγγελία για παραβίαση του νόμου.

* Οι εταιρείες ενημέρωσης είναι υποχρεωμένες να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο τηλεφωνικών επικοινωνιών ενημέρωσης με τους οφειλέτες και να χορηγούν τα στοιχεία αυτά στον οφειλέτη ή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή όταν τους ζητηθεί.

* Οι διατάξεις για την προστασία των οφειλετών εφαρμόζονται όχι μόνο στις εταιρείες ενημέρωσης αλλά και στους ίδιους τους δανειστές (π.χ. τράπεζες).

* Πέραν της εισπρακτικής εταιρείας που έχει εγγραφεί στο σχετικό μητρώο της Γ. Γ. Καταναλωτή, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να προβαίνει σε ενημέρωση οφειλετών.

* Προβλέπονται κυρώσεις για όσους παρανομούν (εισπρακτικές τράπεζες και άλλοι δανειστές) και από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

SHARE:

24Media Network