Τέλος στο τζόγο

Τέλος στο τζόγο

Με νέους κανόνες που θα συζητηθούν στην Σύνοδο Κορυφής, η Ευρωζώνη κάνει πράξη τη δέσμευση για περιορισμό των ανοικτών πωλήσεων στα χρηματιστήρια, που συνέβαλαν στην κατάρρευση εθνικών οικονομιών. Αντιδρά η Βρετανία

Έχουν περάσει δυο χρόνια από τη χρηματοπιστωτική κρίση και λίγοι μήνες από το θόρυβο γύρω από το σοκ με τα ελληνικά  συμβόλαια αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου CDS που είχαν σαν αποτέλεσμα τη αύξηση του Ελληνικού δημοσίου χρέους και την πορεία της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης.

Σήμερα και μετά από έντονες διαβουλεύσεις, αντιπαραθέσεις και κόντρες εντός των μελών της Ευρωζώνης ο  Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Μισέλ Μπαρνιέ παρουσίασε τις νομοθετικές του προτάσεις για τη ρύθμιση της αγοράς των “ανοικτών πωλήσεων” και των συναλλαγών με CDS με στόχο “νέο, υγιέστερο χρηματοπιστωτικό σύστημα”. Στόχος της Κομισιόν τα μέτρα να εφαρμοστούν μέχρι το τέλος του 2012.

Όσο αφορά τις προτάσεις για τον κανονισμό ανοικτών πωλήσεων, γνωστά ως  short selling, το σχέδιο κανονισμού  προτείνει αυτά  να διαβιβάζονται σε αποθετήρια συναλλαγών ώστε οι αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές εποπτικές αρχές να μπορούν να τα ελέγχουν. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει στο να δίνονται περισσότερες πληροφορίες  σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Ο Μπαρνίερ τόνισε “Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία. Η απουσία ρυθμιστικού πλαισίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα συνέβαλαν στην οικονομική κρίση. Καμιά χρηματοπιστωτική αγορά μπορεί να αντέξει μια κατάσταση Άγριας δύσης”

Άλλα μέτρα που περιλαμβάνουν οι προτάσεις Μπαρνίερ είναι να γίνεται συμψηφισμός των τυποποιημένων συμβολαίων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Εφαρμόζοντας κάτι τέτοιο,  θα μειωθεί, ο πιστωτικός κίνδυνος.

Η επιτροπή θεώρει ότι με  το νέο πλαίσιο, όπου «θεματοφύλακας» θα είναι οι ρυθμιστικές αρχές, εθνικές και ευρωπαϊκές, θα διαθέτουν σαφείς εξουσίες ώστε να προβαίνουν σε ενέργειες, όποτε παρίσταται ανάγκη.

Έτσι για παράδειγμα εάν η τιμή ενός εξωχρηματιστηριακού  παραγώγου  κατρακυλήσει  μέσα με μία ημέρα, οι ρυθμιστικές αρχές θα έχουν την εξουσία να περιορίζουν τις ανοικτές πωλήσεις μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας διαπραγμάτευσης.

Αναμένονται αντιδράσεις κυρίως από τη Μεγάλη Βρετάνια, η οποία σε δημοσιεύματά της είναι αρκετά καυστική.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα