Θετικό κλίμα και νότες αισιοδοξίας από τους Έλληνες τραπεζίτες στο συνέδριο στη Ν. Υόρκη

Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI

Για τροχιά εξομάλυνσης και κεφαλαιακή ισχυρή θέση των ελληνικών τραπεζών, μίλησαν οι Ελληνες τραπεζίτες, σκιαγραφώντας την επόμενη μέρα του τραπεζικού συστήματος. Τι είπαν στο συνέδριο της Capital Link στη Ν Υόρκη, οι κ.κ. Ν. Καραμούζης και Χρ. Μεγάλου

Σκιαγραφώντας την επόμενη μέρα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος αλλά και περιγράφοντας την καθαρή εικόνα του σήμερα, οι Ελληνες τραπεζίτες, έδωσαν ένα θετικό τόνο κατά τη διάρκεια των ομιλιών τους, από τη Νέα Υόρκη. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών  και πρόεδρος της Eurobank και, κ. Νικ. Καραμούζης καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρ. Μεγάλου, περιέγραψαν με αισιοδοξία τις προοπτικές του κλάδου και μίλησαν για τις προκλήσεις που υπάρχουν.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν στο πλαίσιο του 19ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στη Νέα Υόρκη, οι τράπεζες είναι κεφαλαιακά ισχυρές και τα σχέδια αναδιάρθρωσης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Κατ΄αρχήν, σύμφωνα με τον κ. Νικ. Καραμούζη , οι όποιες επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και τα stress tests θα είναι "διαχειρίσιμες” για τις ελληνικές τράπεζες. Και όπως επεσήμανε ο κ. Μεγάλου , οι προοπτικές για τις τράπεζες της χώρας βρίσκονται στο καλύτερο σημείο από την έναρξη της κρίσης.

Ν. Καραμούζης: Νιώθω πεπεισμένος ότι οι επιπτώσεις από τα stress tests θα είναι διαχειρίσιμες

Αναλυτικότερα, ο  πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank,  κ. Καραμούζης τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

 "το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις, ορισμένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως:

· τα υψηλά (αν και μειούμενα) επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων,

· το βελτιούμενο μεν αλλά υπαρκτό ακόμα πρόβλημα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων

· τους περιορισμούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων

· τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων

Παράλληλα, ο κ. Καραμούζης σημείωσε ότι "η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όμως βελτιούμενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία μετά από χρόνια σωρευτικών ζημιών στα πλαίσια μίας ανακάμπτουσας οικονομίας”.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβανομένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM,PSD2, calendar provisioning), η εφαρμογή των οποίων μπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε συνδυασμό με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τις αγορές, τους μη-τραπεζικούς διαμεσολαβητές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τις μεταβολές των προτιμήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν μεγάλου εύρους μετασχηματισμό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηματικό μοντέλο.

"Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούμενο οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα και την διαφαινόμενη πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούμενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα, τη σημαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιημένη βάση), που αποτελεί σημαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές μελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήμερα περισσότερο πεπεισμένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσομοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιμες, χωρίς συστημικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις τράπεζες να μειώσουν αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση μέσω εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσματικής διαχείρισης ενεργητικού".

Χρ. Μεγάλου : Στο πιο ευνοϊκό σημείο οι προοπτικές των τραπεζών από την έναρξη της κρίσης

Από πλευράς του, ο  διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας στο 19o ετήσιο συνέδριο του Capital Link, στη Νέα Υόρκη ανέφερε συγκεκριμένα τα εξής:

Σε επιταχυνόμενη τροχιά εξομάλυνσης έχουν εισέλθει οι ελληνικές τράπεζες, καταγράφοντας σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και σταθερή επαναφορά των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, τόνισε, μεταξύ άλλων,

Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρή και ενισχύεται περαιτέρω μέσω κινήσεων ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισμού, ενώ παράλληλα και η ρευστότητα βελτιώνεται, καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστημα ανακτά την πρόσβαση στις αγορές και μειώνει τη χρηματοδότησή του από το ευρωσύστημα.

Οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων που πραγματοποίησαν οι νέες διοικητικές ομάδες των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Επίσης, οι προκλήσεις παραμένουν ενόψει των επικείμενων εποπτικών ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του προτύπου IFRS9, την ίδια στιγμή που τα υπόλοιπα των προβληματικών δανείων παραμένουν υψηλά και το πρόγραμμα αποεπενδύσεων μη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό.

Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των τραπεζών στην Ελλάδα, σε ευθυγράμμιση με την πορεία της οικονομίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σημείο από την έναρξη της κρίσης.

Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί την Agenda 2020, ένα στρατηγικό σχέδιο με όραμα «να είναι η πλέον αξιόπιστη τράπεζα στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους της» και με βάση, όπως σημείωσε ο κ. Μεγάλου, τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες: εστίαση στον πελάτη, διοικητική υπευθυνότητα, κουλτούρα επιδόσεων, επιχειρηματική αειφορία.

Εστιάζοντας στο στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο κ. Μεγάλου το χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη πρόκληση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος».

Σύμφωνα με την Agenda 2020, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κάτω από τα 20 δισ. ευρώ και των μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω από 10 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2020, από 34 και 22 δισ. ευρώ αντιστοίχως.

Πρόκειται για στόχους που είναι εναρμονισμένοι με τις δεσμεύσεις έναντι του SSM, και είναι «επιτεύξιμοι και ρεαλιστικοί», σύμφωνα με τον  ceo της Πειραιώς.

Tα αποθέματα των NPEs και των NPLs της Πειραιώς βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 μηνών, και οι επιδόσεις αυτές ενισχύονται από χαμηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση, και υψηλότερη κάλυψη από προβλέψεις.

Παράλληλα, καταγράφεται βελτίωση στην ποιότητα του ενεργητικού σε όλα τα επίπεδα: μικρότερες εισροές νέων καθυστερήσεων, αύξηση των εισπράξεων και της «θεραπείας», ενίσχυση των μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων, υποχώρηση της επαναθέτησης.

Κατά τον κ. Μεγάλου , ότι η επιτυχία του σχεδιασμού εξαρτάται από τον συνδυασμό των εργαλείων διαχείρισης, και στην κατεύθυνση αυτή η τράπεζα θα δώσει έμφαση σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις, ενώ προχωρά και σε πωλήσεις δανείων.

Οι πρώτες δύο συναλλαγές, περίπου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο εξάμηνο του 2018 και ήδη καταγράφεται σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

SHARE:

24Media Network