Το 2015 θα βγει από την ύφεση η Κύπρος. Πλήγμα η αύξηση της ανεργίας

Το 2015 θα βγει από την ύφεση η Κύπρος. Πλήγμα η αύξηση της ανεργίας

Συγχρόνως, το ποσοστό ανεργίας το 2013 αυξήθηκε στο 16%, ενώ η συνεχιζόμενη ύφεση αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω άνοδο στο 19% εφέτος

Το 2014 εκτιμάται ότι το ΑΕΠ της Κύπρου θα υποχωρήσει περαιτέρω, αν και με επιβραδυνόμενο ρυθμό (-4,2%), ενώ το 2015 πιθανόν να σηματοδοτήσει την έξοδο από την ύφεση, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέπει άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,4% σε μελέτη της Infobank Hellastat ΑΕ για την οικονομία της Κύπρου.

Στην ανάλυση αναφέρεται ότι η ρευστότητα στην αγορά είναι σημαντικά περιορισμένη, με τις τράπεζες να εφαρμόζουν προγράμματα απομόχλευσης, ώστε να μειώσουν τα χαρτοφυλάκια χορηγήσεων. Επομένως, σύμφωνα με την ανάλυση, η παροχή νέων δανειοδοτήσεων είναι πλέον ιδιαίτερα δυσχερής, από τη στιγμή μάλιστα που έχει σημειωθεί σημαντική εκροή καταθέσεων. Συγχρόνως, το ποσοστό ανεργίας το 2013 αυξήθηκε στο 16%, ενώ η συνεχιζόμενη ύφεση αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω άνοδο στο 19% εφέτος.

«Κλειδί» για την ανάκαμψη της οικονομίας, αναφέρεται στην ανάλυση, θα αποτελέσουν αναμφισβήτητα η εκ νέου διαμόρφωση ενός εύρωστου τραπεζικού συστήματος, καθώς και η σταδιακή «ελάφρυνση» του ιδιωτικού τομέα από τη δανειοδότηση των προηγούμενων ετών.

Όμως η περαιτέρω συρρίκνωση της κυπριακής οικονομίας το 2014 και η συνεχιζόμενη υποτονικότητα στους κλάδους των κατασκευών και real estate μεταφράζεται σε αδυναμία μεγάλου μέρους των δανειοληπτών για έγκαιρη αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων, γεγονός που θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των τραπεζών.

Το υψηλό ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί ένα από τα πιο φλέγοντα θέματα, καθώς παρεμποδίζει την προσπάθεια εξυγίανσης του τραπεζικού κλάδου και οδηγεί στη διενέργεια υψηλών προβλέψεων. Εξάλλου, απαίτηση της τρόικας κατά την πέμπτη αξιολόγηση του δημοσιονομικού προγράμματος αποτελεί η μείωση των προβληματικών δανείων, η απλοποίηση των διαδικασιών για εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων και η αυστηροποίηση του νόμου περί αφερεγγυότητας των δανειοληπτών, σύμφωνα με τη μελέτη.

SHARE:

24Media Network