Το άνοιγμα των αγορών είναι το νέο στοίχημα τραπεζών - κυβέρνησης

Το άνοιγμα των αγορών είναι το νέο στοίχημα τραπεζών - κυβέρνησης

Μετά την τρέχουσα ανακεφαλαιοποίση οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν από τους πιο ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών

Με το βλέμμα στα δύο επόμενα «στοιχήματα», την ελπίδα της ανάκτησης της εμπιστοσύνης των καταθετών τους, αλλά και των διεθνών αγορών, ολοκληρώνουν οι τράπεζες την ανακεφαλαιοποίηση. Ο συνδυασμός της ανάκτησης της εμπιστοσύνης των καταθετών και των διεθνών αγορών, θα συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της ρευστότητας και επομένως, στη δυνατότητα διοχέτευσης αυτής στην ελληνική πραγματική οικονομία που θα οδηγήσει και στην ενίσχυση της απασχόλησης. 

Σύμμαχος για την περαιτέρω ισχυροποίηση των θεμελιωδών μεγεθών τους θα είναι, εφόσον επιτευχθεί, η αποτελεσματική διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και η αναδιάρθρωση τους όπως αυτή προβλέπεται από τα σχέδια που έχουν καταρτίσει και έχουν εγκριθεί από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

Οι ξένοι έκαναν ήδη ένα μικρό πρώτο βήμα εμπιστοσύνης, τοποθετώντας περί τα 6,3 δις. ευρώ στις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες.  Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους διεθνείς επενδυτές που μπήκαν στα μετοχικά κεφάλαια των τραπεζών τοποθέτησαν κεφάλαια που αφιερώνουν για υψηλού κινδύνου τοποθετήσεις και που αντιστοιχούν σε μικρά ποσοστά των συνολικών κεφαλαίων που διαχειρίζονται διεθνώς.

Ο επόμενος στόχος των τραπεζών, αλλά και της κυβέρνησης, είναι η προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων στα μετοχικά τους κεφάλαια, μακροπρόθεσμου ορίζοντα, καθώς και το άνοιγμα των αγορών στη διεθνή διατραπεζική αγορά. Τότε θα αποδειχθεί ότι η εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών έχει ανακτηθεί και οι ελπίδες για την χρηματοδότηση της οικονομίας θα μπορούν να πάρουν να πάρουν «σάρκα και οστά».

Μετά την τρέχουσα ανακεφαλαιοποίση οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν από τους πιο ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών. Οι ισχυροί αυτοί δείκτες, ουσιαστικά θα τους δώσουν τη δυνατότητα να εξυγιάνουν τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια και σταδιακά να προσελκύσουν διεθνή κεφάλαια υψηλής ποιότητας και μακροπρόθεσμης διάρκειας. Ωστόσο, για το πολυπόθητο άνοιγμα των διεθνών αγορών, εκτός από την αποτελεσματική διαχείριση στις τράπεζες, θα πρέπει να τηρηθούν πιστά και οι δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης ως προς την υλοποίηση του τρίτου μνημονίου της χώρας με τους δανειστές της.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού για το 2016, η κυβέρνηση προσδοκά επίσης στην επανάκτηση του ρόλου των τραπεζών, δηλαδή να ξαναγίνει το τραπεζικό σύστημα μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας. «Η ανακεφαλαιοποίηση και ανασυγκρότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα στοχεύουν στη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου ώστε να είναι σύντομα εφικτή η ενεργή συμμετοχή των τραπεζών στην ανάκαμψη της οικονομίας» αναφέρεται χαρακτηριστικά και καταλήγει πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να προωθεί και να συντονίζει εντός του 2016 όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την περαιτέρω σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος σε όρους ενεργητικού και κεφαλαιακής επάρκειας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία.

Τα αποτελέσματα της ανακεφαλαιοποίησης

Eurobank

Η τράπεζα μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα έχει δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων στο 17,7% Επιπλέον, η τράπεζα αναμένει επιστροφή στην κερδοφορία το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Η Eurobank ενίσχυσε την ποιοτική σύνθεση του μετοχολογίου της με τη συμμετοχή ισχυρών και μακροπρόθεσμων επενδυτών. Ενδεικτικά, η Fairfax αύξησε το ποσοστό της σε 17%, από 12,5% που κατείχε πριν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ο μεγαλοεπενδυτής Wilbur Ross διατήρησε το ποσοστό του, ενώ οι τέσσερις μεγαλύτεροι ιδιώτες μέτοχοι κατέχουν περίπου το 35% του συνόλου των μετοχών μετά την ΑΜΚ. Στην αύξηση της Eurobank, σύμφωνα με πηγές από αναλυτές, αλλά και πηγές πλησίον της τράπεζας, μπήκαν σημαντικοί θεσμικοί επενδυτές (π.χ. Highfields, Brookfield) κορυφαίοι και συντηρητικοί επενδυτές, που επενδύουν σε μακροπρόθεσμη βάση, όπως και εθνικά επενδυτικά κεφάλαια (Sovereign Funds) της Νορβηγίας και του Άμπου Ντάμπι.

Αlpha Bank

Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, η Alpha Bank θα έχει δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων 17,7%, όταν το ελάχιστο όριο ανέρχεται σε 9%.

Η Alpha Bank άντλησε το σύνολο των κεφαλαίων που χρειαζόταν, δηλαδή 1,55 δις. ευρώ από ιδιώτες επενδυτές, χωρίς να χρειάζεται κρατικά κεφάλαια. Σε συνδυασμό με την άσκηση διαχείρισης παθητικού που διενήργησε τα συνολικά κεφάλαια νέα κεφάλαια αντιστοιχούν σε 2,563 δισ. ευρώ που καλύπτουν και το δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο που έλαβε υπόψη της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Τράπεζα Πειραιώς

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας Πειραιώς θα ανέλθει σε 19%. Η τράπεζα εξασφάλισε από ιδιώτες το ελάχιστο των 1,34 δισ. ευρώ από το βασικό σενάριο του stress test. Το αρχικό ύψος των κεφαλαίων ανερχόταν σε 2,2 δισ. ευρώ, το οποίο μειώθηκε καθώς ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) αναγνώρισε δράσεις συνολικού ύψους 873 εκατ. ευρώ από ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Το επόμενο βήμα είναι η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς, καλύπτοντας με κεφάλαια τη διαφορά του δυσμενούς σεναρίου μέχρι τα 4,9 δισ. ευρώ. Από αυτά, όπως έχει δηλώσει η διοίκηση της, περίπου 2 δισ. ευρώ θα είναι τα υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα CoCos (για το 75% του εναπομείναντος κεφαλαιακού ελλείμματος) και τα υπόλοιπα θα είναι κοινές μετοχές (για το 25% του εναπομείναντος κεφαλαιακού ελλείμματος), όπως αυτό προβλέπεται από την υπουργική απόφαση.

Εθνική Τράπεζα

Η ΕΤΕ προσέλκυσε ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 475 εκατ. ευρώ κατά την ιδιωτική τοποθέτηση και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της αποδοχής προσφορών από κατόχους ομολογιών ύψους 691 εκατ. ευρώ, συγκεντρώνει κεφάλαια από ιδιώτες ύψους 1,166 δισ. ευρώ.

Η ΕΤΕ θα κάνει επίσης δημόσια προσφορά προς μικρομετόχους στην Ελλάδα με στόχο την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ, η διαδικασία της οποίας θα ανοίξει στις 30 Νοεμβρίου και θα κλείσει στις 2 Δεκεμβρίου. Η διοίκηση της τράπεζας έχει προσμετρήσει κεφάλαια ύψους 308 εκατ. ευρώ που θα προκύψουν από την εφαρμογή των μέτρων κατανομής βαρών (που συμπεριλαμβάνουν τη μετατροπή σε κοινές μετοχές όλων των υφιστάμενων κεφαλαιακών μέσων της τράπεζας) κατόπιν αιτήματος της ΕΤΕ για παροχή κρατικής ενίσχυσης μέσω του ΤΧΣ προκειμένου να καλυφθεί το εναπομείναν κεφαλαιακό έλλειμμα υπό το δυσμενές σενάριο.

Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο επισπεύδει την πώληση της τουρκικής θυγατρικής της, της Finansbank. Προσδοκώμενο τίμημα είναι τα 3 δισ. ευρώ. Μετά την πώληση η ΕΤΕ θα μετατρέψει τα CoCos σε μετοχές ή θα τα εξαγοράσει στην ονομαστική τους αξία και θα εξετάσει την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του ελληνικού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Ανακεφαλαιοποίηση, Τράπεζες
SHARE:

24Media Network