Το πλάνο της Κομισιόν για το ευρωπαϊκό εξάμηνο

Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου ALEXANDROS MICHAILIDIS / SOOC

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της για το κατά πόσον τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ για το 2018 είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξη

Τις οικονομικές και κοινωνικές της προτεραιότητες για το επόμενο έτος καθόρισε η Κομισιόν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επίσης, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της για το κατά πόσον τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ για το 2018 είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και εξέδωσε 18 Γνώμες για όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ εκτός από την Ελλάδα. Η διαδικασία αφορά τα 27 κράτη μέλη καθώς η Ελλάδα υπόκειται σε ειδικό πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας.

Σύμφωνα λοιπόν με την Κομισιόν, και όσον αφορά τις 16 χώρες που υπάγονται στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης:

– Έξι χώρες ( Γερμανία, Λιθουανία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Φινλανδία και Κάτω Χώρες), διαπιστώνεται ότι τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Συμφώνου για το 2018.

ADVERTISING

– Για πέντε χώρες ( Εσθονία, Ιρλανδία, Κύπρος, Μάλτα και Σλοβακία), διαπιστώνεται ότι τα σχέδιά τους συμμορφώνονται σε γενικές γραμμές. Για τις χώρες αυτές, τα προγράμματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε κάποια απόκλιση από τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο κάθε χώρας ή από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξή του.

– Πέντε χώρες ( Βέλγιο, Ιταλία, Αυστρία, Πορτογαλία και Σλοβενία), τα σχέδιά του ενέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας για το 2018, καθώς ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντική απόκλιση από την πορεία προσαρμογής προς την επίτευξη του αντίστοιχου ΜΔΣ. Για το Βέλγιο και την Ιταλία, προβλέπεται επίσης η μη συμμόρφωση με την τιμή αναφοράς για τη μείωση του χρέους.

Στην περίπτωση της Ιταλίας, το επιμόνως υψηλό δημόσιο χρέος αποτελεί λόγο ανησυχίας. Με επιστολή τους ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος Μοσκοβισί ενημέρωσαν τις ιταλικές αρχές ότι την άνοιξη του 2018 η Επιτροπή προτίθεται να αξιολογήσει εκ νέου τη συμμόρφωση της Ιταλίας με την τιμή αναφοράς για τη μείωση του χρέους.

Όσον αφορά τις δύο χώρες που εξακολουθούν να υπάγονται στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (δηλαδή σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος):

Για τη Γαλλία, η οποία θα μπορούσε να υπαχθεί στο προληπτικό σκέλος από το 2018 και μετά σε περίπτωση έγκαιρης και διατηρήσιμης διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος, διαπιστώνεται ότι το ΣΔΠ ενέχει τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΣΣΑ για το 2018, δεδομένου ότι η Επιτροπή, στις οικονομικές προβλέψεις του φθινοπώρου 2017, προβλέπει σημαντική απόκλιση από την απαιτούμενη πορεία προσαρμογής προς τον ΜΔΣ και μη συμμόρφωση με την τιμή αναφοράς για τη μείωση του χρέους το 2018.

Για την Ισπανία, διαπιστώνεται ότι το ΣΔΠ συμμορφώνεται σε γενικές γραμμές με τις απαιτήσεις του ΣΣΑ για το 2018, δεδομένου ότι η Επιτροπή, στις οικονομικές προβλέψεις του φθινοπώρου 2017, προβλέπει ότι το ονομαστικό έλλειμμα θα διαμορφωθεί κάτω από την τιμή αναφοράς του 3 % του ΑΕΠ που ορίζει η Συνθήκη κατά το 2018, αν και ο στόχος για το ονομαστικό έλλειμμα δεν προβλέπεται να επιτευχθεί και οι δημοσιονομικές προσπάθειες είναι αισθητά χαμηλότερες από τις συνιστώμενες.

«Παρά τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (ΟΝΕ) παραμένει ατελής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε την παρούσα ευνοϊκή συγκυρία για να ενισχύσουμε περαιτέρω την ΟΝΕ και για να καταστήσουμε τις οικονομίες μας πιο ανθεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς. Τον επόμενο μήνα θα καταθέσουμε προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της ΟΝΕ. Εντούτοις, η ενίσχυση της αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ δεν αντικαθιστά την ανάγκη για υγιείς δημοσιονομικές, οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σήμερα παρουσιάζουμε τις Γνώμες της Επιτροπής σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων και καλούμε τα κράτη μέλη που διατρέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προσαρμόσουν τη δημοσιονομική τους πορεία.», δήλωσε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο.

Ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος οικονομικών και δημοσιονομικών υποθέσεων, φορολογίας και τελωνείων, δήλωσε σχετικά: «Η οικονομία της ζώνης του ευρώ αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δέκα ετών και το μέσο έλλειμμα αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 1 % του ΑΕΠ το επόμενο έτος, ενώ το 2010 ήταν υψηλότερο του 6 % . Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να βαρύνονται με υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους, τα οποία περιορίζουν την ικανότητά τους να επενδύουν για το μέλλον. Οι εν λόγω χώρες θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία για να ενισχύσουν περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά τους, και σε διαρθρωτικούς όρους, ενώ τα κράτη μέλη που διαθέτουν δημοσιονομικά περιθώρια θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη των επενδύσεων προς όφελος των πολιτών τους.»

Η Επιτροπή συνιστά να κλείσει η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι προβλέψεις της Επιτροπής επιβεβαιώνουν τον έγκαιρο και διατηρήσιμο χαρακτήρα της διόρθωσης από το Ηνωμένο Βασίλειο του υπερβολικού του ελλείμματος κατά το οικονομικό έτος 2016-2017.

Όσον αφορά τη Ρουμανία, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι δεν έχει ληφθεί αποτελεσματική δράση ως απάντηση στη σύσταση του Συμβουλίου του Ιουνίου και προτείνει στο Συμβούλιο να εκδώσει αναθεωρημένη σύσταση για τη Ρουμανία για τη διόρθωση της σημαντικής απόκλισής της από την πορεία προσαρμογής προς την κατεύθυνση της επίτευξης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου . Τον Ιούνιο του 2017, το Συμβούλιο είχε εκδώσει σύσταση για ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή ύψους 0,5 % του ΑΕΠ στη Ρουμανία στο πλαίσιο της διαδικασίας σημαντικής απόκλισης (ΔΣΑ). Με βάση τις εξελίξεις έκτοτε και μετά την έλλειψη αποτελεσματικής δράσης από τη Ρουμανία για να διορθώσει τη σημαντική απόκλισή της, η Επιτροπή προτείνει τώρα αναθεωρημένη σύσταση για ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή ύψους τουλάχιστον 0,8 % του ΑΕΠ το 2018.

Πλέον, η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο να συζητήσει τη δέσμη και να εγκρίνει τις κατευθύνσεις που παρέχονται σήμερα ενώ προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτεραιότητες πολιτικής για την ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ.

SHARE:

24Media Network