Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα

Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα
Τουρίστες AP

Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ αναφέρει ότι πέντε χώρες ενισχύουν περισσότερο την τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας, αποτελώντας ταυτόχρονα σημαντικό ποσοστό της διασποράς.

Πέντε χώρες ξεχώρισαν τη χρονιά που μας πέρασε στον ελληνικό τουρισμό, αφού σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις τόσο σε εισπράξεις, όσο και σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις. Από αυτές, οι τέσσερις είναι οι παραδοσιακές Ευρωπαϊκές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας και οι ΗΠΑ.

Η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Ακτινογραφία Εισερχόμενου Τουρισμού 2019-2022 | Προφίλ Αγορών» δείχνει ότι οι χώρες αυτές στήριξαν την τουριστική βιομηχανία της χώρας μας, ενώ μαζί με την Ιταλία, που παίρνει η θέση της Ολλανδίας σε αυτή τη λίστα, αποτελούν και τις σημαντικότερες χώρες από άποψη διασποράς. Οι υπόλοιπες είκοσι έχουν μερίδιο μικρότερο του 5% στα τρία βασικά μεγέθη (εκτός των ΗΠΑ όπου στις αφίξεις εμφανίζει μερίδιο 3,9%).

Ο ρόλος των Γερμανών τουριστών

Η έρευνα δείχνει ότι οι εισπράξεις από την Γερμανία την περίοδο 2019-2022 αυξήθηκαν κατά 10% σε και ανήλθαν σε 3,3 δισ. ευρώ. Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) για την γερμανική αγορά την περίοδο 2019-2022 σημείωσε αύξηση και ανήλθε στο 1,8% και στα 748,1 ευρώ. Η ΜΚΔ των τουριστών από την Γερμανία το 2022 ήταν 20,7% υψηλότερη από αυτή του συνόλου της χώρας (620 ευρώ).

Το μερίδιο της γερμανικής αγοράς το 2022 σε όρους εισπράξεων ανήλθε στο 18,9%, με το 55,5% αυτών των εισπράξεων να σημειώνονται μέσα στο βασικό τρίμηνο του καλοκαιριού. Την ίδια περίοδο οι αφίξεις από την Γερμανία κατέγραψαν αύξηση κατά 8,1% (σε 4,4 εκατ.). Το μερίδιο αγοράς της γερμανικής αγοράς σε όρους αφίξεων για το 2022 ανήλθε στο 15,6%. Οι αφίξεις των Γερμανών πέρυσι εμφάνισαν εποχικότητα, παρόμοια με τα προ πανδημίας επίπεδα, με το 50,5% να καταγράφεται στο τρίτο τρίμηνο του έτους. Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την Γερμανία στην Ελλάδα το 2022 ήταν το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και η Κεντρική Μακεδονία. Το μερίδιο της γερμανικής αγοράς σε όρους διανυκτερεύσεων για το 2022 ανήλθε στο 20,1%.

Η συνεισφορά των Βρετανών

Οι εισπράξεις από το Ην. Βασίλειο την περίοδο 2019-2022 σημείωσαν αύξηση κατά 22% και ανήλθαν σε 3,1 δισ. ευρώ. Το μερίδιο της βρετανικής αγοράς πέρυσι σε όρους εισπράξεων ανήλθε στο 18,1%, με την πλειονότητα τους (64,8%) να καταγράφεται στο το τρίτο τρίμηνο του έτους. Την περίοδο 2019-2022, η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη σημείωση μείωση 4,9%, από 732,8 ευρώ το 2019 σε 697,2 ευρώ το 2022.

Ο εισερχόμενος τουρισμός από το Ην. Βασίλειο την περίοδο 2019-2022 κατέγραψε αύξηση κατά 28,2% και ανήλθε σε 4,5 εκατ. ταξιδιώτες. Το μερίδιο αγοράς της βρετανικής αγοράς σε όρους αφίξεων για το 2022 ανήλθε στο 16,1% Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από το Ην. Βασίλειο στην Ελλάδα το 2022 ήταν η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά.

Οι Γάλλοι τουρίστες και η συμβολή τους

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη των Γάλλων τουριστών την περίοδο 2019- 2022, αυξήθηκε κατά 2,8%, από 706,8 ευρώ το 2019 σε 726,6 ευρώ το 2022. Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Γαλλία την περίοδο 2019-2022, σημείωσε αύξηση σε όλα τα μεγέθη ξεπερνώντας και τα επίπεδα του 2019. Συγκεριμένα οι αφίξεις είχαν άνοδο κατά 14,0% (από 1,5 εκατ. τo 2019 σε 1,8 εκατ. το 2022), οι διανυκτερεύσεις κατά 14,3% (από 12,9 εκατ. το 2019 σε 14,8 εκατ. το 2022) και οι εισπράξεις στο +17,2% (από 1,1 δισ. ευρώ το 2019 σε 1,3 δισ. ευρώ το 2022).

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την Γαλλία στην Ελλάδα το 2022 ήταν η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και η Αττική. Σε ότι αφορά το μερίδιο της γαλλικής αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό σε όρους εισπράξεων κατείχε το 2022 μερίδιο 7,4% όταν το 2019 ήταν 6,2% και το 2021 9,6%.

Η δύναμη των Αμερικανών τουριστών

Την περίοδο 2019-2022, ο εισερχόμενος τουρισμός από τις ΗΠΑ ανέκαμψε, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2019 στις εισπράξεις ενώ υπολείπεται ακόμα στις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις. Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη των αμερικανών τουριστών είναι πολύ υψηλή και κατέγραψε άνοδο κατά 9,3%, από 1.008,2 ευρώ το 2019 σε 1.102,4 ευρώ το 2022. Οι αφίξεις κινήθηκαν στο 7,7% (από 1,2 εκατ. τo 2019 σε 1,1 εκατ. το 2022), οι διανυκτερεύσεις στο -2,4% (από 12,5 εκατ. το 2019 σε 12,2 εκατ. το 2022) και οι εισπράξεις είχαν άνοδο κατά 1% (από 1,2 δισ. ευρώ το 2019 σε 1,2 δισ. ευρώ το 2022).

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα το 2022 ήταν η Αττική, το Νότιο Αιγαίο και η Πελοπόννησος. Σε όρους εισπράξεων οι αμερικανοί τουρίστες κατείχαν το 2022 μερίδιο 7,0% όταν το 2019 ήταν 6,7% και το 2021 5,8%.

Η δύναμη των Ιταλών

Την περίοδο 2019-2022 οι αφίξεις από Ιταλία κατέγραψαν πτώση κατά -9% και ανήλθαν σε 1,4 εκατ.. Το μερίδιο αγοράς της Ιταλίας σε όρους αφίξεων για το 2022 ήταν 5,1%, όταν το 2021 ήταν 5,5% και το 2019 5,0%. Οι αφίξεις από τη γειτονική χώρα εμφανίζουν εποχικότητα με το 68,% πέρυσι να καταγράφεται στο τρίτο τρίμηνο. Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από την Ιταλία στην Ελλάδα το 2022 ήταν το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και η Αττική. Την περίοδο 2019-2022, οι εισπράξεις από την Ιταλία σημείωσαν μείωση κατά -8,1% και ανήλθαν σε 927 εκατ. ευρώ, με το μερίδιο αγοράς το 2022 να ανέρχεται στο 5,4%. Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη αυξήθηκε κατά 1%, από 649,4 ευρώ το 2019 σε 655,7 ευρώ το 2022.

Τα βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού 2019-2022

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, ο ελληνικός τουρισμός, το 2022 κατέγραψε τις εξής επιδόσεις σε σχέση με το 2019:

  • αφίξεις: -11% (από 31,3 εκατ. το 2019 σε 27,8 εκατ. το 2022)
  • διανυκτερεύσεις: -7% (από 232,5 εκατ. το 2019 σε 216,9 εκατ. το 2022) και
  • εισπράξεις: -2% (από € 17,7 δισ. το 2019 σε € 17,3 δισ. το 2022)

Πολύ υψηλή εποχικότητα

Ο ελληνικός τουρισμός διαχρονικά χαρακτηρίζεται από υψηλή εποχικότητα, λόγω του μονοδιάστατου χαρακτήρα του εστιασμένος στις διακοπές Ήλιος & Θάλασσα. Κατά την διάρκεια της πανδημικής κρίσης, η εποχικότητα διαταράχθηκε λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών και των lockdown. Με την ομαλοποίηση της κατάστασης το 2022, ιδιαίτερα μετά το 1 ο τρίμηνο, η εποχικότητα του εισερχόμενου τουρισμού επανήλθε στα προ πανδημίας επίπεδα (αφίξεις 56%, διανυκτερεύσεις 59% και εισπράξεις 59% για το 2019). Συγκεκριμένα, για το 2022 το 56% των αφίξεων, των 58% των διανυκτερεύσεων και το 60% εισπράξεων σημειώθηκε στο 3 ο τρίμηνο του έτους.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα