Τράπεζα Πειραιώς: Ανεβάζει τους στόχους για κέρδη και επιδόσεις το 2024

Διαβάζεται σε 2'
Τράπεζα Πειραιώς: Ανεβάζει τους στόχους για κέρδη και επιδόσεις το 2024

Σύμφωνα με τους νέους στόχους αυξάνεται η πρόβλεψη για την κερδοφορία στο 1 δισ. και για τα καθαρά έσοδα από τόκους στα 2 δισ. ευρώ. Πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 25%-30% επί των φετινών κερδών.

Νέους αναβαθμισμένους στόχους για το 2024, ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης η Τράπεζα Πειραιώς, κάνοντας πράξη την υπόσχεση που είχε δώσει στους αναλυτές κατά την δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς προχωρεί σε αναβάθμιση των χρηματοοικονομικών στόχων που είχε ανακοινώσει για το 2024, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 2023 στις 14 Φεβρουαρίου 2024.

Ειδικότερα:

  • Ενίσχυση κερδοφορίας, με εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) περίπου 15% έναντι 14% προηγουμένως (εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή περίπου 0,85 ευρώ έναντι 0,80 ευρώ προηγουμένως), με καθαρά κέρδη περίπου 1,0 δισ. ευρώ έναντι 0,9 δισ. προηγουμένως.
  • Υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2024 περίπου 2,0 δισ. ευρώ από 1,9 δισ. προηγουμένως, λόγω χαμηλότερου κόστους καταθέσεων έναντι του προϋπολογισμού, από περιορισμένη μεταφορά υπολοίπων προς προθεσμιακές καταθέσεις. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο περίπου 2,7% έναντι 2,6% προηγουμένως.
  • Επιβεβαίωση της σταθερής τροχιάς ανάπτυξης, με το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων στο τέλος του 2024 να αυξάνεται σε περίπου 31,7 δισ. ευρώ σε σχέση με προηγούμενη εκτίμηση για 31,5 δισ.
  • Ενίσχυση της παραγωγής εσόδων από προμήθειες στα επίπεδα του α΄ τριμήνου 2024, που αντιστοιχούν σε περίπου 0,8% ως ποσοστό επί του ενεργητικού για το 2024 σε σύγκριση με προηγούμενη εκτίμηση 0,7% αντίστοιχα.
  • Συγκράτηση λειτουργικών εξόδων, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα να διαμορφώνεται κάτω του 33% για το 2024, έναντι εκτίμησης για επίπεδο χαμηλότερo του 35% προηγουμένως.
  • Χαμηλότερο κόστος κινδύνου για το 2024 σε περίπου 0,7% επί των δανείων μετά από προβλέψεις από 0,8% προηγουμένως.

Το επιχειρηματικό σχέδιο της Τρ. Πειραιώς βασίζεται πλέον σε εκτίμηση για μέσο Euribor 3 μηνών στο 3,6% για το 2024 έναντι 3,8% προηγουμένως, με την εκτίμηση ότι το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ θα διαμορφωθεί σε 3,25% στο τέλος του 2024, έναντι 3,75% προηγουμένως.

Η αναβάθμιση των χρηματοοικονομικών στόχων για το 2024 συνοδεύεται από πρόβλεψη για διανομή προς τους μετόχους 25%-30% επί των κερδών, ποσοστό το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να καταβληθεί το επόμενο έτος, με την επιφύλαξη λήψης της αναγκαίας εποπτικής έγκρισης.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα