Τράπεζες: Έρχονται “φθηνά” δάνεια για ΜμΕ

Διαβάζεται σε 4'
Τράπεζα
Τράπεζα iStock

Στόχος είναι η δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασης τους σε πηγές χρηματοδότησης.

Μια «βεντάλια» χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων «ανοίγει» σε συνεργασία με τις τράπεζες, το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει κεφαλαιακή δύναμη πυρός, σχεδόν 4 δις. ευρώ, που θα διατεθούν με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους (χαμηλά επιτόκια, επιδοτήσεις και περίοδο χάρηρτος) σε ΜμΕ για την υλοποίηση επενδύσεων αλλά και για κεφάλαια κίνησης.

Τραπεζικά στελέχη τονίζουν ότι «κυβέρνηση και Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διαπίστωσαν την ανάγκη βελτίωσης των κανόνων δανεισμού, καθώς τα επιτόκια δανεισμού των ΜμΕ έχουν πλησιάσει το 5% και δυσχεραίνουν τη λήψη δανείων από τις επιχειρήσεις ακόμη και μέσω των προγραμμάτων της ΕΑΤ».

Το βαρύ πυροβολικό θα αποτελέσει το νέο Ταμείο της ΕΑΤ, το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, τα οποία μαζί με την μόχλευση που θα δημιουργηθεί από τις τράπεζες θα «δώσει» προς μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ είναι ταμείο χαρτοφυλακίου, στο οποίο θα λειτουργήσουν καταρχήν το Ταμείο Εγγυοδοσίας, ύψους 300 εκατ. ευρώ και το Ταμείο Συγχρηματοδότησης, ύψους 200 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΠΙΧ ΙΙ ήταν μόνο ταμείο παροχής συγχρηματοδοτούμενων δανείων. Έτσι το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ θα παρέχει δάνεια με διετή επιδότηση επιτοκίου, τόσο για κεφάλαια κίνησης όσο και για επενδυτικά σχέδια.

Στόχος του Ταμείου είναι η δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασης τους σε πηγές χρηματοδότησης.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι σε αυτή τη φάση των προγραμμάτων φθηνού δανεισμού για ΜμΕ ισχύουν και ευνοϊκότεροι ευρωπαϊκοί κανόνες, καθώς έχει επιτραπεί η αύξηση των επιχορηγήσεων βάσει του καθεστώτος de minimis (μικρές επιχορηγήσεις) από τα 200.000 ευρώ στα 300.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσουν να ζητήσουν νέα δάνεια και επιχειρήσεις που ήδη είχαν εξαντλήσει το όριο επιδότησης.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Την ίδια στιγμή η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διαθέτει στην αγορά νέα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που χωρίζεται επίσης σε Ταμείο Εγγυήσεων και Ταμείο Δανείων, προϋπολογισμού 174 και 56 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και το Patent Fund, προϋπολογισμού 41 εκατ. ευρώ.
Τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΑΤ που «τρέχουν» ήδη είναι τα:

  • Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ, με προϋπολογισμό 67,5 εκατ. ευρώ
  • Ταμείο Οπτικοακουστικών Μέσων, με προϋπολογισμό 67,5 εκατ. ευρώ (η ΕΑΤ προχώρησε σε βελτίωση των όρων διάθεσης, αυξάνοντας το ύψος του δανείου από 200 σε 400 χιλιάδες ευρώ και μειώνοντας τις εμπράγματες εξασφαλίσεις από 40% σε λιγότερο από 20%)
  • Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, με προϋπολογισμό 140 εκατ. ευρώ
  • Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, με προϋπολογισμό που αυξήθηκε από τα 40 στα 107 εκατ. ευρώ
  • Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενο Δάνεια, με προϋπολογισμό 415 εκατ. ευρώ
  • Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης, με προϋπολογισμό 175 εκατ. ευρώ
  • Development Law Financial Instrument (DELFI), με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ.

Η συμβολή της ΕΑΤ

Η συμβολή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την διεύρυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στη χρηματοδότηση είναι τα τελευταία χρόνια καίρια, έχοντας μέσα μια τριετία θετικό αποτύπωμα με δάνεια ύψους 9,4 δισ. ευρώ, στήριξη 306.000 θέσεων απασχόλησης, δημιουργία 18.600 νέων θέσεων εργασίας συμβολή 8,5 δισ. στο ΑΕΠ της χώρας.

Σημειώνεται ότι το 2023 οι εκταμιεύσεις της ΕΑΤ ανήλθαν σε 933 εκατ. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 1 δισ. ευρώ προς ιδιώτες. Από τα δάνεια αυτά ωφελήθηκαν 4.456 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 9.500 ιδιώτες που χρηματοδοτήθηκαν με μέσο επιτόκιο 3,37% έναντι μέσου όρου αγοράς στο 6%.

Συνολικά για περίοδο 2019 – 2023 η ΕΑΤ έχει εγκρίνει δάνεια 9,466 δισ. ευρώ (έχουν εκταμιευθεί 9,27 δισ.), με έμφαση, μάλιστα, στις μικρότερες επιχειρήσεις. Συνολικά η ΕΑΤ έχει χορηγήσει 45.325 νέα δάνεια, με το 75% των επιχειρήσεων που έχουν λάβει δάνεια ΕΑΤ να έχουν έως 10 άτομα προσωπικό και το 81% τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα