Τράπεζες έβαζαν χέρι στους λογαριασμούς των πελατών τους

Τράπεζες έβαζαν χέρι στους λογαριασμούς των πελατών τους

Τέσσερις τράπεζες έκαναν αναλήψεις  από λογαριασμούς μισθών και συντάξεων πελατών τους οι οποίοι καθυστερούσαν να πληρώσουν δόσεις δανείων και πιστωτικών καρτών. Τις εγκαλεί η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Σύμφωνα με έγγραφο του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιάννη Κουτσούκου, το οποίο διαβιβάστηκε τη Τετάρτη στη Βουλή, τα τέσσερα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ήδη υποβάλλει σχετικά υπομνήματα για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και συγκεκριμένα για παράνομη πρόκληση ζημιάς κατά την παροχή υπηρεσιών τους και τη χρήση καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών.

Μάλιστα, αναμένεται η τοποθέτηση της Τραπέζης της Ελλάδος πριν εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας.    

Όπως αναφέρει και η "Ελευθεροτυπία",  η έρευνα ξεκίνησε  τον Αύγουστο του 2011, μετά από καταγγελίες ενώ η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή είχε υποστηρίξει ότι η μονομερής ανάληψη μισθών και συντάξεων από λογαριασμούς μισθοδοσίας είναι μη νόμιμη και καταχρηστική και προειδοποίησε ότι θα επιβάλλονται κυρώσεις.    

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι τράπεζες δεν περιορίζονται μόνο στις μονομερείς «αναλήψεις» από τους λογαριασμούς, αλλά εφευρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους για να χαρατσώνουν τους πελάτες τους, με τον υφυπουργό Γ. Κουτσούκο να επισημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα διαπιστώνεται πλήθος νέων αμφιλεγόμενων χρεώσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

* η επιβολή μηνιαίων εξόδων καθυστέρησης, τα οποία χρεώνονται πέραν των νόμιμων τόκων υπερημερίας (διπλό χαράτσι),

* χρέωση εξόδων επικοινωνίας,

* χρέωση εξόδων εξέτασης αιτημάτων, ακόμη και όταν πρόκειται για προεξόφληση ενός δανείου,

* χρέωση λειτουργικών εξόδων της τράπεζας,

* χρέωση υποτιθέμενων δαπανών της τράπεζας που ωστόσο δεν φαίνεται να συνδέονται με δαπάνες προς τρίτους κ.ά.

Σημειώνεται ότι το ενημερωτικό έγγραφο του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκου Παρασύρη, ο οποίος επικαλούνταν καταγγελίες του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου για αθέμιτες πρακτικές εις βάρος επιχειρήσεων και καταναλωτών.

To πολιτικό γραφείο του Φραγκίσκου Παρασύρη επικοινώνησε με το NEWS 247, στέλνοντας την απάντηση που έλαβε γύρω από τις αθέμιτες πρακτικές των τραπεζών.

"Με βάση την απάντηση του κ. Κουτσούκου, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει βάλει τέσσερα πιστωτικά ιδρύματα  στο μικροσκόπιό της για μονομερείς αναλήψεις του ποσού του μισθού ή της σύνταξης για τον συμψηφισμό των απαιτήσεων τους. Σύμφωνα με έγγραφο του Υφυπουργού Εργασίας, τα τέσσερα πιστωτικά ιδρύματα (σ.σ.: δεν κατονομάζονται στο έγγραφο) κλήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή να υποβάλλουν σχετικά υπομνήματα για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, και ιδίως των άρθρων 2 και 8 του ν. 2251/94, δηλαδή για παράνομη πρόκληση ζημιάς κατά την παροχή υπηρεσιών τους και τη χρήση καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών.

Όπως ενημερώνει ο Υφυπουργός, μετά την υποβολή των υπομνημάτων οι σχετικοί φάκελοι που αφορούν και τις τέσσερις τράπεζες διαβιβάστηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος με αίτημα για την εντός προθεσμίας δύο μηνών παροχή γνώμης, όπως προβλέπεται στο ν. 2251/1994. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή του εξουσιοδοτημένου οργάνου περί της παραβίασης ή μη του ν. 2251/1994 και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Ο κ. Κουτσούκος κάνει επίσης γνωστό στον κ. Παρασύρη ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, έχουν αποσταλεί και άλλες υποθέσεις που αφορούν πρακτικές αμφιλεγόμενων χρεώσεων από πιστωτικά ιδρύματα. Ειδικά για το φαινόμενο της μερικής ή πλήρους ανάληψης του μισθού ή της σύνταξης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, με μονομερή απόφαση των τραπεζών, ο υφυπουργός ενημερώνει ότι από τον Αύγουστο του 2010 το θέμα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο του ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, όπως μάλιστα αναφέρει ο κ. Κουτσούκος, προκειμένου να προσφέρει μια άμεση προστασία στους καταναλωτές, έλαβε δημόσια σαφή θέση για το ζήτημα περιγράφοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο η συγκεκριμένη πρακτική είναι μη νόμιμη ή  ακόμα και καταχρηστική.

Ο Υφυπουργός υπενθυμίζει ταυτόχρονα ότι επιβλήθηκε πρόστιμο σε βάρος της τράπεζας Millenium για χρήση καταχρηστικού όρου σύμφωνα με τον οποίο χρέωνε τους πελάτες της, κατόχους πιστωτικών καρτών, με το ποσό των 0,30 ευρώ όταν πλήρωναν την οφειλή τους στα ταμεία της τράπεζας και όχι μέσω ΑΤΜ και σε βάρος της τράπεζας Credit Consumer Finance για χρήση παραπλανητικής πρακτικής κατά την προώθηση πιστωτικής κάρτας στο καταναλωτικό κοινό. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, όπως τονίζει ο κ. Κουτσούκος, διαπίστωσε ότι το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται ένα νέο πλήθος αμφιλεγόμενων χρεώσεων. Ενδεικτικά, αναφέρονται η επιβολή μηνιαίων “εξόδων καθυστέρησης”, “έξοδα” δηλαδή που επιβάλλονται για την περίπτωση καθυστέρησης πέραν των τόκων υπερημερίας ή χρέωση εξόδων επικοινωνίας ή χρέωση εξόδων εξέτασης αιτημάτων, ακόμη και όταν πρόκειται για αίτημα προεξόφλησης του δανείου.

Ειδικά όσον αφορά στο θέμα της επιβολής από τα πιστωτικά ιδρύματα χρεώσεων πέραν του επιτοκίου υπερημερίας για την περίπτωση καθυστέρησης καταβολής εκ μέρους των δανειοληπτών και των κατόχων πιστωτικών καρτών, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία που προβλέπεται από το ν. 2251/1994, για τη διερεύνηση της καταχρηστικότητας της πρακτικής και της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή έχει ήδη αποστείλει κλήση για υποβολή υπομνήματος κατά δύο πιστωτικών ιδρυμάτων (σ.σ.: επίσης δεν κατονομάζονται στο έγγραφο), που προβλέπουν μάλιστα, υψηλές σχετικές χρεώσεις επισημαίνοντας αφενός τη μονομερή από μέρους τους τροποποίηση των όρων των συμβάσεων με τους καταναλωτές και αφετέρου την αδιαφάνεια της αιτίας της επιβολής των χρεώσεων, τα οποία καθιστούν τους όρους αυτούς καταχρηστικούς. Σημειώνεται ότι ο κ. Παρασύρης έχει εστιάσει κατ’ εξακολούθηση στις πρακτικές των τραπεζών με ερωτήσεις και αναφορές του".

SHARE:

24Media Network