Τράπεζες: Φθηνό χρήμα για μικρές επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Διαβάζεται σε 4'
Τράπεζες (Φωτογραφία αρχείου)
Τράπεζες (Φωτογραφία αρχείου) iStock

Ξεκινούν από σήμερα στις τράπεζες οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ το οποίο το σκέλος του δανείου διατίθεται με τελικό επιτόκιο ακόμη και κάτω από 4%. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις

«Πρεμιέρα» κάνει σήμερα στις εμπορικές τράπεζες το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, το οποίο προβλέπει για τις δανειοδοτούμενες επιχειρήσεις επιδότηση στο 40% του δανείου, το οποίο είναι επιδοτούµενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και άρα άτοκο, διαμορφώνοντας το τελικό επιτόκιο ακόμη και κάτω από το 4%.

Τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι το σκέλος με την επιδότηση επιτοκίου θα γίνει πολύ γρήγορα «ανάρπαστο» από τις επιχειρήσεις, δίνοντας τη σκυτάλη στο πρόγραµµα εγγυοδοσίας που δεν πριµοδοτεί το επιτόκιο, αλλά εγγυάται την εξόφληση του δανείου.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ έρχεται να προστεθεί στην εργαλειοθήκη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας η οποία μέσω ταμείων επιδότησης δανείων και εγγυοδοσίας αποτελεί τον χρηματοδοτικό βραχίονα της κυβέρνησης προκειμένου να ξεπεράσουν τις 100.000 οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.

Η αύξηση της περιμέτρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό αποτελεί βασικό στόχο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς αποτελεί κοινό μυστικό ότι οι περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραμένουν εκτός τραπεζικού συστήματος.

Το πρόγραµµα ΤΕΠΙΧ III, ξεκίνησε στα τέλη του προηγούµενου µήνα µε την υποβολή αιτήσεων στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία µέχρι σήµερα ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει περίπου 3.000 επιχειρήσεις, µε έµφαση κυρίως στο πρόγραµµα επιδότησης επιτοκίου.

Η επιδότηση εφαρµόζεται στο 40% του δανείου, το οποίο είναι επιδοτούµενο από την ΕΑΤ και άρα άτοκο, διαµορφώνοντας το τελικό επιτόκιο ακόµη και κάτω από το 4%. Η τελική τιµολόγηση µπορεί µάλιστα να είναι ακόµη πιο ευνοϊκή, µε δεδοµένο ότι το Ταµείο µπορεί να επιδοτήσει περαιτέρω έως και 300 µονάδες βάσης το επιτόκιο που εφαρµόζει η Τράπεζα για τα δύο πρώτα χρόνια διάρκειας του δανείου (ισχύει για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν δανειοδοτηθεί από την ΕΑΤ στο παρελθόν), περιορίζοντας το τελικό κόστος ακόµη και κοντά στο 2%, όµως για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

Ειδικότερα, το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ μέσω των εμπορικών τραπεζών θα δίνει: Πρώτον, επενδυτικά δάνεια (από 5 έως 12 έτη) ύψους από 20.000 έως 8 εκατ. ευρώ και δεύτερον, χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης (διάρκειας 2 έως 5 ετών) από 10.000 έως 500.000 ευρώ.

Δάνεια µε εγγυήσεις

Το πρόγραµµα εγγυοδοσίας, αν και όχι τόσο φθηνό σε επίπεδο τελικής τιµολόγησης, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δανειστούν µε την εγγύηση της ΕΑΤ, χωρίς δηλαδή να ζητηθούν πρόσθετες εξασφαλίσεις, και µε αυτό τον τρόπο λειτουργεί ευνοϊκά και στο επίπεδο της τιµολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, το επιτόκιο θα είναι αυτό που εφαρµόζουν στον τιµοκατάλογό τους οι τράπεζες, µε τη διαφορά ότι θα είναι το επιτόκιο ενός δανείου µε εξασφαλίσεις και άρα φθηνότερο.

Οι τράπεζες προωθούν για τις επιχειρήσεις και σταθερά επιτόκια, τα οποία έχουν κάνει την εµφάνισή τους τα δύο τελευταία χρόνια ως αντίδοτο στην άνοδο των κυµαινόµενων επιτοκίων, και το µέσο επιτόκιο σταθερής διάρκειας 3 έως 5 χρόνια διαµορφώνεται κοντά στο 6%-7%.

Το Ταμείο Εγγυήσεων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ θα προσφέρει εγγύηση 70%-80% σε επενδυτικά δάνεια (ύψους 10.000 έως 10 εκατ. ευρώ) και δάνεια κεφαλαίου κίνησης (από 10.000 έως 500.000 ευρώ), καθώς και σε δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης. Για δάνεια έως 50.000 ευρώ δεν θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων, ενώ για ποσά άνω των 50.000 ευρώ θα ζητείται έως το 30% σε εμπράγματες. Και εδώ η διάρκεια των δανείων για τα επενδυτικά είναι 2 έως 12 έτη και για το κεφάλαιο κίνησης από 2 έως 5 έτη, και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται περίοδος χάριτος έως 24 μήνες.

Το Ταµείο Ανάκαµψης

Τις μεγαλύτερες πάντως προσδοκίες εξακολουθεί να συγκεντρώνει το Ταµείο Ανάκαµψης, που δίνει τη δυνατότητα χρηµατοδότησης µε σταθερό επιτόκιο 0,35% για τις µικρές επιχειρήσεις και 1% για τις υπόλοιπες, στο 50% της χορήγησης, για δάνεια 36-180 µηνών, ανεξαρτήτως ποσού.

Τα δάνεια του Ταµείου Ανάκαµψης είναι φθηνότερα και στο επίπεδο του spread που εφαρµόζουν οι τράπεζες, το οποίο κυµαίνεται κοντά στο 2%-3% (+euribor), καθώς πρόκειται για επενδυτικά σχέδια µε υψηλές εξασφαλίσεις, σε αντίθεση µε τα δάνεια εκτός Ταµείου Ανάκαµψης που επιβαρύνονται µε µέσο spread 4% έως 6%. Με δεδοµένο ότι το 50% του δανείου είναι µε χαµηλό επιτόκιο 0,35%, το τελικό κόστος µπορεί έτσι να πέσει στο µισό, δηλαδή στο 2,5%-3%.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, οι υποβληθείσες επενδυτικές προτάσεις στην πλατφόρµα GoBeyond φθάνουν τις 700, από τις οποίες οι 435, ποσοστό 62%, έχουν κατατεθεί από πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜµΕ) και έχουν συνολικό προϋπολογισµό 5,4 δισ. ευρώ.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα