Τράπεζες: Γιατί μειώθηκαν τα κόκκινα δάνεια το 2023

Διαβάζεται σε 4'
Κόκκινα Δάνεια
Κόκκινα Δάνεια ISTOCK

Πού αποδίδουν οι τραπεζικές αναλυτές, έχοντας πλέον ολόκληρη την εικόνα των ισολογισμών για το 2023, την μείωση των κόκκινων δανείων. Οι επιδόσεις ανά τράπεζα.

Αξιοσημείωτες επιδόσεις στην μείωση των κόκκινων δανείων, σε μια κατηγορία εργασιών που τα προηγούμενα χρόνια αποτέλεσε την βόμβα στα θεμέλια του εγχώριου πιστωτικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας συνολικά, πέτυχαν οι τράπεζες για το 2023.

Έχοντας πλέον την συνολική εικόνα των τραπεζικών ισολογισμών για το σύνολο του 2023, έμπειροι τραπεζικοί αναλυτές δεν κρύβουν ότι «έπεσαν έξω» στις εκτιμήσεις τους για την ανθεκτικότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών καθώς παρά τα τρία μεγάλα διαδοχικά πλήγματα που επέφεραν η πανδημία, η ενεργειακή κρίση και η απότομη άνοδος των επιτοκίων, τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, όχι μόνον δεν κατάφεραν να επιβαρυνθούν με νέα εξυπηρετούμενα δάνεια αλλά πέτυχαν και την μείωση τους κοντά στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Σχολιάζοντας μάλιστα την αξιοσημείωτη αυτή επίδοση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, τόνισαν ότι οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με την ισχυρή και ουσιαστική ανάπτυξη που πέτυχε η Ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια και ο δεύτερος το υψηλής ποιότητα πελατολόγιο που έχουν «κτίσει» τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες καθώς μετά το μεγάλο ξεκαθάρισμα της κρίσης του 2009 – 2016, έχει παραμείνει στις τράπεζες μόνο η πιο ανθεκτική πελατεία.

Την ίδια στιγμή ουσιαστικά αποτελέσματα είχε και η συνολική στρατηγική που εκπόνησαν και έθεσαν σε εφαρμογή οι διοικήσεις των συστHμικών τραπεζών, καθώς πέτυχαν να μειώσουν σημαντικά τα «κόκκινα» δάνεια στους ισολογισμούς τους κάνοντας χρήσης όλων των «όπλων» που είχαν στην διάθεσή τους. Τιτλοποιήσεις, διαγραφές, ρυθμίσεις, κουρέματα, πωλήσεις δανείων, είχαν σαν αποτελέσματα οι σχετικοί δείκτες να προσεγγίζουν πλέον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023, τον πήχη των NPEs τον έχουν χαμηλώσει σημαντικά όλες οι συστημικές τράπεζες, καταγράφοντας μια σταθερή πορεία αποκλιμάκωσης.

Αναλυτικότερα ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στη Eurobank μειώθηκε σε 3,5% το ’23, από 5,2% το 2022. Στο τέλος του 2023 τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 644 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022 και διαμορφώθηκαν σε 1,5 δισ. ευρώ ή 0,2 δισ. ευρώ μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε από 75,5% το 2022 σε 86,4% το 2023.

Με ποσοστό NPEs 3,7% από 5,2% το 2022 έκλεισε τελικά το σύνολο της χρήσης ’23 η Εθνική Τράπεζα. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκαν κατά 0,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 1,3 δισ. το 2023, ως αποτέλεσμα μη οργανικών ενεργειών. Οι οργανικές ροές ΜΕΑ ανήλθαν σε μόλις 0,2 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους, παραμένοντας πολύ χαμηλότερες των εκτιμήσεών των αναλυτών. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 87,5%, παραμένοντας στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου. Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο δείκτης ΜΕΑ μειώθηκε σε 4,9%, με τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται στο 91,8%.

Στον Όμιλο Πειραιώς, ο δείκτης NPEs υποχώρησε σχεδόν στο μισό, φθάνοντας στο τέλος της περσινής χρήσης το 3,5%, έναντι 6,8% στο τέλος του ’22. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό κάλυψης αυξήθηκε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, στο 62%, από 54,5% έναν χρόνο πριν. Ειδικότερα, τα NPEs του Ομίλου υποχώρησαν στο 1,3 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 2,6 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Η μείωση προήλθε από τις εμπροσθοβαρείς και επιταχυνόμενες συναλλαγές εκκαθάρισης NPE, αλλά και από τα θετικά αποτελέσματα της οργανικής προσπάθειας.

Στην Alpha Bank, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 6% το δ’ τρίμηνο, μειωμένος κατά 180 μονάδες βάσης ετησίως, ενώ λαμβανομένης υπόψη της αναταξινόμησης της θυγατρικής στη Ρουμανία, το κόκκινο χαρτοφυλάκιο ανήλθε σε 5,8%. Ειδικότερα, ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΝΡΕ) αυξήθηκε σε 47% στο τέλος του δ’ τριμήνου 2023, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 115%. Λαμβανομένης υπ’ όψιν της αναταξινόμησης της θυγατρικής στη Ρουμανία, οι παραπάνω Δείκτες διαμορφώνονται σε 45% και 115% αντίστοιχα. Σε οργανικό επίπεδο, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 0,1 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο, ενώ σε επίπεδο ομίλου μειώθηκαν κατά 0,6 δις. ευρώ.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα